• hoe krijg i de dop, deklep is het eigenlijk (de buitendop) open, zodat ik bij de (draai-) bezinedop kan ?

  Gesteld op 5-12-2020 om 17:09 in forum Saab 9-3 Misbruik melden
  • Heel eenvoudig.

   Bij de meeste Saab 9.3 modellen zit er aan de binnenkant rechts van de bagageruimte ter plaatse van de Brandstof Dop/Klep een Uitgestansd Venstertje in de bekleding.
   Zit er geen venster, snij dan met een stanleymes een horizontale U in de bekleding waar je een bobbel voelt (dichte kant van de U naar links...).

   Maak dit open en je ziet het Vergrendelingmechanisme dat je met een schroevendraaier -1 Schroef- kunt demonteren en de buitenklep kan weer open..
   Succes !
   Geantwoord op 5-12-2020 om 17:27

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info