• Heb vandaag veel geleerd van deze site. Mijn DCB 9401 werkte ineeens niet meer. Resetten via koude staat werkte ook niet meer. Lampjes gingen na enige tijd steeds op rood. Gevonden oplossing: eerst aansluiten en onder stroom zetten en daarna nog eens met afstandbedieing aanzetten. Misschien heeft iemand ddar iets aan. Voor de onderdelen liefhebber: heb nog een DCB 9401 die geen lichtjes meer geeft. Zekering overbrugd maar nog geen lichtjes. Iets in de voeding dus (IC?) Gratis afhalen.

    Gesteld op 25-1-2015 om 17:53 in forum Samsung DCB-9401R Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info