Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/65
Pagina verder
LCD TV
User Manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Model _____________ Serial No. _____________
E-MANUAL
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Country
Customer Care Centre
Web Site
ALBANIA 42 27 5755 -
AUSTRIA 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) www.samsung.com
BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA 05 133 1999 -
BULGARIA 07001 33 11 www.samsung.com
CROATIA 062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com
CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17,
180 00, Praha 8
DENMARK 70 70 19 70 www.samsung.com
FINLAND 030 - 6227 515 www.samsung.com
FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com
GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com
GREECE
"1. Για προϊόντα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας
Από σταθερό 80111-SAMSUNG (80111 7267864), αστική χρέωση
Από κινητό 210 6897691
2. Για φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, τηλεοράσεις & οικιακές
συσκευές
Από κινητό και σταθερό 2106293100"
www.samsung.com
HUNGARY 06-80-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com
ITALIA 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com
KOSOVO +381 0113216899 -
LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com
MACEDONIA 023 207 777 -
MONTENEGRO 020 405 888 -
NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com
NORWAY 815-56 480 www.samsung.com
POLAND 0 801 1SAMSUNG(172678) / 022-607-93-33 www.samsung.com
PORTUGAL 80820-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com
RUMANIA "1. 08010 SAMSUNG (72678) – doar din reţeaua Romtelecom, tarif local;
2. 021.206.01.10 – din orice reţea, tarif normal "
www.samsung.com
SERBIA 0700 Samsung (0700 726 7864) www.samsung.com
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG(0800-726 786) www.samsung.com/sk
SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com
SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com
SWITZERLAND 0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
EIRE 0818 717100 www.samsung.com
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com
ESTONIA 800-7267 www.samsung.com
BN68-03394E
BN68-03394E-00
[LD450-XN ZF]BN68-03394E-L04.indb 1 2011-03-07 �� 3:51:48
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE 32D450 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE 32D450 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 17,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info