• Ik heb waarschijnlijk iets fout gedaan maar nu verschijnt er telkens ik mijn toestel start " noodoproep". Ik ben dan verplicht eerst mijn wachtwoord in te geven en kan dan pas het toestel gebruiken. Weet iemand hoe ik dit eraf krijg ?

    Met dank

    Gesteld op 23-4-2015 om 11:31 in forum Samsung GT-S6310N Galaxy Young Misbruik melden
    • ik heb dat ook gehad en stond zelfs in panne op touring wegenhulp te wachten in het buitenland. Toen ik weer in Belgie was ben ik naarmijn provider telenet geweest ( de winkel) en deze hebben het me in orde gebracht en kosteloos. Geantwoord op 23-4-2015 om 11:45

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info