• "Te dik"papier zit vast in de printer. Hoe krijg ik het papier eruit?

  Gesteld op 1-1-2018 om 13:55 in forum Samsung SL-C480W Misbruik melden
  • De gebruikershandleiding is te vinden op onderstaande link.
   Link
   Er is echter nergens sprake van "te dik" papier. Ik meen ergens gelezen te hebben dat de maximum papiergewicht 130g zou zijn. Hoe je vastgelopen en te dik papier kan verwijderen dat weet ik niet. Je kan proberen met de toners er uit te halen om zo aan het papier te geraken. De printer zelf gaan niet open langs de bovenkant. Geantwoord op 2-1-2018 om 08:55

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info