Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/197
Pagina verder
A
Aansluiten op een audioapparaat 8
Aansluiten op een pc 23
Aan-uitlampje 5
Achtergrond muziek 35
Afdichtingsplaat 42
Afstandsbediening 5
Alg. weergave 34
Alles select 15
AllShare 39
Antenne 11
Anynet+ 36
AUDIO OUT 8
Auto Volume 18
Autom. afstellen 16
B
Balans 17
Batterijen 5
Beeldformaat 15, 35
Bronlijst 9
C
Component 7
D
Digitale audio-uitgang 8, 36
DivX® VOD 35
D-sub 23
Dynamic Contrast 15
Dynamisch 15
E
Eco-Sensor 15
EPG 10
Ext. luidspreker 18
F
Favoriete kanalen gebruiken 11
Fijnafstemming 14
Filmmodus 16
Foto’s 33
Frequentie 12
G
Geplande weergave gebruiken 10
H
HDMI 7, 36
Herhalingsmodus 35
Helderheid 15
Huidkleur 15
I
Installation Space 2
K
Kan.weergave gebruiken 10
Kanaalbeheer 11
Kanalen bewerken 13
Kleur tint 16
Klok 19
Koptelefoon 8
L
Licentie-Informatie 47
Lock 19
Luidspreker selecteren 18
M
Media Play 29
Melodie 20
Muziek 33
N
Naam wijzigen 9
Navigate 9
Netwerk instellen 25, 27
Netwerkverbinding 24
Now & Next-gids 10
O
ON/OFF-toet 5
Ondertiteling 20
Ontvanger 36
Opname 37
Optimale resolutie 23
P
Password 28
PIN wijzigen 19
PIP 21
Plug & Play 6
Presentatie 33
Problemen oplossen 45
R
RGB 15
S
Scherpte 15
Signaalinformatie 21
Slaaptimer 19
Snoerenwikkel 4, 44
Software Upgrade 21
Spaarstand 15
Specificaties 48
Stand-bymodus 4
Startachtergrond 35
Symbolen 3
T
Taalkeuze 20
Thuisbioscoop 8, 36
Timer 19
Titel 34, 35
Tools 3
Toonregeling 17
Transp. menu 20
TV-luidspreker 18
U
USB 21
V
Versterken 17
Video afspelen 32
Video’s 31
Videorecorder 7
Volume 4, 5
Voorkeurskanaal 11
W
Wandbevestiging 42
Warm 16
Witbalans 15
Z
Zelfdiagnose 21
Zwarttinten 15
49
Nederlands
05 Overige informatie
Index
BN68-02791H_LPRDut.indb 49 3/8/2010 6:09:22 PM
196

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE 40C530 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE 40C530 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 45,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info