Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/38
Pagina verder
Inhoud
UWTV/MONITOR AANSLUITEN EN GEBRUIKSKLAAR MAKEN
Lijst met onderdelen ........................................... 2
De voet installeren ............................................. 2
De muurbevestiging installeren .......................... 2
Overzicht van het bedieningspaneel .................. 3
Overzicht van het aansluitpaneel ....................... 4
Overzicht van de afstandsbediening .................. 7
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen ...... 8
In- en uitschakelen ............................................. 8
De tv op stand-by zetten .................................... 8
Plug & Play ......................................................... 9
KANALEN INSTELLEN
Kanalen automatisch opslaan .......................... 10
Kanalen handmatig opslaan ..............................11
De kanaallijsten instellen .................................. 12
Het kinderslot activeren .................................... 12
Opgeslagen kanalen rangschikken .................. 13
Kanaalnamen vastleggen ................................. 13
Kanalen fijn afstemmen .................................... 14
BEELD INSTELLEN
De beeldstandaard wijzigen ............................. 14
Aangepast beeld instellen ................................ 15
De kleurnuance wijzigen .................................. 15
Achtergrondverlichting activeren ...................... 16
Gedetailleerde beeldinstellingen configureren . 17
Beeldformaat wijzigen ...................................... 18
Het beeld stilzetten ........................................... 19
De schermmodus selecteren ........................... 19
De standaard-beeldinstellingen herstellen ....... 19
Dig. ruisfilter/Actieve kleuren/DNIe .................. 20
Picture in Picture (PIP) ..................................... 21
HDMI-zwartniveau ............................................ 22
GELUID INSTELLEN
De geluidsstandaard wijzigen .......................... 22
De geluidsinstellingen aanpassen .................... 23
TruSurround XT (SRS TS XT) instellen ............ 23
De hoofdtelefoon aansluiten ............................ 24
De geluidsmodus selecteren ............................ 24
Het volume automatisch instellen .................... 24
De interne mute selecteren .............................. 25
Het geluid van het subbeeld weergeven .......... 25
De standaard-geluidsinstellingen herstellen .... 26
TIJD INSTELLEN
De huidige tijd instellen en weergeven ............. 26
De slaaptimer instellen ..................................... 27
De televisie automatisch in- en uitschakelen ... 27
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
Uw taal kiezen .................................................. 28
De spelmodus gebruiken ................................. 28
De modus Blauw scherm instellen en
de melodie selecteren ...................................... 29
De thuisbioscoop-pc instellen .......................... 29
De functie Lichteffect instellen.......................... 30
De functie Spaarstand ...................................... 30
De bron selecteren ........................................... 31
De namen van de ingangsbron bewerken ....... 31
TELETEKSTFUNCTIE GEBRUIKEN
Teletekstdecoder .............................................. 32
Teletekstinformatie weergeven ......................... 32
Specifieke teletekstpagina selecteren .............. 33
Teletekstpagina selecteren via Fastekst .......... 33
PC INSTELLEN
Software configureren
(gebaseerd op Windows XP) ........................... 34
Weergavestanden ............................................ 34
De pc instellen .................................................. 35
TIPS VOOR GEBRUIK
Diefstal voorkomen met het Kensington-slot .... 36
Problemen oplossen: voordat u de
technische dienst inschakelt ............................ 36
Technische specificaties en milieu ................... 37
Nederlands - 1
Symbolen Druk op Belangrijk Opmerking Knop Eenmaal
drukk
Nederlands
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo ik zoek de handleiding van een Samsung LE 23 R 82 B die staat er niet bij wel de Samsung LE 23 R 81 B is dit het zelfde. Mvg. Rudy Gesteld op 13-4-2019 om 10:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg deze tv niet meer aan. De powerknop blijft wel knipperen Gesteld op 5-6-2018 om 11:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de tv gaat vanzelf harder en stiller en blijft dan flikkeren op 0 of 100. Gesteld op 7-10-2012 om 15:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik de zwarte balk aan de bovenzijde van het beeld weg.Het is niet de balk van scherm instelling maar een "storings"balk.
  Hoe krijg ik internet op de tv.

  samsung le32b652 is het type tv. Gesteld op 14-7-2012 om 14:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik sluit een playstation3 aan op dit toestel en krijg de melding, Niet ondersteund." Betekend dit dat 2 moderne apparaten met HDMI niet kunnen communiceren? Gesteld op 17-5-2012 om 15:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hoi ik heb het zelfde probleem heb de tvvan me zus gekregen zonder handleiding heb je al een oplossing gevondel hoor het vraag van je alvast bedankt gr. JohnnyGeantwoord op 6-6-2014 om 00:23

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe kan ik mijn tv aansluiten op mijn pc?? als iemand het weet graag reageren. tot snel doeg Gesteld op 16-2-2009 om 21:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE23R81B bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE23R81B in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,97 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info