Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/128
Pagina verder
GT-S5830i
Gebruiksaanwijzing
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
GT-S5830i Gebruiksaanwijzing

Pagina 2
Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van het toestel. Lees dit eerst • Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct g

Pagina 3
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw toestel en applicaties niet correct werken. • U kunt de software voor uw mobiele toestel bijwerken door naar www.samsung.com te gaan. • Software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeelding

Pagina 4
► Raadpleeg: pagina’s met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent ‘zie pagina 12’) Auteursrechten → Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu’s die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Over het toestel (betekent Instellingen, gevolgd door Over het toestel) Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten. [ ] Rechte hake

Pagina 5
• en zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone- en WOW HD-technologieën zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc. • Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. • Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaren. • Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Allia

Pagina 6
Inhoud Het toestel in elkaar zetten . .................. 10 Uitpakken ................................................................ De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen .................................................................... De batterij opladen ............................................... Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) ........ Een polslus bevestigen (optioneel) ................... 10 10 12 14 16 Aan de slag . .................................

Pagina 7
Communiceren . ....................................... 36 Persoonlijke gegevens ........................... 62 Bellen ........................................................................ Berichten .................................................................. Google Mail ............................................................. E-mail ........................................................................ Talk . .............................................................

Pagina 8
YouTube . .................................................................. Nieuws en weer ...................................................... Samsung Apps ........................................................ Market . ..................................................................... 75 77 77 78 Connectiviteit . ......................................... 79 Bluetooth ................................................................. Wi-Fi . ................................

Pagina 9
Instellingen ............................................... 95 Het menu Instellingen openen . ......................... 95 Draadloos en netwerken . .................................... 95 Oproepen ................................................................. 97 Geluid . ...................................................................... 98 Display ...................................................................... 98 Locatie en beveiliging . .....................................

Pagina 10
Het toestel in elkaar zetten Uitpakken Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat: • Mobiel toestel • Batterij • Snelstartgids Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant. 10 Het toestel in elkaar zetten • De bijgeleverde onderdelen bij uw toestel en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of servicepr

Pagina 11
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen: 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u de aan/uit-toets 3 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht. ingedrukt en selecteert u Uitschakelen → OK om het toestel uit te schakelen. 2 Verwijder de achterklep. Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu’s gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is. Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer

Pagina 12
4 Plaats de batterij. De batterij opladen U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt. Hiervoor kunt u een reisadapter gebruiken. U kunt ook opladen door het toestel met een USB-kabel op een pc aan te sluiten. 5 Plaats de achterklep terug. 12 Het toestel in elkaar zetten Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toe

Pagina 13
››Opladen met de reisadapter 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting. 2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting. Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig worden beschadigd. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie. 3 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact. • U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter

Pagina 14
Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen wanneer de adapter niet wordt gebruikt om energieverspilling te voorkomen. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt. ››Opladen met de USB-kabel Controleer voordat u met opladen begint of de pc is ingeschakeld. 1 Open het klepje van de mult

Pagina 15
• Uw toestel ondersteunt alleen de FAT- bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren. • Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart. • Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map sdcard. 1 3 Duw de geheugenkaart in de geheugen

Pagina 16
››De geheugenkaart formatteren Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formatteer de geheugenkaart alleen in het toestel. Selecteer in de standby-stand → Instellingen → SD-kaart en telefoonopslag → SD-kaart afmelden → OK → Formatteer SD-kaart → Formatteer SD-kaart → Alles wissen. Een polslus bevestigen (optioneel) 1 Verwijder de achterklep. 2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel. Vergeet

Pagina 17
Aan de slag Het toestel in- en uitschakelen Houd de aan/uit-toets ingedrukt om uw toestel in te schakelen. Als u het toestel de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen. Als u het toestel wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en selecteert u Uitschakelen → OK. Kennismaken met het toestel ››Indeling Luistergedeelte Volumetoets Nabijheidssensor Aanraakscherm • Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwij

Pagina 18
››Toetsen Headsetaansluiting Multifunctionele aansluiting Cameralens Luidspreker Aan/uit/reset/ vergrendeltoets Flitslamp Sleuf voor geheugenkaart Achterklep Hoofdantenne Toets Functie Aan/uit/ reset1/ vergrendelen Menu Start Terug 18 Aan de slag Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het toestel opnieuw instellen (8-10 seconden ingedrukt houden en loslaten); het aanraakscherm vergrendelen. Een lijst

Pagina 19
Toets Functie Volume Het volume van het toestel aanpassen. Pictogram Betekenis UMTS-netwerkverbinding Open WLAN's beschikbaar 1. Als er fatale fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of uw toestel vastloopt, moet u het toestel mogelijk opnieuw instellen voordat u het weer kunt gebruiken. WLAN ingeschakeld ››Pictogrammen Bluetooth-headset aangesloten De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio en serv

