Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/103
Pagina verder
www.samsung.com
Gebruiksaanwijzing
SM-T533
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijntablet Samsung T533 vraagt bij het opstarten een wachtwoord.Dat w.w. heb ik niet. Wat kan ik hier aan doen Gesteld op 5-2-2020 om 09:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste,
  Wil vtm go bekijken en heb een app maar kan niet kijken er komt op mijn scherm ,dit apparaat is niet compatibel met deze versie ,kan evenmin de gewone vtm bekijken ?????grt Gesteld op 20-12-2019 om 09:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik via de micro usb uitgang aansluiten op HDMI
  Gesteld op 11-6-2019 om 13:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik fot's die ik met het tablet neem automatisch op de sd kaart plaatsen ? Gesteld op 3-4-2019 om 14:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb 2 verschillende sim card in mijn tab 4 gedanst maar hij lees het niet geen mobile gegevens.
  Wat moet ik hier aan doen? Gesteld op 27-3-2019 om 05:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo,

  mijn samsung tablet heeft verbinding met wifi maar heeft geen verbinding met internet. Heb de router al gereset, tablet aan/uit gezet, softe reset toegepast, niets werkt. Gaarne advies.

  MvG
  Erik Gesteld op 23-1-2018 om 20:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn batterij loopt heel snel leeg. Kan ik daar iets aan doen. Gesteld op 29-7-2017 om 09:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Sinds 2 dagen kan ik geen mails meer versturen/ontvangen. Heb geen toegang meer tot het Internet. WiFi verbinding is OK. Wat kan ik doen? Gesteld op 29-10-2015 om 11:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • account instellen lukt niet wachtwoord wordt niet gepakt Gesteld op 10-9-2015 om 22:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung Galaxy Tab 4 - SM-T533 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung Galaxy Tab 4 - SM-T533 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info