• Ik ben de pincode van de Samsung DCB-9401R vergeten. Hoe kan ik de decoder resetten zodat mijn wachtwoord weer op standaard 0000 komt te staan.

  Gesteld op 28-1-2015 om 20:23 in forum Samsung DCB-9401R Misbruik melden
  • Ik was mijn pincode ook vergeten en dankzij antwoord nr 5 van 29-5-2014, 14,26 is het gelukt de pincode opnieuw naar 0000 te brengen. DANK Geantwoord op 3-2-2015 om 18:25

   Waardeer dit antwoord (38) Misbruik melden
  • Ook ik had problemen met de pincode: Blokkade na 3 eerste cijfers.
   Met hulp van antwoord nr 5 dd 29-05-2014, 14,26 is het ook mij gelukt de decoder te resetten zodat het wachtwoord weer compleet op 0000 kwam te staan.
   Hartstikke bedankt! Geantwoord op 12-3-2015 om 00:47

   Waardeer dit antwoord (14) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info