Pagina 20
Pictogram Betekenis Pictogram Betekenis Gegevens uploaden Melding voor afspraak Gegevens downloaden Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) Doorschakelen van oproepen ingeschakeld Stille stand ingeschakeld Verbonden met pc Vliegtuigstand ingeschakeld USB-tethering ingeschakeld Trilstand ingeschakeld Mobiel toegangspunt ingeschakeld Muziek wordt afgespeeld Geen SIM- of USIM-kaart Afspelen van muziek is onderbroken Nieuw SMS- of MMS-b

Pagina 21
Het aanraakscherm gebruiken Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier vindt u informatie over het gebruik van het aanraakscherm. • Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen. • Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd. • Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt

Pagina 22
• Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen. • Verslepen en neerzetten: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen. • Dubbeltikken: tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt. • Vingers naar elkaar toe brengen: plaats twee vingers ver uit elkaar en breng ze naar elkaar toe. • Het aanraakscherm wordt automat

Pagina 23
››Items aan het standby-scherm toevoegen ››Items uit het standby-scherm verwijderen 1 Druk op [ 2 Sleep het item naar de prullenbak. 3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los. U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen naar applicaties of naar items in applicaties, naar widgets of naar mappen toe te voegen. Items toevoegen aan het standbyscherm: ] → Voeg toe of blijf het lege gebied op het standby-scherm aanraken. 2 Selecteer de gewenste categorie → een

Pagina 24
• Geluid/Trillen: de trilstand in- of uitschakelen. • Autom. draaien: de optie voor automatisch draaien in- of uitschakelen. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. ››Panelen toevoegen aan of verwijderen uit het standby-scherm U kunt panelen toevoegen aan of verwijderen uit het standbyscherm om widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen. 1 Druk in de standby-stand op [ ] → Wijzigen. U kunt ook twee vingers op het scherm plaa

Pagina 25
• Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u beschikken over een Google-account. Als u geen Google-account hebt, kunt u zich aanmelden voor een Google-account. • U kunt een snelkoppeling naar een applicatie toevoegen door in de lijst met applicaties het pictogram van de applicatie aan te raken. U kunt het pictogram verplaatsen naar de gewenste locatie op het standby-scherm. 4 Druk op [ ] om terug te gaan naar het vorige scherm. Druk op de starttoets om terug te gaan

Pagina 26
››Onlangs gebruikte applicaties openen 1 Houd de starttoets ingedrukt om de applicaties weer te De instellingen van het toestel aanpassen 2 Selecteer de applicatie die u wilt openen. Haal meer uit uw toestel door het aan uw voorkeuren aan te passen. geven die u onlangs hebt geopend. ››Taakbeheer gebruiken Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere applicaties tegelijk actief laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan

Pagina 27
››Overschakelen naar de stille stand ››Animatie voor het wisselen tussen vensters • Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Display → Animatie → Enkele animaties of Alle animaties. U kunt de geluiden van uw toestel op een van de volgende manieren uit- of inschakelen: → Toetsen en blijf aanraken. • Open het meldingenpaneel boven aan het scherm en selecteer Geluid. • Ho

Pagina 28
››De helderheid van het scherm aanpassen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Display → Helderheid. 2 Sleep de schuifregelaar om het helderheidsniveau aan te passen. 3 Selecteer OK. Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg. ››Schermvergrendeling instellen U kunt de functie voor schermvergrendeling inschakelen om het aanraakscherm te vergrendelen. Het toestel vraagt

Pagina 29
Een ontgrendelingswachtwoord instellen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging → Schermvergrendeling instellen → Wachtwoord. 2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer Doorgaan. 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer OK. ››De SIM- of USIM-kaart vergrendelen U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren. 1 Open in de stan

Pagina 30
3 Geef het e-mailadres en het wachtwoord voor uw Samsungaccount in en selecteer Aanmelden. Selecteer Aanmelden om een Samsung-account te maken. 4 Selecteer Waars. berichtontvangers. 5 Geef het wachtwoord voor Samsung-account nogmaals in en selecteer OK. 6 Geef een telefoonnummer inclusief landcode in (met +). 7 Geef het SMS-bericht in dat u naar de ontvangers wilt verzenden. 8 Selecteer Gereed. Tekst ingeven U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te

Pagina 31
Nummer Functie 1 Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. 2 Schakelen tussen de symbool-/cijferstand en de ABC-stand. Tekst met uw stem ingeven. Dit pictogram is alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie voor het Samsung-toetsenbord hebt ingeschakeld. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de geselecteerde invoertaal. 3 4 Uw invoer wissen. 5 Een nieuwe regel beginnen. 6 De toetsenbordinstellingen openen; het type toet

Pagina 32
5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst. Blijf elke toets aanraken om uit extra tekens te kunnen kiezen. • U kunt tevens op de toetsen tikken om tekst in te geven. • U kunt een toets blijven aanraken om tekens op de bovenste helft van de toets in te geven. Wanneer u een toets blijft aanraken totdat de lijst met tekens verschijnt, kunt u speciale tekens en symbolen ingeven. Nummer 2 3 Een spatie invoegen. 4 Tekens verwijderen. 5 Een nieuwe regel beginnen.

