• Ik heb per ongeluk waardevolle vakantie foto's gewist op mijn telefoon, wat niet de bedoeling was. Staan deze bestanden nog ergens in een prullenbak of ergens (op de simkaart bijv) waar ik ze alsnog kan terughalen? Op de sd kaart die ik op mijn vaste pc bekeken heb, heb ik ze niet teruggevonden.

    Gesteld op 4-1-2018 om 10:41 in forum Samsung GT-S5830 GALAXY ACE Misbruik melden
    • via google een programma: "bestanden terug halen", (recuvery-oid), telefoon via kabel op PC aansluiten, en de bestanden worden voor het grootste gedeelte hersteld. Geantwoord op 4-1-2018 om 20:35

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info