Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/153
Pagina verder
Bijlage
151
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
•
Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
•
Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
•
Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
•
Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
•
De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat
Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de onderhoudsfunctie van het
apparaat of verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.
151

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Het ziekenhuis in hilversum belt anoniem naar familie patient en dat hoor en ontvang ik niet wat doe ik daar aan Gesteld op 4-9-2019 om 19:01

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Toetsen aan rand van scherm weigeren, moet steeds toestel kantelen Gesteld op 30-8-2019 om 10:05

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Mijn Samsung A5 begint te trillen bij het opladen waardoor die ook niet meer oplaadt. Zou iemand mij kunnen helpen? Bij voorbaat dank Gesteld op 17-8-2019 om 12:18

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
    • is de kabel de originele of een vervangkabel ?
      Bij instellingen het trillen uitschakelen en/of de batterij vervangen . Geantwoord op 17-8-2019 om 15:21

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik heb geen verbinding met mijn whatsapp.dinsdagavond geen verbinding en woensdagavond weer wel en nu sinds donderdagavond weer geen verbinding.heb de gsm al uit en aan gezet.nog steeds niets Gesteld op 9-8-2019 om 13:57

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ongelukkig mijn voice assistent geactiveerd , hoe moet deze uitgeschakeld worden .
    Nu krijg ik mijn A5 niet meer opgestart en hoor ik telkens een vrouw afwisselend in het Engels en Nederlands en ze herhaalt mijn handelingen op de smartphone , maar het lukt niet ?? Gesteld op 27-7-2019 om 17:25

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo Galaxy A5 kenners,
    Volgens mij ben in niet handig genoeg om deze klus te klaren.
    Als ik middels Whatspp een profielfoto zie en ik wil die in mijn fotomapje plaatsen dan lukt met dat niet meer.
    Natuurlijk is dat voor jullie geen enkel probleem.
    Maak me blij en stuur me een bericht met jouw oplossing.
    Hartelijk dank
    Aart
    Gesteld op 15-7-2019 om 19:37

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik kan geen geluiden meer selecteren, er is enkel een ruis signaal mogelijk. Gesteld op 15-7-2019 om 14:13

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung Galaxy A5 2017 - SM-A520F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung Galaxy A5 2017 - SM-A520F in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info