Pagina 33
››Tekst kopiëren en plakken Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken. 1 Plaats de cursor op de tekst die u wilt kopiëren. 2 Selecteer . 3 Selecteer of . 4 Sleep of om de gewenste tekst te selecteren. 5 Selecteer om te kopiëren of om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen. 6 Plaats in een andere applicatie de cursor op de plaats waar u de tekst wilt plakken. 7 Selec

Pagina 34
››Een applicatie verwijderen 1 Selecteer [ Market. ] → Mijn apps in het startscherm van Android 2 Selecteer het item dat u wilt verwijderen. 3 Selecteer Verwijderen → OK. Bestanden downloaden van internet Bestanden downloaden van internet: 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Internet. 2 Zoek een bestand of applicatie en download het. Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan Android Market hebt gedownload, selecteert

Pagina 35
››Een serveraccount instellen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Account- en synchronisatie-instellingen. 2 Selecteer Account toev. → een accounttype. 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien. ››Automatische synchronisatie inschakelen ››Gegevens handmatig synchroniseren 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Account- en synchronisatie-instellingen.

Pagina 36
Communiceren Bellen Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een oproep beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen. ››Bellen of een oproep beantwoorden U kunt de toetsen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen beantwoordt, beëindigt of weigert. • Wanneer u de nabijheidssensor inschakelt, schakelt uw toestel het aanraakscherm automatisch uit en

Pagina 37
Een oproep weigeren Wanneer u wordt gebeld, sleept u naar links tot aan de stip. De beller hoort dan een ingesprektoon. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer → Toetsen en blijf 0 aanraken om het teken + in te voegen. 2 Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, om het ››Een headset gebruiken Als u een headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree oproepen beantwoorden en regelen: • Druk op de headsetknop om een oproep te b

Pagina 38
• Selecteer Luidspreker om de luidsprekerfunctie te activeren. In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand. • Selecteer Wissel om tussen de twee oproepen te schakelen. • Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt starten, start of beantwoordt u een tweede oproep en selecteert u Samenvoeg. wanneer u verbinding heeft met de tweede persoon. Voor het gebruik van dez

Pagina 39
Oproepen doorschakelen Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om oproepen te beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Oproepen → Oproepen doorschakelen. Open

Pagina 40
Berichten 4 Selecteer Geef hier het bericht in en geef uw berichttekst in. Hier vindt u informatie over hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren. 5 Selecteer Zenden om het bericht te verzenden. Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie. ››Een SMS-bericht verzenden 1 Ope

Pagina 41
4 Druk op [ ] → Onderwerp toevoegen en geef een onderwerp voor het bericht in. 5 Selecteer Geef hier het bericht in en geef uw berichttekst in. Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [ invoegen. ] → Smiley 6 Selecteer en voeg een item toe. U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen. 7 Selecteer Zenden om het bericht te verzenden. ››Een SMS- of MMS-bericht weergeven 1 Open in de standby-st

Pagina 42
Google Mail U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ downloaden naar uw Postvak IN. Wanneer u deze applicatie opent, verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totale aantal ongelezen berichten wordt op de titelbalk weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven. • De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovi

Pagina 43
• Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u Archief. • Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen. • Selecteer of om naar het vorige of volgende bericht te gaan. ››E-mailberichten met labels ordenen U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren. U kunt berichten met een labelfilter sorteren. Berichten van een label voorzien 1 Blijf in het scherm van het Postvak IN een bericht aanr

Pagina 44
Als u klaar bent met het instellen van de e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u schakelen tussen de e-mailaccounts. Druk op [ ] → Accounts en selecteer de account waarvoor u bericht wilt ophalen. ››Een e-mailbericht verzenden 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer 7 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in. 8 Selecteer Bijlage en voeg een bestand toe. U kunt ee

Pagina 45
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Talk 2 Druk op [ ] → Vernieuw om de berichtenlijst bij te werken. 3 Selecteer een e-mailbericht. Hier vindt u informatie over hoe u kunt chatten met vrienden en familie via Google Talk™. E-mail → een e-mailaccount. In de berichtweergave hebt u de volgende opties: • Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op [ ]→ Antwoord. • Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, drukt u op [ ] →

Pagina 46
››Een chatsessie starten 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Talk. 2 Selecteer een vriend in de vriendenlijst. Het chatscherm wordt geopend. 3 Geef uw bericht in en selecteer Verzenden. 4 Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [ Smiley invoegen. ] → Meer → Als u wilt overschakelen naar een andere actieve chatsessie, drukt u op [ ] → Andere chat kiezen. 5 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [ beëindigen. 46 Communiceren

Pagina 47
Entertainment ››Een foto maken Camera 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand. 3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 2560 x 1920 pixels (5,0 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 320 x 240 pixels. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst een geheugenkaart plaatsen. • Het camerascherm verschijnt alleen

Pagina 48
Nummer 1 Functie De camerastatus en -instellingen controleren. • : Resolutie • : Type lichtmeting • : Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen) • : Opslaglocatie 2 De opnamestand wijzigen. 3 De scènestand wijzigen. 4 De flitserinstelling wijzigen. 5 De camera-instellingen wijzigen. 6 Overschakelen naar de camcorder. 7 Een foto maken. 8 De laatst gemaakte foto bekijken. 48 Entertainment 4 Druk op de volumetoe

