• Engelse tekst. Als ik Engelse teksten schrijf, "vertaalt " de smartphone dit naar Nederlands. Heel vermoeiend. Als ik bij taalinvoer Engels aangeef, verandert er niets, behalve dat de aanduidingen in het Engels zijn. Ook een Nederlandse woord en als biopt, wordt opeens noot of zoiets. Op mijn Lumia had ik een toets Engels of Nederlands met een woordenboek erbij. Dit is erg tijdrovend om constant je tekst te moeten herstellen, iemand een suggestie?

    Gesteld op 27-10-2019 om 16:01 in forum Samsung Galaxy J6 - SM-J600 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info