Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/135
Pagina verder
www.samsung.com
Gebruiksaanwijzing
GT-I9195
1
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

22
 • Wil een whatsapp verzenden, maar wordt niet ontvangen Gesteld op 19-7-2017 om 06:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Van het ene op het andere moment kan ik mijn samsung galaxy mini s4 niet meer aanzetten. De batterij is wel opgeladen? Gesteld op 13-7-2017 om 07:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe komt het mijn telefoon automatisch uitgeschakeld wordt, en ik daarna weer opnieuw moet inloggen? Gesteld op 8-7-2017 om 15:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit komt waarschijnlijk door de batterij besparing, deze is aan te passen. Ga naar instellingen daarna naar Display en achtergrond dan Time-out scherm, hier kan u de tijd instellen, bij mij staat die op 1 minuut.
   Succes. Geantwoord op 8-7-2017 om 15:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wanneer ik telefonisch gebeld wordt krijg ik een nieuw scherm met een vaste rode toets en een op en neer springende groene toets. Om het gesprek te openen poog ik op de groene toets te drukken. Wanneer ik dit doe sluit de verbinding en hoort de beller mijn voice-mail, Een 2-tal weken terug bekwam ik de melding op mijn Samsung S4 dat het toestel geinfecteerd was. Vraag is nu: hoe dit "virus" te verwijderen want het laat geen naam zien ? Gesteld op 5-7-2017 om 13:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik een contact bel gaat hij meteen op voicemail Gesteld op 3-7-2017 om 16:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn logbestanden opeens is weg hoe kan ik terugzetten? Gesteld op 2-7-2017 om 21:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden


22

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung GT-I9195 Galaxy S4 mini bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung GT-I9195 Galaxy S4 mini in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 21,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info