• Per ongeluk de optie beveiliging gekozen en moest toen een wachtwoord invoeren. In de veronderstelling dat dit de code voor het opstarten is, helaas niet. Hoe kan ik dit weer ongedaan maken want elke keer wanneer het toestel in slaapstand gaat moet ik opnieuw die code invoeren.

    Gesteld op 28-1-2018 om 21:50 in forum Samsung Galaxy J1 SM-J100H Misbruik melden
    • Heb ik ook, heel vervelend en wat ik ook probeer hij blijft steeds om de code vragen. Uitzetten van deze beveiliging lukt niet. Geantwoord op 12-2-2018 om 11:21

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info