• Ik heb een telefoonnummer in mijn telefoon. Ik wil dat nummer ook in de whats app. Whats app kent echter geen "telefoonnummer toevoegen". Wat moet ik doen?

    Gesteld op 5-4-2018 om 11:19 in forum Samsung SM-G355HN Galaxy Core 2 Misbruik melden
    • Wanneer ik op mijn contacten een nummer invoert verschijnt er wel/niet een app icoontje. Als dit erbij is dan heeft die persoon WhatsApp.
      Je hoeft het alleen in je WA op de naam te zoeken en je hebt het. Voor de eerste keer je boodschap altijd je naam noemen omdat de ontvanger voor de eerste keer niet ziet dat jij het bent. Ik hoop dat je wat aan dit antwoord heb. Geantwoord op 5-4-2018 om 18:50

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info