• Mijn salora 22led9102cs (aangeschaft via coolblue op 12-7-2017 heeft een probleem. De TV geeft een ’rood’ getint beeld, en heeft veel teveel schaduwen bij elk gezicht/plaatje.
    Hij is gekoppeld aan Canal Digitaal mbt een kaart die aan de achterzijde in de tv is geschoven. Met Canaal Digitaal heb ik al contact gehad en hebben we de fabrieksinstellingen teruggezet. Helaas geen enkele verbetering. De servicemedewerker van canal digitaal geeft aan dat het signaal prima is, dat het probleem in de tv moet zitten.

    Daarom leg ik aan u de vraag voor, hoe ik dit probleem kan verhelpen.
    Met belangstelling wacht ik uw antwoord af.

    Gesteld op 12-6-2019 om 00:05 in forum Salora 22LED9102CS Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info