Pagina 49
››Foto's maken met de voorinstellingen voor ››Een foto maken in de Smile shot-stand De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en verschillende scènes Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt. 1 Open in de standby-stand de l

Pagina 50
››Een panoramafoto maken Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Camera. 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand. 3 Selecteer → Panorama. 4 Breng eventueel wijzigingen aan. 5 Selecteer om de eerste foto te maken. 6 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat. Zodra he

Pagina 51
Optie Functie ISO De gevoeligheid van de beeldsensor instellen. Meting Een type lichtmeting selecteren. Beeldkwaliteit Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen. → Voordat u een foto maakt, kunt u volgende instellingen weer te geven: Instelling Richtlijnen Overzicht Instelling selecteren om de Functie De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven. Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven. GPS Geluid sluiter Resetten Functie L

Pagina 52
››Een video opnemen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en Nummer selecteer Camera. 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand. 3 Selecteer om over te schakelen naar de camcorder. 4 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de 1 compositie aan. 1 2 3 4 52 Entertainment Functie De camcorderstatus en -instellingen controleren. • : Resolutie • : Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen

Pagina 53
5 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen. De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie. 6 Selecteer 7 Selecteer om de opname te starten. om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen. Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken. Selecteer na het opnemen van een video geven. ››Camcorderinstellingen aanpassen Voordat u een video opneemt, k

Pagina 54
Voordat u een video opneemt, kunt u volgende instellingen: Instelling Richtlijnen Overzicht Resetten → selecteren voor de Functie De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven. Instellen dat de opgenomen video wordt weergegeven. De menu's en opname-instellingen opnieuw instellen. Galerij Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's op een geheugenkaart. 54 Entertainment ››Ondersteunde bestandsindelingen Type Indeling Foto Extensie: bm

Pagina 55
››Een foto bekijken 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Galerij. 2 Selecteer een map. 3 U kunt de weergavestand wijzigen door rechtsboven in het scherm of te selecteren. 4 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven. Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties: • Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts. • Selecteer of om in of uit te zoomen. U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het sc

Pagina 56
Muziek Hier vindt u informatie over hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, ogg, aac. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst een geheugenkaart plaatsen. • Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund. • Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand

Pagina 57
3 Regel het afspelen met de volgende toetsen: 1 4 5 2 Nummer 2 1 3 3 6 Nummer 1 Functie Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen als er een headset is aangesloten. 4 5 6 1 Functie Naar een bepaald punt in het bestand gaan door de balk te verslepen. • Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken). • Het afspelen onderbreken. Selecteer om door te gaan met afspelen. • Vooruit springen; vooruitspoelen binnen

Pagina 58
• U kunt het afspelen regelen met een headset: druk op de headsetknop om af te spelen of het afspelen te onderbreken. U kunt de headsetknop ook ingedrukt houden om de MP3-speler te starten. • SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het afspelen van meerkanaals media, zoals DVD-films, via een standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes. • WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle

Pagina 59
4 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan: Optie 5.1-kanaals Equalizer Functie Instellen of het virtuele 5.1-kanaals surroundsoundsysteem wordt geactiveerd als er een headset wordt aangesloten. Een standaardtype equalizer selecteren. 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer FM-radio. De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt automatisch naar zenders gezocht. 3 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen: 1 2

Pagina 60
Nummer Functie 3 Zoeken naar een beschikbare radiozender. 4 De huidige radiozender aan de lijst met favorieten toevoegen. 5 Het volume aanpassen. ››Een radiozender automatisch opslaan. 1 Sluit een headset op het toestel aan. 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer FM-radio. 3 Druk op [ ] → Scannen → een scanoptie. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het toestel opgeslagen. 60 Entertainment ››Een radio

Pagina 61
››Instellingen van de FM-radio aanpassen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer FM-radio. 2 Druk op [ ] → Instellingen. 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw Optie Zenderinfo tonen wensen aan: Optie Functie Regio Uw regio selecteren. Afspelen op achtergrond Instellen of de FM-radio tijdens het gebruik van andere applicaties op de achtergrond blijft spelen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de FM-radio bedienen

Pagina 62
Persoonlijke gegevens 4 Geef de contactgegevens in. 5 Selecteer Opslaan om het contact aan het geheugen toe Contacten U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm. te voegen. Hier vindt u informatie over hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan. ››Een contact instellen 1 Open in de standb

Pagina 63
››Een contact zoeken ››Een snelkiesnummer instellen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en . selecteer 2 Scroll omhoog of omlaag in de lijst met contacten. U kunt uw vinger ook langs de index slepen aan de rechterkant om snel door de lijst de scrollen. U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer op het kiesscherm aan te raken. 3 Selecteer de naam van een contact. Zodra u

Pagina 64
››Contactgegevens ophalen uit uw sociale- ››Contacten kopiëren U kunt de lijst met community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en netwerkaccounts U kopieert als volgt contacten van de SIM- of USIM-kaart naar het toestel: selecteer . 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en 2 Druk op [ 2 Druk op [ ] → Vrienden

