Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/269
Pagina verder
www.samsung.com
USER MANUAL
English. 03/2019. Rev.1.0
SM-G970F
SM-G970F/DS
SM-G973F
SM-G973F/DS
SM-G975F
SM-G975F/DS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • waar staat mijn plakboek van mijn oude mobiel in de s10+ nu?
  waarom plaatst de S10+ niet de oude gegevens precies op de juiste plaats als voorheen. voorbeeld, de actienotes staan nu tussen mijn alle notities.

  geen pen zoals bij de note 4, hoe selcteer ik nu delen van een pagina of afbeelding om te verzenden Gesteld op 30-7-2019 om 10:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe bel ik een gemist gesprek terug van een privé nummer? Gesteld op 12-7-2019 om 11:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan ik alles overzetten van mijn oude samsung smartfhone  Gesteld op 30-6-2019 om 21:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • 1 toestel 2 simkaarten wat gebeurt er met de foto’s
  Gesteld op 22-6-2019 om 10:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe vind ik mijn app overzicht op mijn startscherm? Gesteld op 14-6-2019 om 18:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Een profielfoto downloaden?
  Bij Samsung s5; op de profielfoto drukken en dan verschijnt symbool delen? Gesteld op 9-6-2019 om 19:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung Galaxy S10 plus - SM-G975 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung Galaxy S10 plus - SM-G975 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 9,31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info