• Het lukt me niet het aantal spoelingen in te stellen, mijn wasmachine start niet, wat moet ik doen? alle andere functies functioneren wel

    Gesteld op 7-2-2015 om 14:09 in forum Samsung H1255A Misbruik melden
    • Dit probleem heb ik al een jaar. Heb ontdekt dat als je maar door blijft fdrukken op die knop dat ie dan opeens wel het aantal spoelingen kan inzetten. Idem voor de aanzet knop. Gewoon telkens blijven drukken. Lukt op eengegeven moment! Er zal waarschijnlijk een kontaktje niet goed zitten Geantwoord op 1-10-2015 om 11:55

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info