Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/135
Pagina verder
www.samsung.com
Gebruiksaanwijzing
GT-I9195
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
GT-I9195 Gebruiksaanwijzing www.samsung.com

Pagina 2
Over deze gebruiksaanwijzing Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen. • Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt. • Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat. • Afbeeldingen

Pagina 3
Over deze gebruiksaanwijzing • Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders. • Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het

Pagina 4
Over deze gebruiksaanwijzing Handelsmerken • SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics. ™ ™ ™ ™ ™ Store • Het Android-logo, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play en Google Talk zijn handelsmerken van Google, Inc. ® ™ • Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. ® ™ ™ ™ • Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED , en het Wi-Fi-log

Pagina 5
Inhoud Aan de slag 36 37 38 39 41 7 Indeling 8 Toetsen 9 Inhoud van de verpakking 10 De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen 13 De batterij opladen 15 Een geheugenkaart plaatsen 17 Het apparaat in- en uitschakelen 18 Het apparaat vasthouden 18 Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen 18 Het volume aanpassen 18 Overschakelen naar de stille stand Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk Accounts instellen Bestanden overbrengen Het apparaat beveilige

Pagina 6
Inhoud 67 S Beam 68 WatchON 103 Google 104 Gesproken zoekopdrachten 104 Mijn bestanden 105 Downloads 105 TripAdvisor Media 70 Muziek 71 Camera 78 Galerij 81 Story album 83 Video 85 YouTube 86 FM-radio 87 Flipboard Reizen en lokaal 106 Maps 107 Lokaal 108 Navigatie Instellingen 109 Over Instellingen 109 Verbindingen 113 Mijn apparaat 125 Accounts 126 Meer Applicatie- en mediastores 88 89 89 90 Play Store Samsung Hub Samsung Apps Play Music

Pagina 7
Aan de slag Indeling Nabijheids-/ lichtsensor Camera aan de voorzijde Luistergedeelte Aan/uit-toets Aanraakscherm Starttoets Menutoets Terugtoets Multifunctionele aansluiting Microfoon Infraroodlampje Microfoon voor luidsprekerfunctie Headsetaansluiting Camera aan de achterzijde GPS-antenne Flitser Volumetoets Achterklep Luidspreker Hoofdantenne 7

Pagina 8
Aan de slag De microfoon boven aan het apparaat is alleen ingeschakeld wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt of video's maakt. • Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere objecten. Dit kan connectiviteitsproblemen veroorzaken of de batterij kan leegraken. • Gebruik geen schermprojector. Hierdoor kan de sensor beschadigd raken. • Zorg ervoor dat het scherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water wor

Pagina 9
Aan de slag Inhoud van de verpakking Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat: • Apparaat • Batterij • Snelstartgids • Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten. • Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande ke

Pagina 10
Aan de slag De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd en de bijgeleverde batterij. • Alleen microSIM-kaarten kunnen worden gebruikt met het apparaat. • Sommige LTE-services zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider. Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van services contact op met uw serviceprovider. 1 Verwijder de achterklep. Beschadig uw vingern

Pagina 11
Aan de slag • Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf. Als een geheugenkaart klem komt te zitten in de SIM-kaartsleuf, moet u het apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om de geheugenkaart te verwijderen. • Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten. 3 Plaats de batterij. 2 1 4 Plaats de achterklep terug.

Pagina 12
Aan de slag De SIM- of USIM-kaart en de batterij verwijderen 1 Verwijder de achterklep. 2 Trek de batterij naar buiten. 3 Trek de SIM- of USIM-kaart naar buiten. 12

Pagina 13
Aan de slag De batterij opladen Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden. Een computer kan ook worden gebruikt om het apparaat op te laden via een USB-kabel. Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat het apparaat schade oploopt. • Als de batterij bijna leeg is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen en wordt e

Pagina 14
Aan de slag • U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen. • Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat. • Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als d

Pagina 15
Aan de slag Batterijverbruik verminderen Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken voordat u het weer moet opladen: • Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. • Sluit onnodige applicaties met taakbeheer. • Schakel de Bluetooth-functie uit. • Schakel de Wi-Fi-functi

Pagina 16
Aan de slag 1 Verwijder de achterklep en de batterij. 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht. 3 Duw de geheugenkaart in de sleuf. 4 Plaats de batterij en de achterklep terug. De geheugenkaart verwijderen Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Meer → Opslag → SD-kaart afmelden. 1 Verwijder de achterklep

Pagina 17
Aan de slag 3 Plaats de batterij en de achterklep terug. Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten, waaronder het verlies van gegevens. De geheugenkaart formatteren Een geheugenkaart die op

Pagina 18
Aan de slag Het apparaat vasthouden Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere objecten. Dit kan connectiviteitsproblemen veroorzaken of de batterij kan leegraken. Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het apparaat over naar de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het

Pagina 19
Basisfuncties Pictogrammen De pictogrammen die boven aan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt. Pictogram Betekenis Geen signaal Signaalsterkte Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) GPRS-netwerkverbinding EDGE-netwerkverbinding UMTS-netwerkverbinding HSDPA-netwerkverbinding HSPA+-netwerkverbinding LTE-netwerkverbinding Wi-Fi-verbinding Bluetooth-

Pagina 20
Basisfuncties Pictogram Betekenis Trilstand ingeschakeld Vliegtuigstand ingeschakeld Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist Batterijlading Het aanraakscherm gebruiken Gebruik alleen uw vingers wanneer u het aanraakscherm gebruikt. • Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd. • Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met water. Het aanraakscherm kan

Pagina 21
Basisfuncties Vingerbewegingen Tikken Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger. Slepen Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het aanraken en sleept u het naar de gewenste positie. 21

Pagina 22
Basisfuncties Dubbeltikken Dubbeltik op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals om terug te gaan. Vegen Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten. 22

Pagina 23
Basisfuncties Samenknijpen Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp samen om uit te zoomen. Bedieningsbewegingen Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen. Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is ingeschakeld. Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Mijn apparaat → Bewegingen en gebaren → Beweging en sleep de schakelaar Beweging naar rechts. Overmatig schudd

Pagina 24
Basisfuncties Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en schakelt u Schermrotatie in. • In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid. • Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand. De calculator verandert in een wetenschappelijke calculator wanneer deze wordt gedraaid naar liggende stand. Oppakken Wanneer u het apparaat oppakt wanneer het enige tijd niet is gebruikt, of wanneer het scherm

Pagina 25
Basisfuncties Pannen om te verplaatsen Blijf een item op het scherm aanraken en pan het apparaat naar links of rechts om het item te verplaatsen naar een ander scherm op het startscherm of het scherm Applicaties. Pannen om te browsen Wanneer er is ingezoomd op een afbeelding, blijft u een punt aanraken op het scherm en schuift u het apparaat in de gewenste richting om door de afbeelding te bladeren. 25

Pagina 26
Basisfuncties Omkeren Keer het apparaat om om de beltoon te dempen, het afspelen van media te onderbreken of de FMradio te dempen (wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt). Kantelen Blijf twee punten op het scherm aanraken en kantel het apparaat naar achteren en naar voren om in of uit te zoomen. 26

