• Als ik iemand bel dan ziet die persoon mijn telefoonnummer. Hoe kan ik dat voorkomen?

  Gesteld op 29-9-2014 om 16:55 in forum Samsung GT-E1150 Misbruik melden
  • Kunt ge gratis laten instellen : het is namelijk het clip:clir systeem , als ge op clib zit leest men altijd wie belt met clir systeem niet men kan ook #31#en de tien nummers die volgen en men kent u niet ( onbekend ) , opletten als ge sms stuurt dan ziet men wie het is en als ge later een andere persoon wilt bellen terug#31#en de tien nummers b.v 0472........ Geantwoord op 13-11-2014 om 14:14

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ga naar instellingen rechts onder dan naar num: 6 toepassingen kies 1 oproepen 1 alle oproepen kies mijn nummer tonen kies dan zie je verbergen klik op verbergen nu zend hij het nummer niet meer mee Suc6 Geantwoord op 13-3-2015 om 19:07

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info