• Het papier is vastgelopen. Ik kan het via de achterkant maar deels verwijderen. het zit muurvast.

  Gesteld op 30-12-2017 om 12:08 in forum Samsung SL-C480W Misbruik melden
  • Probeer eens alle inktpatronen er uit te halen en kijk of ge langs de voorkant aan het papier kunt. Misschien lukt dat wel. Prettige feestdagen! Geantwoord op 30-12-2017 om 12:13

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Inderdaad. Eerst via de achterkant en vervolgens via de bovenkant is het gelukt. Dank voor de tip. Het ging evenwel zeer moeizaam. Geantwoord op 31-12-2017 om 13:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info