Pagina 27
Basisfuncties Handpalmbeweging Gebruik Handpalmbeweging om functies te bedienen zonder het scherm aan te raken. Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de functie Handpalmbeweging is ingeschakeld. Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Mijn apparaat → Bewegingen en gebaren → Handpalmbeweging en sleep de schakelaar voor Handpalmbeweging naar rechts. Bedekken Bedek het scherm met uw handpalm om het afspelen van media te onderbreken. Meldingen Meldingspictogra

Pagina 28
Basisfuncties Venster Snel instellen In het venster voor snel instellen kunt u de huidige instellingen van uw apparaat weergeven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk, tik op om het venster voor snelle instellingen te openen en gebruik de volgende opties: • Wi-Fi: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen. • GPS: de GPS-functie in- of uitschakelen. • Melodie: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in de stille stand. • Schermrotatie: toestaan

Pagina 29
Basisfuncties Startscherm Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven. Items verplaatsen Een applicatiepictogram toevoegen Tik op het startscherm op Apps, tik op een applicatieprogramma en blijf dit aanraken. Sleep het naar het voorbeeldvenster. Een item toevoegen U kunt het startscherm aanpassen door widgets, mappen of deelvensters toe te voegen. Blijf e

Pagina 30
Basisfuncties Vensters verplaatsen Een nieuw venster toevoegen Tik op → Pagina bewerken → . Een venster verplaatsen → Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het venster Tik op naar een nieuwe locatie. Een venster verwijderen → Pagina bewerken en blijf een voorbeeldvenster aanraken. Sleep het vervolgens naar Tik op de prullenbak boven aan het scherm. Achtergrond instellen U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat,

Pagina 31
Basisfuncties Widgets gebruiken Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen. Als u deze widgets wilt gebruiken, kunt u ze van het widgetvenster toevoegen aan het startscherm. • Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht. • Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Widgets toevoegen aan het s

Pagina 32
Basisfuncties Sleep het widgetsvenster naar beneden om dit uit te vouwen. Scrol naar de laatste pagina, tik op en selecteer een widget om toe te voegen aan het vergrendelde scherm. Vensters verplaatsen Een venster verplaatsen Sleep het widgetsvenster omlaag, sleep naar links of rechts en blijf een venstervoorbeeld aanraken. Sleep het vervolgens naar de nieuwe locatie. Een venster verwijderen Sleep het widgetsvenster naar beneden, scrol naar links of rechts, blijf een venstervoorbee

Pagina 33
Basisfuncties Openen vanuit recent geopende applicaties Blijf de starttoets ingedrukt houden om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen. Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen. Een applicatie sluiten Sluit applicaties die niet worden gebruikt om stroom te besparen en apparaatprestaties te behouden. Blijf de starttoets ingedrukt houden, tik op en tik op Stop naast een applicatie om deze te sluiten. Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u

Pagina 34
Basisfuncties Vensters verplaatsen Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Applicaties installeren Gebruik winkels voor applicaties zoals Samsung Apps om applicaties te downloaden en installeren. Applicaties verwijderen → Verwijderen en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen. Tik op Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd. Applicatie

Pagina 35
Basisfuncties Tekst ingeven Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven. Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. Het toetsenbordtype wijzigen Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op Invoermethode selecteren en selecteer het toetsenbordtype dat u wilt gebruiken. Het Samsung-toetsenbord gebruiken De toetsenbordindeling wijzig

Pagina 36
Basisfuncties Tekst via spraak ingeven Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt gezegd. Als het apparaat uw woorden niet herkent, tikt u op de onderstreepte tekst en selecteert u een alternatief woord of zin in de keuzelijst. Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal. Kopiëren en plakken Blijf de tekst aanraken, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op

Pagina 37
Basisfuncties Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken Tik in het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen → Wi-Fi en sleep de schakelaar Wi-Fi naar rechts. Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit nodig is en tik op Verbinden. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het apparaat automatisch verbinding me

Pagina 38
Basisfuncties Account verwijderen Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Accounts, selecteer een accountnaam onder Mijn accounts, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op Wis account. Bestanden overbrengen U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar de computer of andersom. De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door sommige applicaties. Afhankelijk van de versie van de software op uw apparaat of he

Pagina 39
Basisfuncties Verbinding maken met Windows Media Player Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd. 1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer. 2 Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden. Aansluiten als een media-apparaat 1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer. 2 Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat → Media-apparaat (MTP). Tik op Camera (PTP) als uw computer Media Transf

Pagina 40
Basisfuncties Ontgrendeling met gezichts- en spraakherkenning instellen Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Mijn apparaat → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling → Gezicht en stem. Plaats uw gezicht in het kader dat wordt vastgelegd en stel een spraakopdracht in. Stel een PIN-code of patroon in om het scherm te ontgrendelen wanneer de gezicht- of spraakontgrendeling niet functioneert. Een patroon instellen Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Mijn apparaat → V

Pagina 41
Basisfuncties Een wachtwoord instellen Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Mijn apparaat → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling → Wachtwoord. Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en pictogrammen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen. Het apparaat ontgrendelen Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef de ontgrendelingscode in. Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Ser

Pagina 42
Basisfuncties Upgraden via over-the-air Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Meer → Toestel-info → Software-update → Bijwerken. 42

Pagina 43
Communiceren Telefoon Gebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen. Tik op Telefoon op het scherm Applicaties. Oproepen plaatsen Bellen Gebruik een van de volgende methoden: • Toetsenbord: geef het nummer in met het toetsenbord en tik op . • Logbestanden: een oproep plaatsen vanuit de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen en berichten. • Favorieten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten. • Contacten: een oproep plaa

Pagina 44
Communiceren Contacten zoeken Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met contacten. Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten weergegeven. Selecteer een contact om te bellen. Een internationale oproep plaatsen Blijf 0 aanraken totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer, netnummer en abonneenummer in en tik op . Tijdens een oproep De volgende opties zijn beschikbaar: • : een equalizeroptie selecteren voo

Pagina 45
Communiceren • → Contacten: de lijst met contacten openen. • → Notitie: een notitie maken. • → Bericht: een bericht verzenden. • → Doorverbinden: de eerste bellers doorverbinden met de tweede beller. Op deze manier neemt u niet langer deel aan het gesprek. • → Vergaderoproep beheren: een privégesprek houden met één beller tijdens een vergaderoproep of de verbinding met een van de bellers verbreken. Contacten toevoegen Als u een telefoonnummer wilt toevoegen

Pagina 46
Communiceren Oproepen ontvangen Een oproep aannemen Wanneer een oproep wordt ontvangen, sleept u headsettoets. buiten de grote cirkel of drukt u op de Als de functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, kan een andere oproep worden uitgevoerd. Wanneer de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst. Een oproep weigeren Wanneer een oproep wordt ontvangen, sleept u ingedrukt. buiten de grote cirkel of houdt u de headsettoets Als u bij het w

