• Dit is mijn tweede Samsung printer Xpress C 480 W De eerste was ik redelijk tevreden over maar het vastlopen van het papier blijft een probleem met dit type printer Ook mijn splinter nieuwe printer kent het probleem sterker nog foto papier gebruiken is onmogelijk de boel loopt gelijk vast ..
    Mijn vorige printer is volledig vastgelopen zodanig dat het papier vast zat gebrand op de rol
    Wat is dat toch met deze printer ? Zolang je normaal A 4 papier gebruikt heb ik geen problemen maar ander papier is een ramp en kan je je dure printer kosten .Verder accepteert mijn nieuwe printer geen huismerk toners Graag reacties wie heeft ook problemen met het vastlopen van ndeze printer ?

    Wolf

    Gesteld op 22-1-2019 om 20:30 in forum Samsung SL-C480W Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info