509678

Advertentie

43
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
43
F FOLOSIREA CU APĂ INSUFICIENTĂ
16 Aceasta va scurta viaţa elementului. Fierberea fără apă va opri automat aparatul.
17 Pentru a preveni încălzirea şi răcirea aleatorie a vasului, îndepărtaţi vasul de pe suport şi
lăsaţi-l să se răcească înainte de a-l reaşeza pe suport.
C ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
18 Înainte de curăţare, scoateţi suportul din priză, apoi lăsaţi vasul să se răcească complet.
19 Ştergeţi vasul, pe dinăuntru şi pe dinafară, cu o cârpă umedă.
20 Nu udaţi conectorii.
C DETARTRAREA REGULATĂ
21 Detartraţi regulat, (cel puţin o dată pe lună). Folosiţi un detartrant potrivit pentru produsele
din plastic (majoritatea produselor au componente din plastic). Urmaţi instrucţiunile
detartrantului.
, Produsele aflate în garanţie, returnate din cauza defecţiunilor provocate de particule de
calcar, vor fi reparate aplicându-se un preţ de reparare.
C CURĂŢAREA FILTRULUI
22 Scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească.
23 Deschideţi capacul.
24 Puneţi un deget în picurător şi apăsaţi cârligul de deasupra filtrului în jos şi înapoi, în vas.
25 Scoateţi filtrul din vas.
26 Spălaţi filtrul sub jet de apă, folosind o perie moale.
C ÎNLOCUIREA FILTRULUI
27 Montaţi partea de jos a filtrului în fanta din partea de jos a picurătorului
28 Apăsaţi filtrul înspre picurător, pentru a bloca cârligul deasupra picurătorului.
29 Închideţi capacul.
H PROTEJAREA MEDIULUI
Pentru a evita probleme de mediu şi sănătate cauzate substanţele periculoase din
aparatele electrice şi electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate
direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.
instrucţiuni
schiţă
1 cârlig
2 filtru
3 capac
4 buton de deblocare capac
5 picurător
6 ner
7 bec
0 oprit
8 întrerupător
1 pornit
9 conectori
10 împământare
11 suport
43

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Russell Hobbs 18534-70 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Russell Hobbs 18534-70 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools, Turks, Deens, Zweeds, Noors, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info