Pagina 47
Communiceren Oproepen doorschakelen Het apparaat kan worden ingesteld zodat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer. → Oproep-instellingen → Extra instellingen → Oproepen doorschakelen en selecteer Tik op een oproeptype en voorwaarde. Geef een nummer in en tik op Inschakelen. Een oproep beëindigen Tik op Oproep beëindigen om een oproep te beëindigen. Bij gebruik van een headset drukt u op de headsetknop. Video-oproepen Een video-oproep plaatsen Geef h

Pagina 48
Communiceren • → Themaweergave: decoratieve pictogrammen toepassen op uw beeld. • → Cartoonweergave aan: de weergavestand wijzigen in de cartoonweergave. Blijf de afbeelding van de andere beller aanraken om de volgende opties te gebruiken: • Afbeelding vastleggen: de afbeelding van de andere beller vastleggen. • Video opnemen: een video maken van de afbeeldingen van de andere beller. In veel landen is het illegaal om zonder toestemming van de andere partij een gesprek op

Pagina 49
Communiceren Contacten Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen, enzovoort. Tik op Contacten op het scherm Applicaties. Contacten beheren Een contact maken Tik op en geef de contactgegevens in. • : een afbeelding toevoegen. • / : een contactveld toevoegen of verwijderen. Een contact bewerken Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op . Een contact verwijderen Tik op → Wissen. Een snelkies

Pagina 50
Communiceren Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd: • : toevoegen aan favoriete contacten. • / : een spraak- of video-oproep uitvoeren. • : een bericht samenstellen. • : een e-mail schrijven. Contacten weergeven Het apparaat geeft alle opgeslagen contacten weer op het apparaat, de SIM-kaart, USIM-kaart of een ander account. Tik op → Weer te geven contacten en selecteer een locatie waar contacten worden opgeslagen. Conta

Pagina 51
Communiceren Contacten exporteren → Importeren/exporteren → Exporteren naar SIM-kaart, Exporteren naar SD-kaart of Tik op Exporteren naar USB-opslag. Contacten delen → Importeren/exporteren → Naamkaartje delen via, selecteer contacten, tik op Tik op Gereed en selecteer een methode voor delen. Favoriete contacten Tik op en voer een van de volgende acties uit: • Zoeken: contacten zoeken. • Toevoegen aan favorieten: contacten toevoegen aan favorieten. • Verwijderen uit fa

Pagina 52
Communiceren • Groepen verwijderen: selecteer door gebruikers toegevoegde groepen en tik op Wissen. Standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd. • Help: helpinformatie over het gebruik van contacten openen. Een bericht of e-mail naar de leden van een groep verzenden Selecteer een groep, tik op Gereed. → Bericht zenden of E-mail verzenden, selecteer leden en tik op Visitekaartje Een visitekaartje maken en naar andere verzenden. Tik op Profiel instellen, geef gegevens in zoals

Pagina 53
Communiceren Gebruik de volgende methoden om een multimediabericht te maken: • Tik op • Tik op en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe. → Onderwerp toevoegen om een onderwerp in te geven. Geplande berichten verzenden → Gepland bericht. Stel een tijd en datum in en tik Tik tijdens het opstellen van een bericht op op OK. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum. • Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijds

Pagina 54
Communiceren E-mail Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven. Tik op E-mail op het scherm Applicaties. E-mailaccounts instellen Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent. Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op Volgende voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals Google Mail of tik op Handm. instell. voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Als u een ander e-mail

Pagina 55
Communiceren Berichten lezen Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op . Tik op een bericht om het te lezen. Dit e-mailadres toevoegen aan de lijst met contacten. Het bericht markeren als herinnering. Bijlagen openen. Het bericht doorsturen. Het bericht verwijderen. Alle ontvangers beantwoorden. Naar het vorige of volgende bericht gaan. Het bericht beantwoorden. Ti

Pagina 56
Communiceren Berichten verzenden Tik in een postvak op , geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op . Tik op → Foto bijvoegen om afbeeldingen bij te voegen. Tik op → Video bijvoegen om video’s toe te voegen. Tik op → Cc/Bcc toevoegen om meer ontvangers toe te voegen. Tik op → Concept opslaan om het bericht op te slaan voor levering op een later tijdstip. Tik op → Verwijderen om opnieuw te beginnen. Berichten lezen Het bericht markeren a

Pagina 57
Communiceren Labels Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN. Tik op om berichten in andere labels weer te geven. Als u een label wilt toevoegen aan een bericht, selecteert u het bericht, tikt u op het label dat u wilt toewijzen. en selecteert u Talk Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten via Google Talk. Tik op Talk op het scherm Applicaties.

Pagina 58
Communiceren Schakelen tussen chatsessies Scrol naar links of rechts. Chatgeschiedenis verwijderen Chatsessies worden automatisch opgeslagen. Als u de chatgeschiedenis wilt verwijderen, tikt u op → Chatgeschiedenis wissen. Google+ Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice. Tik op Google+ op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Tik op Alle kringen om de c

Pagina 59
Communiceren ChatON Gebruik deze applicatie om te chatten met andere apparaten. Als u deze applicatie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account. Tik op ChatON op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Maak een lijst met vrienden door telefoonnummers of e-mailadressen in te geven van Samsungaccounts, of door vrienden te selecteren in de lijst met suggesties. Selecteer een vriend om te chatten. Als

Pagina 60
Internet en netwerk Internet Gebruik deze applicatie om op internet te surfen. Tik op Internet op het scherm Applicaties. Webpagina's weergeven Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op Ga. Tik terwijl u een webpagina bekijkt op drukken. om de huidige webpagina te delen, op te slaan of af te Als u de zoekmachine wilt wijzigen, tikt u op het adresveld en tikt u op het pictogram van de zoekmachine naast het webadres. Een nieuwe pagina openen Tik op → Nieuw venster

Pagina 61
Internet en netwerk Koppelingen Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te slaan of te kopiëren. Als u opgeslagen koppelingen wilt weergeven, kiest u Downloads. (p. 105) Webpagina's delen Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op → Delen via. Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken en tikt u op Delen. Chrome Gebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en

Pagina 62
Internet en netwerk Synchroniseren met andere apparaten Geopende tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander apparaat, terwijl u bent aangemeld met hetzelfde Google-account. Als u geopende tabbladen wilt weergeven op andere apparaten, tikt u op Selecteer een webpagina die u wilt openen. Als u favorieten wilt weergeven, tikt u op → Andere apparaten. . Bluetooth Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een k

Pagina 63
Internet en netwerk Gegevens verzenden en ontvangen Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is Galerij. Open Galerij, selecteer een afbeelding, tik op → Bluetooth en selecteer een van de Bluetoothapparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om de afbeelding te ontvangen. Het overgedragen bestand wordt opgeslagen in de map Bluetooth. Als een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de