Pagina 65
››Contacten importeren of exporteren Contactbestanden (in VCF-indeling) importeren van een geheugenkaart naar het toestel: 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer 2 Druk op [ . ] → Importeren/ exporteren → Importeren van SD-kaart. 2 Druk op [ ] → Importeren/ exporteren → Exporteren naar SD-kaart. 3 Selecteer Ja om te bevestigen. ››Het communicatielogboek bekijken U kunt het communicatielogboek met oproepen, berichten, e-mail of SNS-

Pagina 66
Agenda Afspraken op een bepaalde datum bekijken: Hier vindt u informatie over hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse afspraken kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke afspraken te herinneren. ››Een afspraak maken 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Agenda. 2 Druk op [ ] → Meer → Nieuw. 3 Geef de gewenste details voor de afspraak in. 4 Selecteer Gereed. ››Afspraken bekijken De weergave van de agenda wijzigen: 1 Open

Pagina 67
2 Selecteer een herinnering om meer details over de afspraak weer te geven. 3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u Alles sluimeren of Alles uitzetten. Notities Hier vindt u informatie over hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze kunt opslaan en op een latere datum kunt bekijken. ››Een notitie maken 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Notities. 2 Selecteer Nieuwe notitie of druk o

Pagina 68
2 Selecteer Opnemen om de opname te starten. 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in. 4 Als u klaar bent, selecteert u Stop. Uw memo wordt automatisch opgeslagen. 5 Als u meer spraakmemo’s wilt opnemen, selecteert u Opnemen onder aan het scherm. ››Een spraakmemo afspelen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Spraakrecorder. 2 Selecteer Lijst. 3 Selecteer een spraakmemo om af te spelen. U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden door op [

Pagina 69
Web Voor webservices is een dataverbinding vereist. Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement. Internet Hier vindt u informatie over hoe u uw favoriete webpagina’s kunt openen en opslaan. ››Webpagina’s bekijken 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Internet om een opgegeven startpagina te openen. Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u de URL (webadres) in en selecteert u . 2 Navigeer door webp

Pagina 70
Nummer 1 2 Functie Een webadres ingeven voor de webpagina die u wilt openen. Een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina’s en de recente browsergeschiedenis openen. Tijdens het navigeren door webpagina’s hebt u de volgende opties: • Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm. U kunt ook met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar. • Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op

Pagina 71
››Met spraak informatie zoeken De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Internet. 2 Selecteer het URL-invoerveld. 3 Selecteer en spreek een trefwoord in de microfoon van het toestel. Er wordt naar informatie en webpagina’s gezocht die met het trefwoord samenhangen. ››Favoriete webpagina’s opslaan Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u dit handmatig als

Pagina 72
• Als u het webadres van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u URL kopiëren. • Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u Favoriet verwijderen. • Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u Instellen als startpagina. ››Veelbezochte pagina’s of de recente geschiedenis openen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Internet. 2 3 Selecteer een webpagina die u wilt openen. Selecteer → Meest bezocht of

Pagina 73
››Routebeschrijvingen naar een specifieke Latitude 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en Hier vindt u informatie over hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™. locatie selecteer Maps. 2 Druk op [ ] → Route. 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in. Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u → Contactpersonen,

Pagina 74
Plaatsen Navigatie Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt kunt zoeken. Hier vindt u informatie over hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Plaatsen. 2 Selecteer een categorie. Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige

Pagina 75
3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in: • Bestemming inspreken: Spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld ‘Navigeren naar bestemming’. • Bestemming typen: geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord. • Contacten: selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten. • Plaatsen met ster: selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster. 4 Selecteer Installeren om gesproken navigatie te gebruiken. 5 U beëindigt de navigatie door te drukken

Pagina 76
4 Draai het toestel linksom naar de liggende stand. 5 Regel het afspelen met de volgende toetsen: 2 2 Selecteer een video. 3 Selecteer Meer → Delen → een optie. ››Video’s uploaden 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer YouTube. 2 Druk op [ ] → Uploaden en selecteer een video. Ga naar 8. Als u nieuwe video’s wilt uploaden, selecteert u om de camera in te schakelen. 1 Nummer Functie 1 Versleep de balk om naar een bepaald punt in h

Pagina 77
Nieuws en weer Hier vindt u informatie over hoe u de weersverwachting kunt bekijken en actualiteiten en andere nieuwsartikelen kunt lezen. ››De weersverwachting bekijken 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Nieuws en weer. 2 Selecteer Weer boven in het scherm. Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de weersverwachting weer. U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen in een andere regio. Druk op [ ] → Instellingen → Instellingen voo

Pagina 78
• Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Samsung Apps. 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, leest u de algemene voorwaarden en selecteert u OK. 3 Zoek de gewenste applicaties en download deze. Market U kunt games, beltonen en andere applicaties van Android Market downloaden. De beschikbaarheid

Pagina 79
Connectiviteit Bluetooth Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is. Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden. • Samsung is niet verantwoordel

