• Het menu blijft in beeld, kan het niet wegdrukken.

    Gesteld op 22-6-2014 om 14:33 in forum Samsung DCB-9401R Misbruik melden
    • Heb ik ook last van gehad, ik heb Ziggo gebeld (dus mijn kabelleverancier) en die gaf aan dat de frequentie en het netwerk ID veranderd waren (gebeurt soms, dan wordt een postcode gekoppeld aan andere frequentie en netwerk ID) en dat mijn receiver dat kennelijk niet automatisch oppakte. Ik kreeg de juiste frequentie en het juiste netwerk ID door van de klantenservice en probleem was meteen opgelost, ik kon ineens alle kanalen weer instellen en het installatiemenu uit! Medewerkster nam ook nog alle tijd voor me. Top! Dus wie weet is dat bij jou ook het probleem? Zeker het uitproberen waard! Geantwoord op 11-10-2014 om 21:00

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info