Pagina 64
Internet en netwerk Samsung Link Gebruik deze applicatie om inhoud via internet af te spelen die is opgeslagen op verschillende apparaten. U kunt bestanden die zijn opgeslagen op een apparaat afspelen en verzenden naar een ander apparaat of webopslagserver. Als u deze applicatie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account en twee of meer apparaten registreren. De registratiemethode kan verschillen afhankelijk van het apparaattype. → Instellingen → Klantenservice. Tik v

Pagina 65
Internet en netwerk De functie Group Play gebruiken Schermen delen met meerdere apparaten. Selecteer een mediacategorie en tik op . Selecteer bestanden, tik op Gereed en tik op Group Play. Er wordt Group Play-sessie gemaakt en de bestanden worden gedeeld met andere apparaten in de sessie. Inhoud beheren op een webopslagservice Selecteer een webopslagservice. U kunt nu uw bestanden weergeven en beheren. Als u bestanden wilt downloaden van een webopslagservice, tikt u op , selecteert u

Pagina 66
Internet en netwerk Tik op en schrijf een notitie of teken op het scherm. Alle deelnemers kunnen zien wat u aan het maken bent. Tik op om alle gedeelde afbeeldingen in een mozaïekopmaak weer te geven. Tik op om meer afbeeldingen of documenten te selecteren. Tik op om de groepsdeelnemers weer te geven. Deelnemen aan Group Play • Tik op Deelnemen aan groep, geef het wachtwoord op en selecteer een Group Play-sessie om deel te nemen. Selecteer een mediacategorie. De inhoud

Pagina 67
Internet en netwerk Aankopen doen met de NFC-functie Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie contact op met uw serviceprovider. Plaats het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat tegen de NFC-tag. Als u een SIM- of USIM-kaart wilt gebruiken als standaardbetalingsmethode, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen → NFC

Pagina 68
Internet en netwerk Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen → S Beam. Sleep de schakelaar S Beam naar rechts. Selecteer een bestand, plaats de achterkant van uw apparaat tegen de achterkant van het andere apparaat en tik op het scherm van uw apparaat. Als beide apparaten tegelijk proberen gegevens te verzenden, mislukt de gegevensoverdracht mogelijk. WatchON Gebruik deze applicatie om verbinding te maken met een tv zodat u uw favoriete series en films kunt bekijke

Pagina 69
Internet en netwerk Tv kijken Selecteer een tv-programma uit de suggesties die worden weergegeven op basis van uw keuze bij het registreren van de tv of selecteer een categorie boven aan het scherm. Selecteer een tv-programma en tik op Nu kijken. Het geselecteerde programma wordt weergegeven op de aangesloten tv. Tik op en open het bedieningspaneel om de televisie te bedienen. Programmaherinneringen instellen Tik op de tijd onder aan het scherm en selecteer een tijd voor een tv-progr

Pagina 70
Media Muziek Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren. Tik op Muziek op het scherm Applicaties. • Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund. • Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd. Muziek afspelen Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen. Tik op de albumafbeelding onder op het scherm om het scherm Muziekspele

Pagina 71
Media Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op volume. → Instellingen → Slim Als Slim volume is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen. Als u een persoonlijk geluid wilt instellen wanneer u luistert naar nummers met een headset, tikt → Instellingen → Adapt Sound → Aan. Als u het volume instelt op

Pagina 72
Media Tik op Camera op het scherm Applicaties. • De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt. • Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist. Cameragebruik • Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming. • Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan. • Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van ande

Pagina 73
Media • Continuopname: een serie foto's maken van bewegende onderwerpen. • Beste gezicht: gebruik dit om meerdere groepsopnamen tegelijk te maken en ze te combineren tot de best mogelijke opname. om meerdere foto’s te maken. Om de beste opname te maken, moet u ervoor Tik op zorgen dat de camera niet beweegt en u zelf op dezelfde plek terwijl u foto’s maakt. Wanneer de Galerij wordt geopend, tikt u op het gele kader op elk gezicht en kiest u de beste pose voor het onderwerp. Nadat u een

Pagina 74
Media Video's maken Een video maken Tik op om een video te maken. Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op opnemen wilt stoppen, tikt u op . . Als u het Gebruik de volgende acties tijdens het opnemen: • Als u de focus wilt wijzigen, tikt u op de locatie waar u wilt scherpstellen. Als u wilt scherpstellen op het midden van het scherm, tikt u op . • Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op . De zoomfunctie is mogelijk niet beschikba

Pagina 75
Media In- en uitzoomen Gebruik een van de volgende methoden: • Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen. • Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen. Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het maken van video's. Opname delen Tik op → en selecteer een van de volgende functies: • Opname delen: een foto rechtstreeks naar een andere apparaat verzenden via Wi-Fi Direct of NFC. • Foto dele

Pagina 76
Media De camera op afstand bedienen Het apparaat instellen als zoeker om de camera op afstand te bedienen. → → Externe zoeker en maak daarna verbinding via het apparaat en de camera met Tik op om op afstand een foto te maken met het apparaat als behulp van Wi-Fi Direct of NFC. Tik op zoeker. Instellingen configureren voor de camera → om instellingen te configureren voor de camera. Niet alle onderstaande opties zijn Tik op beschikbaar in de fotomodus en de videomodus. Beschikbare o

Pagina 77
Media • Overzicht: gemaakte foto's kort weergeven. • Volumetoets: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluiter- of zoomfunctie te bedienen. • Timer: gebruik deze optie voor opnamen met vertraging. • Witbalans: selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele cam

Pagina 78
Media Galerij Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven. Tik op Galerij op het scherm Applicaties. • Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund. • Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd. Afbeeldingen weergeven Als Galerij wordt geopend, worden beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie, zoals E-mail, een afbeelding opsla

Pagina 79
Media Video's afspelen Bij videobestanden wordt het pictogram deze te bekijken en tik op . weergegeven op het voorbeeld. Selecteer een video om Segmenten van een video bijsnijden Selecteer een video en tik op . Verplaats de startgreep naar het gewenste startpunt, verplaats de eindgreep naar het gewenste eindpunt en sla de video op. Afbeeldingen bewerken Tik op terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies: • Favoriet: de afbeelding toevoegen aan uw favoriet

Pagina 80
Media Afbeeldingen wijzigen Tik op terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies: • Draaien: de afbeelding draaien. • Bijsnijden: de afbeelding bijsnijden. • Kleur: de verzadiging of helderheid van de afbeelding aanpassen. • Effect: effecten toepassen op de afbeelding. • Staand: rode ogen corrigeren, gezichten aanpassen en bijwerken of de achtergrond vager maken. • Sticker: stickers toevoegen. • Tekening: op de afbeelding tekenen. • Kader: kaders toepasse

Pagina 81
Media Als achtergrond instellen → Instellen als om de afbeelding in te stellen als Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op achtergrond of toe te wijzen aan een contact. Gezichten markeren → Instellingen en vink Gezichtstag aan. Een geel kader wordt om het herkende gezicht Tik op weergegeven op een afbeelding. Tik op het gezicht, tik op Naam toevoegen en selecteer een contact of voeg dit toe. Wanneer de gezichtsmarkering wordt weergegeven op een afbeelding, tikt u op de gezichtsm

