• Saab 9.3 cabrio 2008 display geeft regelmatig "steering lock malfunction Make a safe stop"
  Soms wil auto dan niet starten.
  hoe is dit euvel te verhelpen?

  Gesteld op 2-3-2022 om 16:42 in forum Saab 9-3 Misbruik melden
  • Vermoedelijk is dit een defect van de Chip in de sleutel of de Sensor in het slot...
   Goedkoopste Oplossing Wegenwacht bellen
   "Omdat de Auto niet start.." en zien wat die zegt of ter oplossing doet..
   Als U een nieuwe chip nodig hebt, let op:
   Origineel Nieuw Slot + Sleutels is heel duur.. maar ook gebruikt bv bij Opdam BV Autoparts in Zwaanshoek NH te vinden.

   Geantwoord op 2-3-2022 om 17:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info