• Tankdop SAAB 9-3 gaat niet meer open. Dop heeft geen slot. Dop blijft vast klemmen

  Gesteld op 17-2-2018 om 18:13 in forum Saab 9-3 Misbruik melden
  • Heel eenvoudig.
   Aan de rechter binnenkant van de koffer ruimte zit op de plaats van de tank dop een flapje in de bekleding of als dit er niet zit, maak dan met een stanley mes een U vormige snede in de bekleding.
   Trek de bekleding open en je ziet een Schroefbout.
   Draai die los en de Dop klep grendel kan uit genomen en gerepareerd worden en je kunt in ieder geval tanken.... Geantwoord op 17-2-2018 om 18:22

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden
  • Tankdop? Deurtje voor de tankdop gaat bij mij niet meer open. Deze zit op slot van de centrale deurvergrendeling en ontgrendelt niet meer. Oplossing tot vervanging "motortje" van binnen uit pennetje dat deksel tegen houdt eruit trekken en stekker uit defecte motortje trekken. Deurtje gaat dus niet meer op slot tot motortje vervangen dus je kunt weer tanken. Geantwoord op 6-6-2018 om 20:04

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info