Pagina 82
Media Aanbevolen albums maken Wanneer u foto's maakt op een locatie, sorteert het apparaat uw foto's automatisch in albums op basis van criteria die u hebt opgegeven en geeft het suggesties voor het maken van de nieuwe albums. → Instellingen → Woonplaats en stel een methode in voor het herkennen van uw Tik op locatie. Selecteer een albumtype en stel een minimum aantal foto's in. Wanneer u foto's maakt die voldoen aan de criteria die u instelt, stelt het apparaat voor een album te make

Pagina 83
Media Afbeeldingen bewerken Tik op de afbeelding van de pagina in een album. Raak aan om een onderschrift toe te voegen. . Als u naar anderen wilt verzenden, tikt u op Als u de afbeelding wilt verwijderen, tikt u op . Als u effecten wilt toepassen op de afbeelding, tikt u op Als u een diashow wilt starten, tikt u op . → Diashow → Diashow starten. Als u de afbeelding wilt instellen als omslagafbeelding voor het album, tikt u op Als u de afbeelding naar links wilt dra

Pagina 84
Media Video's afspelen Selecteer een video om af te spelen. DLNA-apparaten scannen. Het volume aanpassen. Vooruit of achteruit gaan door de balk te verschuiven. Naar de volgende video gaan. Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen. Schermverhouding wijzigen. Het formaat van het videoscherm verkleinen. De huidige video opnieuw starten of naar de vorige video gaan. Blijven aanraken om snel terug te spoelen. Het afspelen onderbreken of hervatten. Vid

Pagina 85
Media YouTube Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube. Tik op YouTube op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Video's kijken Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een video te bekijken. Draai het apparaat naar een liggende stand om het volledige scherm weer te geven. De video toevoegen aan de afspeellijst. Video's zoeken. De URL

Pagina 86
Media FM-radio U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst doet als antenne, op het apparaat aansluiten. Tik op FM-radio op het scherm Applicaties. Naar de FM-radio luisteren Sluit een headset aan op het apparaat voordat u de FM-radio start. De FM-radio scant de beschikbare zenders en slaat ze automatisch op wanneer u de FMradio de eerste keer gebruikt. Tik op om de FM-radio in te schakelen. Selecteer de

Pagina 87
Media Radiozenders scannen → Scannen en selecteer een scanoptie. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare Tik op zenders worden op het apparaat opgeslagen. Selecteer de gewenste radiozender in de lijst en tik op gaan. om naar het scherm van de FM-radio te Zenders aan de lijst met favorieten toevoegen Blader naar een radiozender en tik op om de zender aan de lijst met favorieten toe te voegen. Flipboard Gebruik deze applicatie om uw gepersonaliseerde tijdschriften te open

Pagina 88
Applicatie- en mediastores Play Store Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden. Tik op Play Store op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Applicaties installeren Blader door applicaties op categorie of tik op om te zoeken met een zoekwoord. Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u op Installeren. Als

Pagina 89
Applicatie- en mediastores Samsung Hub Gebruik deze applicatie om multimedia-inhoud te kopen en downloaden. U kunt de inhoud ook beheren op het apparaat. Tik op Samsung Hub op het scherm Applicaties. Multimedia-inhoud kopen Selecteer een servicecategorie, selecteer media-inhoud en voltooi het aankoopproces. Inhoud beheren op het apparaat Selecteer een servicecategorie, scrol naar links en beheer inhoud op het apparaat. Samsung Apps Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-ap

Pagina 90
Applicatie- en mediastores Play Music Gebruik deze applicatie om muziek te beluisteren via het apparaat of muziek te streamen vanuit de Google-cloudservice. Tik op Play Music op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. U kunt muziek afspelen door een muziekcategorie te selecteren of u kunt nummers delen met anderen door ze te uploaden van de Google-cloudstorage. 90

Pagina 91
Hulpprogramma's S Memo Gebruik deze applicatie om een notitie te maken met afbeeldingen en spraakopnames. Tik op S Memo op het scherm Applicaties. Notities opstellen Maak notities met rijke inhoud door schetsen te maken met uw vinger of afbeeldingen of spraakmemo's toe te voegen. om op het scherm te schrijven of tekenen of tik op Tik op toetsenbord. om tekst in te geven met het Een notitie maken of tekenen. Een notitie ingeven. De laatste bewerking ongedaan maken en opnieuw

Pagina 92
Hulpprogramma's Wanneer u een notitie maakt, tikt u nogmaals op penkleur te wijzigen. om het pentype, de dikte van de lijn of de Wanneer u de handgeschreven notitie verwijdert, tikt u nogmaals op gum te wijzigen of de notitie te wissen. om het formaat van de De huidige instelling opslaan als penprofiel. Het pentype aanpassen. De lijndikte aanpassen. De penkleur aanpassen. Meer kleuren weergeven. Als u de achtergrond van het vel wilt wijzigen, tikt u op Als u een tag

Pagina 93
Hulpprogramma's → Lijstweergave. Als u de weergavestand wilt wijzigen, tikt u op → Importeren. Als u een notitie wilt maken door een bestand te importeren, tikt u op Als u notities wilt exporteren met een andere bestandsindeling, tikt u op Als u een map wilt maken, tikt u op → Map maken. Als u notities naar een andere map wilt verplaatsen, tikt u op Als u notities wilt kopiëren, tikt u op → Exporteren. → Verplaatsen. → Kopiëren. Als u de S Memo-instellingen wilt

Pagina 94
Hulpprogramma's S Planner Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren. Tik op S Planner op het scherm Applicaties. Gebeurtenissen of taken maken Tik op en gebruik een van de volgende methodes: • Gebeurtenis toev.: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen. • Taak toevoegen: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor prioriteit. Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren e

Pagina 95
Hulpprogramma's Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld Plaats in, tik op naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven aanraken op de kaart die wordt weergegeven. Voeg een notitie van S Memo toe. Raak Notities en maak een nieuwe notitie of selecteer een van de bestaande notities. Voeg een afbeelding toe. Tik op Afbeeldingen en maak een nieuwe foto of selecteer een van de bestaande afbeeldingen.