Pagina 80
››Andere Bluetooth-apparaten zoeken en ››Gegevens verzenden via de Bluetooth- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, notitie of 2 Selecteer een apparaat. 3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-functie of de 2 Selecteer een optie voor verzending via Bluetooth. koppelen Instellingen → Draadloos en netwerken → Bluetoothinstellingen → Apparaten zoeken. Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat

Pagina 81
3 Selecteer OK om te bevestigen dat u op uw toestel gegevens van het andere apparaat wilt ontvangen (indien nodig). Ontvangen gegevens worden in de map Bluetooth opgeslagen. Als u een contact ontvangt, wordt dit automatisch opgeslagen in de telefoonlijst. Wi-Fi Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkfuncties van het toestel waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat compatibel is met de IEEE 802.11 b/g/n-norm. Overal waar er een draadl

Pagina 82
››Handmatig een WLAN toevoegen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken → Wi-Fi-instellingen → Wi-Fi-netwerk toevoegen. 2 Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het beveiligingstype. 3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype. ››DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw apparaat

Pagina 83
Optie Toegangspunt netwerk Uploads van andere apparaten Functie Hier selecteert u een WLANtoegangspunt voor gebruik bij DLNA-verbindingen. Instellen of uploads van andere apparaten worden geaccepteerd. ››Uw bestanden met een ander DLNA- 5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler. 6 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw apparaat. Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan

Pagina 84
5 Selecteer Naar afspeellijst. 6 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler. 7 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw 3 Selecteer Instell. draagbare Wi-Fi-hotspot → Draagbare Wi-Fi-hotspot config. om de netwerkinstellingen te configureren zodat het toestel kan worden gebruikt als toegangspunt. Optie Functie Netwerk-SSID De toestelnaam weergeven en bewerken die op externe apparaten wo

Pagina 85
››Het mobiele netwerk van uw toestel delen GPS 1 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele Uw toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (Global Positioning System). Hier vindt u informatie over hoe u locatieservices kunt inschakelen. 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Voor een beter GPS-signaal kunt u uw toestel beter niet gebruiken in de volgende situaties: via USB aansluiting op het toestel. Instellingen → Draadloos

Pagina 86
››Locatieservices inschakelen Pc-verbindingen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Hier vindt u informatie over hoe u het toestel met de bijgeleverde USB-kabel in diverse USB-verbindingsstanden op een pc kunt aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u gegevens van en naar het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken. U moet locatieservices inschakelen om locatiegegevens te ontvangen en op de kaart te zoeken. Ins

Pagina 87
››Verbinden als apparaat voor massaopslag U kunt de bestandsdirectory van de geheugenkaart openen door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken. 1 Plaats een geheugenkaart in het toestel. 2 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel. 3 Open het meldingenpaneel en selecteer USB aangesloten → USB-opslag aansluiten → OK. 4 Open de map om bestanden te bekijken. 5 Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart. 6 Wanneer u kl

Pagina 88
Optie VPN-naam VPN-server instellen Codering inschakelen Vooraf gedeelde IPsec-sleutel instellen L2TP geheim inschakelen L2TP geheim instellen Gebruikerscertificaat instellen 88 Connectiviteit Functie Een naam van de VPN-server ingeven. Het IP-adres van de proxyserver ingeven. Instellen dat de VPN-server wordt gecodeerd. Een vooraf gedeelde sleutel ingeven. Instellen dat het geheime L2TPwachtwoord wordt gebruikt. Het geheime L2TP-wachtwoord ingeven. Een gebruikersc

Pagina 89
Hulpmiddelen ››Een nieuw alarm instellen Klok 2 Selecteer Hier vindt u informatie over de klokweergave op het standbyscherm en over hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen kunt instellen en gebruiken. 3 Stel het alarm in. 4 Selecteer Gereed wanneer u klaar bent. selecteer Klok. ››De klokweergave gebruiken 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Klok. 2 In de klokweergave kunt u de volgende functies gebruiken: • Selecteer om

Pagina 90
Calculator Hier vindt u informatie over hoe u wiskundige berekeningen op het toestel kunt uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Calculator. 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren. • Als u de wetenschappelijke calculator wilt gebruiken, drukt u op [ ] → Geavanceerd venster. • Als u de geschiedenis wilt wissen, drukt u op [ ] → Geschiedenis wis

Pagina 91
• Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund. • Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand. • De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype. • Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer • Selecteer

Pagina 92
2 Selecteer ter bevestiging Ik ga akkoord als u de applicatie voor het eerst opent. 3 Selecteer Nu activeren → Sluiten om ThinkFree Office te activeren. 4 Selecteer Mijn documenten. 5 Druk op [ ] → Nieuw → een documenttype. 6 Geef een naam voor het document in en selecteer OK. 7 Geef inhoud in het document in met de gereedschappen onder aan het scherm. 8 Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, selecteert u op de werkbalk of drukt u op [ ] → Bestand → Opslaan. ››Docu

