• LS, Waarom kan ik niet naar Duitsland bellen, deze oproep is niet toegestaan krijg ik te horen?
  Bvd,
  Cor

  Gesteld op 23-11-2018 om 15:28 in forum Samsung SM-J500FN - Galaxy J5 Misbruik melden
  • Ik kan niet rechstreeks helpen, maar ik heb hetzelfde gehad met een Proximus lijn in België. Ik doe vrijwilligerswerk voor CAW en die hadden mij een mail gestuurd met een tel. nummer op dat blijkbaar slechts door enkelen mocht gebruikt worden. Dus ik vermoed dat u met hetzelfde feit geconfronteerd wordt, en dat u naar een afgeschermd nummer belt. Geantwoord op 23-11-2018 om 16:30

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info