Pagina 96
Hulpprogramma's Gebeurtenissen delen Selecteer een gebeurtenis, tik op → Delen via en selecteer een methode voor delen. Dropbox Gebruik deze applicatie om bestanden op te slaan en te delen met anderen via de Dropboxcloudopslag. Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de webserver en de computers waarop Dropbox is geïnstalleerd. Tik op Dropbox op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw re

Pagina 97
Hulpprogramma's Synchroniseren met het Samsung-account Tik op uw Samsung-account of Synchronisatie instelling om bestanden te synchroniseren. Een back-up maken van gegevens of deze herstellen Tik op Back-up om een back-up van gegevens te maken of te herstellen met uw Samsung-account. Synchroniseren met Dropbox Tik op Account Dropbox koppelen en geef het Dropbox-account in. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Wanneer u zich hebt aangemeld, tikt u op All

Pagina 98
Hulpprogramma's Alarm Alarm instellen Tik op Alarm instellen, stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het alarm moet worden herhaald en tik op Opslaan. • Alarm locatie: een locatie instellen. Het alarm gaat alleen af als u zich op die locatie bevindt. • Sluimeren: stel in een interval en aantal keren dat een alarm wordt herhaald in na de ingestelde tijd. • Slim alarm: stel een tijd in waarop het alarm voor de ingestelde tijd af gaat. Alarm stoppen

Pagina 99
Hulpprogramma's Stopwatch Tik op Start om de tijd van een gebeurtenis bij te houden. Tik op Ronde om rondetijden vast te leggen. Tik op Resetten om rondetijden te wissen. Timer Stel de duur in en tik op Start. Sleep buiten de grote cirkel wanneer de timer afgaat. Bureauklok Tik op om het volledige scherm weer te geven. Calculator Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen. Tik op Calculator op het scherm Applicaties. Draai het apparaat naar de lig

Pagina 100
Hulpprogramma's S Translator Gebruik deze applicatie om tekst in andere talen te vertalen. Tik op S Translator op het scherm Applicaties. S Translator gebruiken Stel de bron- en doeltalen in, geef de tekst in in het invoerveld en tik op Als u een talenpaar wilt toevoegen aan de lijst met favorieten, tikt u op Als u een talenpaar naar anderen wilt verzenden, tikt u op . . . Een conversatie starten met de S Translator Tik op de knoppen onder aan het scherm om te communiceren

Pagina 101
Hulpprogramma's Spraakmemo's opnemen Tik op om de opname te starten. Spreek in de microfoon onder aan het apparaat. Tik op opname te onderbreken. Tik op om de opname te voltooien. om de De opnamekwaliteit wijzigen. Verstreken tijd opnemen De lijst met spraakmemo's weergeven. Opname starten. Spraakmemo's afspelen Selecteer een spraakmemo om af te spelen. • : de spraakmemo bijsnijden. • : de afspeelsnelheid aanpassen. • : het afspelen onderbreken. • / •

Pagina 102
Hulpprogramma's Spraakmemo's beheren Tik in de lijst met spraakmemo's op en selecteer een van de volgende opties: • Delen via: spraakmemo's selecteren die u wilt verzenden en een methode voor delen selecteren. • Verwijderen: selecteer de spraakmemo's die u wilt verwijderen. • Instellingen: de instellingen van de spraakrecorder wijzigen. • Stop: de spraakrecorder sluiten. Bestanden opslaan met contextuele tags Tik in de lijst met spraakmemo's op → Instellingen → Contextue

Pagina 103
Hulpprogramma's Tips voor betere stemherkenning • Spreek duidelijk. • Spreek op plekken met weinig lawaai. • Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal. • Gebruik geen dialect. Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt. Google Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de bijbehorende inhoud op het apparaat. Tik o

Pagina 104
Hulpprogramma's Google Now Start Google Zoeken om Google Nu-kaarten weer te geven met het huidige weer, informatie over het openbaar vervoer, uw volgende afspraak en meer, wanneer u het meest nodig hebt. Meld u aan voor Google Nu wanneer u Google Zoeken voor het eerst opent. Als u de instellingen van → Instellingen → Google Now. Google Nu wilt wijzigen, tikt u op Gesproken zoekopdrachten Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken. Tik op Gesproken zoekopdrachte

Pagina 105
Hulpprogramma's • Weergave: de weergavestand wijzigen. • Sorteren op: bestanden of mappen sorteren. • Instellingen: de instellingen van bestandsbeheer wijzigen. Sneltoetsen naar mappen toevoegen → Een sneltoets voor veelgebruikte mappen toevoegen aan de hoofddirectory. Tik op Snelkoppeling toevoegen, geef een naam voor de sneltoets in en tik op Hier instellen. Downloads Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties. Tik op Downloads

Pagina 106
Reizen en lokaal Maps Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of een routebeschrijving te krijgen. Tik op Maps op het scherm Applicaties. De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Zoeken naar locaties Tik op , geef een adres in en tik op . Selecteer een locatie om de gedetailleerde locatiegegevens weer te geven. Tik op om locaties in de buurt te zoeken. Als de locatie is gevonden, tikt

Pagina 107
Reizen en lokaal Routebeschrijvingen naar een bestemming 1 Tik op 2 Tik op . en selecteer een methode om het begin- en eindpunt in te geven: • Mijn huidige locatie: de huidige locatie gebruiken als beginpunt. • Contactpersonen: selecteren in de lijst met contacten. • Punt op kaart: aanwijzen door op de kaart te tikken. • Mijn plaatsen: selecteren in een lijst met favoriete plaatsen. 3 Selecteer een reismethode, zoals autorijden, openbaar vervoer of lopen en tik op ROU

Pagina 108
Reizen en lokaal Navigatie Gebruik deze applicatie om naar een route naar een bestemming te zoeken. Tik op Navigatie op het scherm Applicaties. • Navigatiekaarten, uw locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van de daadwerkelijke locatiegegevens. U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de weg, het verkeer en andere factoren die uw rijgedrag kunnen beïnvloeden. U moet alle veiligheidswaarschuwingen en verkeersregels naleven tijdens het autorijden. • De beschikbaar

Pagina 109
Instellingen Over Instellingen Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts toe te voegen. Tik op Instellingen op het scherm Applicaties. Verbindingen Wi-Fi Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten. Als u opties wilt gebruiken, tikt u op Wi-Fi → . • Geavanceerd: Wi-Fi-instellingen aanpassen. • WPS-drukknop: verbinding maken met

Pagina 110
Instellingen Netwerkmelding instellen Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is. Tik op Wi-Fi → → Geavanceerd en vink Netwerkmelding aan om deze functie te activeren. Wi-Fi Direct De functie Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt. Tik op Wi-Fi → Wi-Fi Direct. Bluetooth De Bluetooth-functie inschakelen om over korte af

Pagina 111
Instellingen • Wi-Fi-gebruik tonen: instellen dat gegevensgebruik via Wi-Fi wordt weergegeven. • Mobiele hotspots: selecteer Wi-Fi-hotspots om te voorkomen dat applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd hier gebruik van kunnen maken. Meer netwerken Instellingen aanpassen om netwerken te beheren. Vliegtuigstand Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is. Mobiele netwerken • Mobiele gegevens:

Pagina 112
Instellingen NFC • NFC: de NFC-functie activeren voor lezen of schrijven van NFC-tags die informatie bevatten. • Android Beam: de Android Beam-functie inschakelen om gegevens zoals webpagina's en contacten naar NFC-apparatuur te verzenden. • NFC-betaling: de standaardbetalingsmethode instellen. S Beam Activeer de functie S Beam om gegevens, zoals video's, afbeeldingen en documenten naar apparaten te verzenden die NFC en Wi-Fi Direct ondersteunen. Apparaten dichtbij • Bestand

