Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-33653M
Dutch. 02/2013. Rev. 1.1
GT-S3850
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen •
afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar
u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw
serviceprovider.
Drukfouten voorbehouden.•
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door •
Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele
garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een
bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is •
bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag
in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt,
maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.
Pictogram Beschrijving
Geen SIM-kaart
Geen signaal
Signaalsterkte
Vliegtuigstand
ingeschakeld
Netwerk zoeken
GPRS-netwerk
verbinding
EDGE-netwerk
verbinding
Actieve oproep
Doorschakelen
van oproepen
ingeschakeld
Gemiste oproep
Functie voor
SOS-berichten
ingeschakeld
Alarm
ingeschakeld
Verbinden
met beveiligde
webpagina
Roaming (buiten
het gebruikelijke
servicegebied)
Pictogram Beschrijving
WLAN
ingeschakeld
Bluetooth
ingeschakeld
Bluetooth-headset
of -carkit voor
handsfree bellen
aangesloten
Verbonden met
computer
Nieuw SMS- of
MMS-bericht
Nieuw
e-mailbericht
Nieuw
voicemailbericht
Actieve
Java-games of
-toepassingen
Geheugenkaart
geplaatst
Normaalproel
ingeschakeld
Stilproel
ingeschakeld
Batterijlading
Huidige tijd
De volgende statusaanduidingen worden boven aan het
scherm van uw telefoon weergegeven:
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.
Indeling van de telefoon
1
Volumetoets
In de standby-stand: het volume
van de telefoon aanpassen; een
nepoproep plaatsen (omlaag);
een SOS-bericht verzenden
Zie “Nepoproepen plaatsen”
Zie “Een SOS-bericht activeren
en verzenden”
2
Beltoets
Bellen of een oproep
beantwoorden; in de standby-
stand: logbestanden van
oproepen en berichten ophalen
3
Menutoets
De menustand openen;
Taakbeheer starten om alle
actieve toepassingen te bekijken
(ingedrukt houden)
4
Aan/uit/vergrendelingstoets
De telefoon in- of uitschakelen
(ingedrukt houden); het
aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen
5
Eindetoets
Een oproep beëindigen; in de
menustand: invoer annuleren
en terugkeren naar de standby-
stand
2
5
4
1
3
• en zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS
Headphone- en WOW HD-technologie is opgenomen onder
licentie van SRS Labs, Inc.
SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het •
afspelenvanmeerkanaalsmediazoalsdvd-lmsviaeen
standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van •
afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met
een diepe, volle bas en heldere hoge frequenties voor een zuivere
geluidsweergave.
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens
het besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste
prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk
is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw
gezonde verstand en onthoud de volgende tips:
Gebruik een handsfree apparaat.•
Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals •
snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller
oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze •
apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht
houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt,
laat u de voicemail antwoorden.
Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden •
bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer
kunnen gevaarlijk zijn.
Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een •
notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid
van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek •
wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer
gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch
iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer,
controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw •
aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten
dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw
aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal •
alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere
noodsituaties.
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken,
brand of explosies
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse
elektrische aansluitingen
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de
oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel
niet met natte handen aan
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door
de fabrikant
Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische
schok wordt verhoogd.
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet
aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om
Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de
voorschriften af
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn •
goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele
batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel
veroorzaken.
Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke •
voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals •
een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze
te heet worden.
U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet •
bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te
voorkomen.
Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg •
lage temperaturen.
Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de •
oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. •
Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw
batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.•
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel in een
gesloten ruimte
Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in
bepaalde omgevingen beperkt.
Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio
frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische
apparaten.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van •
een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de
pacemaker.
Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de •
pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de •
pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te
minimaliseren.
Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische
apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen
RF-signalen (radio frequency).
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te
controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van •
het verwijderen van de batterij.
Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen •
met potentieel explosiegevaar.
Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of •
chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal •
in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van
het toestel.
Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel
kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van
het vliegtuig.
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord
door de radiofrequentie van het toestel
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met
de fabrikant.
Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een •
verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in
gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal •
niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet
dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein
verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u
weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een
ander, speciaal niet-alarmnummer.
Het mobiele toestel goed onderhouden en
gebruiken
Houd het toestel droog
Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel •
of elektronische circuits beschadigen.
Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan •
te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een
servicecenter.
Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade •
in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie
van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het toestel niet in stofge of vuile omgevingen
Door stof kan het toestel beschadigd raken.
Leg het toestel niet op hellende vlakken
Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C
Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, •
omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot •
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.•
Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten,
sleutels en halsbanden
Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.•
Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen •
objecten, kan brand ontstaan.
Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij •
blootstelling aan magnetische velden.
Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, •
telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken
door magnetische velden.
Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische •
sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan
magnetische velden.
Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten
De batterij kan lekken.•
Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.•
Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.•
Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of •
functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Gebruik de itser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren
Hetgebruikvandeitserdichtbijdeogenkantijdelijkeverblindingof
schade aan de ogen veroorzaken.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien •
te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en •
moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de •
oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.•
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers,
accessoires en onderdelen
Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van •
het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid •
van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet
door Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.•
Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het •
op de juiste wijze gebruiken.
Als u wilt spreken via het toestel:
Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.•
Spreek rechtstreeks in de microfoon.•
Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de •
antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder
worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
Interne antenne
Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik •
speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.
Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt
Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot •
gehoorbeschadiging.
Blootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan de •
aandachtaeideneneenongevalveroorzaken.
Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon •
aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale
geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te
kunnen horen.
In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich •
verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets
in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan
om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset
aansluit op het apparaat.
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen
omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade
kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot
hoge kosten kunnen leiden.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur •
naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar •
de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze
apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel
ontvouwen.
Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwaliceerd
personeel
Alsuhettoestellaatreparerendoorniet-gekwaliceerdpersoneelkan
het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer
geldig.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het •
ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade
aan de kaart of het toestel.
Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en •
elektrische storing van andere apparaten.
Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of •
met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon
met een zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen
met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u
naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met
nooddiensten.
Maak een back-up van belangrijke gegevens
Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.
Gebruik geen headset terwijl u in een auto of op een motor •
rijdt.Ditkanuwaandachtaeiden,wateenongeluktotgevolg
kan hebben, of kan zelfs illegaal zijn, afhankelijk van uw regio.
Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of
wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te
vermijden.
Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en
probeer het niet te repareren
Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de •
fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter
voor service.
Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat •
hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen
vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch
bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen
van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het
product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.
Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.•
Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of •
een doek schoon.
Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.•
Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht.
Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.
Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het
openbaar gebruikt
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen,
niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud.
Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden
veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal
door de gebruiker.
Informatie over het SAR-certicaat (Specic
Absorption Rate)
Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor
blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en
telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van
mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden,
dezogenaamdeSAR(SpecicAbsorptionRate),van2,0W/kg.
Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model
0,881 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel
lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal
benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden
van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk
automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling
aan RF-energie nog verder.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat
de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur
en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung
voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese
landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel)
niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden
aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu
of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te
voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en
op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product
en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit
dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en
batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of
verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het
einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag
worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan
dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij
niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn
voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het
hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen
te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij
het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.
Veiligheidsvoorschriften
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung GT-S3850 Corby 2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung GT-S3850 Corby 2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info