Pagina 93
SIM-toolkit U kunt een aantal extra diensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM- of USIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt het anders genoemd. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer SIM-toolkit. Taakbeheer Via taakbeheer kunt u bekijken welke applicaties actief zijn, de pakketgrootte van applicaties en geheugeninformatie weergeven en het RAM-geheugen controleren. 2 U hebt de volgende opties:

Pagina 94
Spraakgestuurd zoeken Hier vindt u informatie over hoe u de functie voor spraakopdrachten kunt gebruiken om met uw stem nummers te bellen, berichten te verzenden of locaties en informatie te zoeken. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Spraakgestuurd zoeken. 2 Spreek een opdracht in de microfoon. 3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen (indien noodzakelij

Pagina 95
Instellingen Het menu Instellingen openen 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer Instellingen. 2 Selecteer een instellingencategorie en selecteer een optie. ››Wi-Fi-instellingen • Wi-Fi: de WLAN-functie in- of uitschakelen. ► p. 81 • Netwerkmelding: instellen dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is. • Wi-Fi-netwerk toevoegen: handmatig WLANtoegangspunten toevoegen. ››Bluetooth-instellingen Draadloos en netwerken

Pagina 96
››Tethering en draagbare hotspot • USB-tethering: Activeer de functie voor de USB-verbinding om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via USB met pc’s te delen. Wanneer het toestel op een pc is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de pc gebruikt. ► p. 84 • Draagbare Wi-Fi hotspot: Activeer de functie voor mobiele toegangspunten om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via de WLAN-functie met pc’s of andere apparaten te delen. ► p. 84 • Instell. draagbare

Pagina 97
Oproepen Hier kunt u de instellingen voor oproepfuncties aanpassen. ››FDN-nummers • FDN inschakelen: De FDN-modus in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de FDN-lijst bellen. U moet de PIN2-code van uw SIM- of USIM-kaart ingeven. • PIN2 wijzigen: de PIN2-code wijzigen, die dient ter beveiliging van de primaire PIN-code. • FDN-lijst: een lijst met contacten voor de FDN-modus instellen. ››Voicemailservice Hier kunt u de voicemailserver van uw provider se

Pagina 98
Geluid Display Hier kunt u de instellingen voor diverse geluiden op het toestel configureren. Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen. • Stille stand: de stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen. • Trillen: instellen wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen. • Volume: het volume voor beltonen, muziek, video’s, alarmen, systeemgeluiden en meldingen instellen. • Beltoon: een beltoon voor inkomende

Pagina 99
• Animatie: instellen dat het toestel een animatie laat zien wanneer u schakelt tussen vensters. • Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld. • Horizontale kalibratie: de versnellingsmeter kalibreren om de horizontale as van het toestel aan te passen voor betere bewegingsherkenning. Locatie en beveiliging Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM- of USIM-kaart wijzigen en de GPS-

Pagina 100
• Waars. berichtontvangers: ontvangers van het Applicaties • Externe besturingselem.: instellen dat een verloren toestel Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde applicaties wijzigen. waarschuwingsbericht toevoegen of bewerken. kan worden bediend via internet. • Wachtwoorden zichtbaar: instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven. • Apparaatbeheerders selecteren: de apparaatbeheerprogramma’s weergeven die op uw toestel zijn

Pagina 101
• Ontwikkeling: -- USB-fouten opsporen: deze optie is bedoeld voor het ontwikkelen van applicaties. Wanneer uw toestel met een USB-kabel is aangesloten op een pc, wordt de USBfoutopsporingsmodus ingeschakeld en wordt Samsung Kies automatisch gestart. -- Standby: hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen. -- Namaaklocaties toestaan: toestaan dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-

Pagina 102
• Automatisch herstellen: instellen dat het toestel de gegevens van applicaties waarvan u een back-up hebt gemaakt automatisch terugzet wanneer deze applicaties op het toestel worden geïnstalleerd. • Standaardgegevens herstellen: de standaardwaarden van de instellingen opnieuw instellen en alle gegevens verwijderen. SD-kaart en telefoonopslag Hier kunt u geheugeninformatie van geheugenkaarten controleren en het toestel en een geheugenkaart formatteren. Als u een geheugenkaart forma

Pagina 103
• Autom. hoofdletters: hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven. • Toon volledig spoor: instellen dat het spoor van uw sleepbeweging op het toetsenbord wordt weergegeven. • Snelh. vs. accuratesse: de balans tussen snelheid en nauwkeurigheid instellen. • Persoonlijke woordenboek: uw eigen woordenboek instellen. De woorden in uw woordenboek worden weergegeven als s

Pagina 104
• Automatisch hoofdletters: hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven. • Handschrift instellingen: de herkenningstijd in de handschriftstand aanpassen. • Spraakinvoer: de functie voor tekstinvoer met uw stem op het Samsung-toetsenbord activeren. • Automatisch punt: hiermee kunt u instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt. •

Pagina 105
• Spraaksnelheid: een snelheid voor de tekst-naar-spraakfunctie selecteren. Datum en tijd • Taal: een taal voor de tekst-naar-spraak-functie selecteren. • Engines: de tekst-naar-spraak-engines weergeven die zijn Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven. gedownload van Android Market. • Automatisch: de tijd automatisch bijwerken wanneer u naar Toegankelijkheid • Datum instellen: de huidige datum handma