Pagina 113
Instellingen Mijn apparaat Vergrendelscherm Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm. • Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsfunctie activeren. De volgende opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde functie voor schermvergrendeling. • Meerdere widgets: instellen dat het apparaat widgets gebruikt op het vergrendelde scherm. • Widgets schermvergrend.: – – Favoriete apps of Camera: het apparaat instellen snelkoppelingen weer te geven voor elke applica

Pagina 114
Instellingen • Ontgrendeleffect: een effect selecteren dat wordt weergegeven wanneer u het scherm ontgrendelt. • Help-tekst: instellen dat het apparaat de helptekst weergeeft op het vergrendelde scherm. • Wake-up in vergrendelscherm: instellen dat het apparaat uw wekopdracht herkent wanneer het scherm is vergrendeld. • Wake-up opdracht instellen: een wekopdracht instellen om de applicatie S Voice te openen of een bepaalde functie uit te voeren. Display Hier kunt u de instellingen

Pagina 115
Instellingen • Letterstijl: het lettertype voor de schermtekst wijzigen. • Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen. • Duur verlichting tiptoetsen: de duur instellen voor de achtergrondverlichting van de aanraaktoetsen. • Batterijpercentage weergeven: instellen dat het apparaat de resterende batterijtijd weergeeft. • Bewerken na schermafbeelding: instellen dat het apparaat de schermafbeelding bewerkt nadat deze is gemaakt. • Schermtint auto-aanpassen: instellen dat het apparaat stroo

Pagina 116
Instellingen Oproepen De instellingen aanpassen voor belfuncties. • Oproep weigeren: oproepen automatisch weigeren van opgegeven telefoonnummers. Voeg telefoonnummers toe aan de weigerlijst. • Berichten voor geweigerde oproepen instellen: het bericht toevoegen of bewerken dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert. • Oproepen beantwoorden/beëindigen: – – Start-toets neemt oproepen aan: instellen dat een inkomende oproep wordt beantwoord wanneer u op de starttoets drukt. – –

Pagina 117
Instellingen – – Voorw. uitgaande oproepen: het apparaat instellen om uitgaande oproepen toe te staan met een Bluetooth-headset, zelfs als uw apparaat is vergrendeld. – – Uitgaand oproeptype: selecteer het type uitgaande oproep waarmee u een Bluetoothheadset gebruikt. • Extra instellingen: – – Beller-id: uw nummer weergaven aan andere partijen voor uitgaande oproepen. – – Oproepen doorschakelen: hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer. – – Automatisch netnummer: het appa

Pagina 118
Instellingen • Voicemailinstellingen: het nummer ingeven om toegang te krijgen tot de voicemailservice. U krijgt dit nummer van uw provider. • Geluid: een beltoon selecteren voor nieuwe voicemails. • Trillen: het apparaat instellen om te trillen wanneer voicemails worden ontvangen. • Accounts: het apparaat instellen om IP-oproepen te accepteren en uw accounts in te stellen voor IP-oproepservices. • Internetbellen gebruiken: instellen of uw IP-oproepservices wilt gebruiken voor alle o

Pagina 119
Instellingen Spaarstand De spaarstand activeren en de instellingen wijzigen voor de spaarstand. • CPU-spaarstand: instellen dat het apparaat het gebruik van bepaalde systeemresources beperkt. • Schermspaarstand: instellen dat de helderheid van het scherm wordt verminderd. • Informatie over Spaarstand: ontdekken hoe het batterijgebruik kan worden verminderd. Accessoires De accessoire-instellingen wijzigen. • Dock geluid: instellen dat een geluidssignaal wordt weergegeven wanneer

Pagina 120
Instellingen – – Aannemen door te tikken: instellen dat het apparaat een inkomende oproep accepteert wanneer u twee keer op de toets voor oproepen accepteren tikt. – – Spraakopdracht: instellen dat het apparaat een inkomende oproep beantwoordt of weigert met spraakopdrachten. – – Aan/uit-toets einde oproep: instellen het apparaat een oproep beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt. • Toon sneltoets: een sneltoets naar de Toegankelijkheid toevoegen aan het snelmenu dat verschijnt al

Pagina 121
Instellingen • Monogeluid: monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje. • Alle geluiden uit: alle apparaatgeluiden dempen. • Flitsmelding: instellen dat de flitser knippert wanneer er inkomende oproepen, nieuwe berichten of meldingen zijn. • Hulpmenu: instellen dat het apparaat het ondersteunende snelkoppelingspictogram weergeeft waarmee u functies kunt gebruiken die worden ondersteund door externe toetsen of functies op het meldingenpaneel. U kunt het menu o

Pagina 122
Instellingen Samsung-toetsenbord Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op . De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider. • Staande toetsenbordtypen: de indeling van het toetsenbord wijzigen. • Invoertalen: de talen voor tekstinvoer selecteren. • Voorspellende tekst: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de inste

Pagina 123
Instellingen Gesproken zoekopdracht Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Samsung: • Language: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren. • Open via the home key: instellen dat S Voice wordt gestart als u twee keer op de starttoets drukt. • Use location data: instellen dat uw locatiegegevens worden gebruikt voor de resultaten van de spraakherkenningsfunctie. • Hide offensive words: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van ingesprok

Pagina 124
Instellingen Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Google: • Taal: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren. • Spraakuitvoer: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor de volgende actie. • Ruw taalgebruik blokkeren: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van gesproken zoekopdrachten. • Offline spraakherkenning downloaden: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer. • Bluetooth

Pagina 125
Instellingen – – Verplaats pictogram: instellen dat een item naar een andere pagina wordt verplaatst wanneer u het item blijft aanraken en het apparaat naar links of rechts pant. – – Zoek een afbeelding: instellen dat door een afbeelding wordt gebladerd door het apparaat te bewegen wanneer is ingezoomd op een afbeelding. – – Dempen/pauzeren: instellen dat het apparaat inkomende oproepen, alarmen en muziek dempt door het apparaat omgekeerd neer te leggen. • Handpalmbeweging: – – Dempen/p

Pagina 126
Instellingen Cloud Instellingen wijzigen voor het synchroniseren van gegevens of bestanden met uw Samsung-account of Dropbox-cloudstorage. Back-up maken en terugzetten De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens. • Back-up mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens maakt op de server van Google. • Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen. • Automatisch herstellen: i

Pagina 127
Instellingen Beveiliging Instellingen wijzigen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart. • Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven. Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens kan meer dan een uur duren. • Externe SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een

Pagina 128
Instellingen • Apps verifiëren: instellen om Google toestemming te geven de applicatie te controleren op schadelijk gedrag voordat de applicatie wordt geïnstalleerd. • Vertrouwde aanmeldgegevens: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties. • Installeren uit apparaatopslag: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de USB-opslag. • Aanmeldgegevens wissen: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen e

