• zijspiegel aan passagierszijde inklappen tijdens het achteruitrijden

    Gesteld op 3-1-2015 om 14:44 in forum Saab 9-3 Misbruik melden
    • Inklappen gaat niet. Wel automatisch de spiegel naar beneden laten kijken. VOOR je de auto in achteruitversnelling zet, druk je eerst op het hele kleine knopje wat bij de spiegelverstelling zit (is echt een klein puntig knopje). Als je vervolgens de auto in achteruitversnelling zet, dan gaat de spiegel aan de rechterkant naar beneden, zodat je de stoeprand kunt zien. Steeds als je weer vooruit rijdt, moet je deze actie opnieuw herhalen om er gebruik van te maken. Geantwoord op 9-2-2015 om 22:00

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info