Pagina 106
Problemen oplossen Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van het toestel wordt u om een van de volgende codes gevraagd: Code Wachtwoord PIN Code PUK Probeer het volgende om het probleem op te lossen: Als de toestelvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het toestel hebt ingesteld. Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PINcode ingeven die bij de SIM- of USIM

Pagina 107
Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren Uw toestel is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden Probeer het volgende als uw toestel een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert: Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma’s sluiten of het toestel resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het toestel vastloopt of niet reageert, houdt u de aan/uit-toets 8-10 seconden ingedrukt en laat u de

Pagina 108
Uitgaande oproepen worden niet verbonden • Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt. • Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt. • Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd. Inkomende oproepen worden niet verbonden • Controleer of het toestel is ingeschakeld. • Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt. • Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd. Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongespr

Pagina 109
De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel wordt uitgeschakeld • De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden. • Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij. Het toestel is warm Bij langdurig gebruik van applicaties op het toestel of bij gebruik van applicaties die

Pagina 110
Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen De FM-radio op uw mobiele toestel gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op. Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mo

Pagina 111
Er worden geen andere Bluetooth-toestellen gevonden • Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw toestel is ingeschakeld. • Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken. • Zorg dat uw toestel en het andere Bluetooth-toestel zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter). Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter. Er wordt geen verbinding

Pagina 112
Veiligheidsvoorschriften Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen. Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een

Pagina 113
• Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden. • U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen. Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade • Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge of erg lage Gebruik het apparaat niet in

Pagina 114
Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar • Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij. • Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar. • Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar. • Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte

Pagina 115
• Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder. • Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden

Pagina 116
Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C • Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen. • Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). • Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zo

Pagina 117
Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht • Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt. • Wanneer u het toestel gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de • Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld. • Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderde

Pagina 118
Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt • Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. • Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. • Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen. • In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich ver

Pagina 119
Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het apparaat of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden. Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig • Z

Pagina 120
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker. Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption

Pagina 121
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij ho

Pagina 122
NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG M

Pagina 123
Index aanraakscherm gebruiken  21 vergrendelen  22 agenda afspraken bekijken  66 afspraken maken  66 alarm instellen  89 stoppen  89 AllShare  82 batterij installeren  10 opladen  12 berichten e-mailaccounts instellen  43 e-mail verzenden  44 MMS verzenden  40 SMS verzenden  40 voicemail beluisteren  41 berichtenlijst  39 bestandsbeheer  90 Bluetooth apparaten zoeken en koppelen  80 gegevens ontvangen  80 gegevens verzenden  80 inschakelen  79 calculator  90 camer

Pagina 124
FDN-modus  38 FM-radio luisteren naar  59 zenders opslaan  60 foto’s maken  47 maken met scène  49 met smile shot maken  49 panoramafoto maken  50 weergeven  55 galerij bestandsindelingen  54 foto’s bekijken  55 video’s afspelen  55 geheugenkaart formatteren  16 verwijderen  15 Google Mail  42 124 Index Google Maps  72 Google Talk  45 helderheid, scherm  28 instellingen accounts en synchronisatie  101 datum en tijd  105 draadloos en netwerk  95 geluid  98 landinste

Pagina 125
doorschakelen  39 gemiste weergeven  38 headset gebruiken  37 internationale nummers  37 tot stand brengen  36 weigeren  37 wisselgesprek  39 oproepen doorschakelen  39 oproepenlijst  39 Pc-verbindingen massaopslag  87 Samsung Kies  86 PIN-blokkering  29 Samsung Apps  77 Samsung Kies  86 SIM-kaart installeren  10 vergrendelen  29 SMS-berichten verzenden  40 weergeven  41 social hub  46 spraakrecorder afspelen  67 opnemen  67 standby-scherm items toevoegen  23 panel

Pagina 126
USIM-kaart installeren  10 vergrendelen  29 verbindingen Bluetooth  79 Pc  86 WLAN  81 video’s afspelen  55 maken  52 videospeler  55 vliegtuigstand  17 voicemail  41 VPN-verbindingen instellen  87 verbinding maken  88 126 Index webbrowser favorieten toevoegen  71 webpagina’s bekijken  69 wisselgesprek  39 WLAN inschakelen  81 netwerken zoeken en verbinding maken  81 YouTube video’s kijken  75 video’s uploaden  76

Pagina 127
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn) Wij, Samsung Electronics verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-S5830i waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten. Veiligheid EN 60950-1 : 2006 + A1:2010 SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010 EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.

Pagina 128
* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. * Drukfouten voorbehouden. Kies installeren (PC Sync) 1.  Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsung.com/kies) en installeer deze op uw pc. 2.  Sluit het toestel op uw pc aan met een USB-kabel. Samsung Kies wordt automatisch gestart. Als Samsung Kies niet
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung GT-S5830i Galaxy Ace bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung GT-S5830i Galaxy Ace in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info