Pagina 129
Instellingen • Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen. • Automatische tijdzone: instellen dat het apparaat tijdzonegegevens ontvangt van het netwerk wanneer u een tijdzone overschrijdt. • Tijdzone selecteren: de eigen tijdzone selecteren. • 24-uurs indeling gebruiken: tijd weergeven in de 24-uurs indeling. • Datumnotatie selecteren: notatie voor de datum selecteren. Toestel-info Informatie over het apparaat weergeven en de software van het apparaat bijwerken. 129

Pagina 130
Problemen oplossen Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven: • Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het apparaat hebt ingesteld. • PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen

Pagina 131
Problemen oplossen Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten Als u apparaat vastloopt, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om de functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uittoets minstens 7 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Accounts →

Pagina 132
Problemen oplossen Geluidskwaliteit is slecht • Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert. • Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt • Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijsten met contacten. • Geef het nummer opnieuw in en sla het op, indien nodig. • Controleer o

Pagina 133
Problemen oplossen Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera Uw Samsung apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de cameraapplicatie te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het volgende proberen: • Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen. • Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw

Pagina 134
Problemen oplossen Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden • Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat. • Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, indien nodig. • Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden. Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een Sams

Pagina 135
* Bepaalde inhoud kan afwijken voor uw apparaat afhankelijk van de regio, serviceprovider of softwareversie, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. * Drukfouten voorbehouden. www.samsung.com Dutch. 06/2013. Rev. 1.0
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Timer automatisch aannemen langer instellen dan 10 seconden. Gesteld op 25-9-2017 om 19:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe verleng ik de oproeptijd van een binnenkomende oproep?> Als ik word gebeld wordt na 2x overgaan, overgeschakeld naar voicemail. Gesteld op 16-9-2017 om 13:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan de beantwoordtijd van oproepen worden verlengd? Als ik word gebeld, wordt na 2x overgaan overgeschakeld naar voicemail. Gesteld op 16-9-2017 om 13:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Naast de naam van een van mijn contacten staat een blauw vinkje. Nu hoor ik geen belsignaal als hij mij belt. Hoe zet ik dat uit? Gesteld op 12-9-2017 om 20:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wil enkele nummers op het klembord plaatsen, maar het lukt niet om ze te slepen Gesteld op 7-9-2017 om 19:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan mijn samsung niet meer aanzetten zie alleen baterij met hoeveel procent Gesteld op 6-9-2017 om 09:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de onderste volumeknop links (zachter) + de aan/uit knop rechts + de home knop midden beneden alle drie tegelijkertijd indrukken en ca 10 seconden ingedrukt houden.
   Als het goed is start het toestel nu weer op.
   Geantwoord op 6-9-2017 om 14:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik wil graag terug naar de fabrieksinstellingen. Hoe doe ik dat? Gesteld op 3-9-2017 om 15:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe activeer ik de voicemail?
  Het is nu onmogelijk om in te spreken en dat is onhandig Gesteld op 30-8-2017 om 18:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geheugen is vol waar moet ik zijn voor een extra geheugenkaart? Gesteld op 30-8-2017 om 10:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het icoontje :" fout opgetreden of voorzichtigheid". is verschenen .
  Wat moet ik doen? Berichten verzenden gaat ook niet. Gesteld op 28-8-2017 om 21:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik de snelstartgids van deze smartphone krijgen. Gesteld op 25-8-2017 om 00:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, sinds enige tijd kan ik geen filmpjes meer afspelen. wel als ik ze binnenkrijg op WhatsApp. In de galerij, zowel op Phone als op sd-kaart, komt telkens het laatst gekregen filmpje in beeld. ongeacht wel ik aanklik. weet iemand wat ik eraan kan doen?
  Bvd, wim. Gesteld op 24-8-2017 om 13:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zie mijn gsm niet op mijn pc? Ik wilde bestanden overzetten maar niet dus.. Gesteld op 24-8-2017 om 12:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Gesproken Engelse tekst uit zetten na afgaan alarm Gesteld op 17-8-2017 om 14:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik, en meerdere collega's met de galaxy S4 kampen met hetvolgende probleem:
  Als we een nieuwe begroeting willen inspreken krijgen we te horen dat er 7 begroetingen opgeslagen zijn. (dat klopt). Om een nieuwe begroeting direct in werking te laten gaan, moeten er eerst van die 7 opgeslagen begroeting enkele gewist worden, maar hier wordt je niet naartoe geleid. Stem zegt dat begroetingenbox vol is (maar niet hoe die gewist kan worden). Zelfs in de KPN winkel kan niemand me vertellen hoe dit moet. Dank en groet, Carla Gesteld op 14-8-2017 om 21:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik een bijkomende SD-kaart plaatsen en foto's kopiëren Gesteld op 9-8-2017 om 22:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kom ik aan de handleiding van samsung telefoon Gesteld op 28-7-2017 om 13:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kun je voorkomen dat je batterij te warm wordt? Gesteld op 26-7-2017 om 19:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zoek een Handleiding voor een samsung TV gekocht 02-01-2016.
  Type UE32J5500 Gesteld op 25-7-2017 om 13:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wil een whatsapp verzenden, maar wordt niet ontvangen Gesteld op 19-7-2017 om 06:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Van het ene op het andere moment kan ik mijn samsung galaxy mini s4 niet meer aanzetten. De batterij is wel opgeladen? Gesteld op 13-7-2017 om 07:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe komt het mijn telefoon automatisch uitgeschakeld wordt, en ik daarna weer opnieuw moet inloggen? Gesteld op 8-7-2017 om 15:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit komt waarschijnlijk door de batterij besparing, deze is aan te passen. Ga naar instellingen daarna naar Display en achtergrond dan Time-out scherm, hier kan u de tijd instellen, bij mij staat die op 1 minuut.
   Succes. Geantwoord op 8-7-2017 om 15:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wanneer ik telefonisch gebeld wordt krijg ik een nieuw scherm met een vaste rode toets en een op en neer springende groene toets. Om het gesprek te openen poog ik op de groene toets te drukken. Wanneer ik dit doe sluit de verbinding en hoort de beller mijn voice-mail, Een 2-tal weken terug bekwam ik de melding op mijn Samsung S4 dat het toestel geinfecteerd was. Vraag is nu: hoe dit "virus" te verwijderen want het laat geen naam zien ? Gesteld op 5-7-2017 om 13:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik een contact bel gaat hij meteen op voicemail Gesteld op 3-7-2017 om 16:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn logbestanden opeens is weg hoe kan ik terugzetten? Gesteld op 2-7-2017 om 21:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waarom word de ingetypte tekst niet onthouden, zoals eerder? Gesteld op 21-6-2017 om 10:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Toestel geeft aan een update op 13-6-2017 te hebben gehad. Ik kan in Whatsapp de invoertaal niet meer wijzigen door met de spatiebalk te swipen. Heeft iemand een oplossing dat in weer in het Engels en Duits kan typen? Gesteld op 15-6-2017 om 18:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung GT-I9195 Galaxy S4 mini bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung GT-I9195 Galaxy S4 mini in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 21,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info