Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
12/220 VOLT Wi-Fi/3G ROUTER
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Met mijn T-MOBILE simkaart in de antenne probeer ik verbinding te maken. Mijn Apple laptop ziet wel de router (ALFA), bij netwerk instellingen kan ik daarvoor kiezen, maar ik krijg geen verbinding met internet. Wat is er mis? Gesteld op 28-5-2018 om 07:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, al enige tijd heb ik deze alfaR36, meestal werkt hij naar behoren.
  Nu moeten de meeste apparaten van tijd tot tijd een update van de software hebben, hoe zit dat bij dit apparaat? En hoe werkt dat als t evt nodig mocht zijn?
  Bij voorbaat dank voor een antwoord. Gesteld op 15-5-2018 om 23:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb problemen met de verbinding met een netwerk dat een inlog procedure gebruikt via de website.
  De R36 staat goed ingesteld (dacht ik), de datalink geeft een 100% verbinding, de status meldt "connected" maar mijn ingestelde hotspot op de R36 geeft de melding dat er geen internet verbinding is.
  Wat doe ik verkeerd? Gesteld op 12-5-2018 om 23:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samson Alfa-Network-R36 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samson Alfa-Network-R36 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info