Samsung GT-P3110 Galaxy Tab Tablet pc | 7,46 mb | NederlandsOver deze gebruiksaanwijzing
3
Applicaties en de bijbehorende functies kunnen per regio of
hardwarespecificatie verschillen. Samsung is niet aansprakelijk
voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door
applicaties van derden.
Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of
compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door
het bewerken van de instellingen in het register of door het
gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer
u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe
leiden dat uw apparaat en applicaties niet meer correct werken.
U kunt de software voor uw apparaat upgraden door naar de
website van Samsung te gaan (
www.samsung.com
).
Software, audio, achtergronden en afbeeldingen in dit apparaat
zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten
tussen Samsung en de betreffende eigenaren. Het overnemen
en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere
doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Samsung
is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door
gebruikers.
Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt
raadplegen.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt:
Waarschuwing—situaties die letsel kunnen veroorzaken
bij u of anderen
Let op—situaties die schade aan het apparaat of andere
apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerkingopmerkingen, gebruikstips of aanvullende
informatie
Raadpleeg: paginas met verwante informatie,
bijvoorbeeld:
p. 12 (staat voor raadpleeg pagina 12’)
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Samsung GT-P3110 Galaxy Tab handleiding


Tablet pc

Aantal vragen:415
Aantal antwoorden:172

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Samsung handleidingen


Contact opnemen met Samsung

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Samsung GT-P3110 Galaxy Tab Tablet pc bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Samsung GT-P3110 Galaxy Tab in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.