509678

Advertentie

40
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
40
Talimatları okuyun ve saklayın. Cihazı bir başka kişiye verirseniz, talimatları da iletin. Tüm
ambalajı çıkarın, ancak cihazın doğru şekilde çalıştığından emin olana dek muhafaza edin.
A ÖNEMLI GÜVENLIK KURALLARI
Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:
1 Bu cihaz sadece sorumlu bir yetişkin tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır.
Cihazı, çocukların erişemeyeceği konumlarda kullanın ve saklayın.
2 Su ısıtıcısını, taban ünitesini, elektrik kablosunu veya fişini su veya başka bir sıvıya
daldırmayın; su ısıtıcısını banyoda, su kaynağı yakınında veya dış mekanlarda
kullanmayın.
3 Sıcak yüzeylere dokunmayın.
4 Su ısınırken kapağı açmayın.
5 Su ısıtıcısını, taban ünitesini ve elektrik kablosunu tezgah kenarlarından ve çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzakta tutun.
6 Taban ünitesini sabit, düz bir zemin üzerine yerleştirin.
7 Kullanmadığınız zamanlarda, hareket ettirmeden ve temizlemeden önce taban ünitesinin
fişini prizden çekin.
8 Su ısıtıcısını, su ısıtma dışında bir amaçla kullanmayın.
9 Su ısıtıcısını sadece birlikte verilen taban ünitesiyle (veya taban ünitesini sadece birlikte
verilen su ısıtıcısıyla) kullanın.
10 Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
11 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.
12 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya
benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
sadece ev içi kullanım
C DOLDURMA
1 Su ısıtıcısını taban ünitesinden çıkarın.
2 Kapağı açmak için kapak kilidine bastırın.
3 En az 2 fincan, en fazla maksimum (max) seviyeye kadar su doldurun.
4 Fazla doldurduğunuz takdirde, fokurdayan kaynar su, ısıtıcıdan dışarı taşabilir.
5 Kapağı kapatın ve kilitlemek için aşağı doğru bastırın.
C CIHAZI ÇALIŞTIRMA
6 Taban ünitesinin fişini, elektrik prizine takın.
7 Su ısıtıcısını taban ünitesine, içindeki suyun dökülmemesine dikkat ederek yerleştirin.
8 Düğmeyi 1 konumuna getirin. Lamba yanacak ve su ısıtıcısı ısınmaya başlayacaktır.
C CIHAZI KAPATMA
9 Su kaynadığında su ısıtıcı kendiliğinden kapanacak ve ışık sönecektir.
10 Manuel kapatmak için düğmeyi 0 konumuna getirin.
11 Su ısıtıcısını taban ünitesinden kaldırmak da cihazın kendiliğinden kapanmasına neden olur.
C GENEL
12 Etrafa su sıçratma riskini önlemek için suyu yavaşça boşaltın ve su ısıtıcısını gereğinden fazla
eğmeyin.
13 Su ısıtıcısını arkaya doğru eğmeyin, kumanda bölümünün üzerine su dökülebilir. Bu takdirde
yeniden kullanmadan önce su ısıtıcısının tamamen kuruması için, ılık bir ortamda 12 saat
bekletin.
14 Su ısıtıcısını yukarı kaldırdığınızda, taban ünitesi üzerinde nem görebilirsiniz. Endişelenmeyin;
bu, cihazı otomatik olarak kapatmada kullanılan su buharıdır; bir süre sonra yoğunlaşarak su
ısıtıcısının alt kısmındaki hava deliklerinden dışarı çıkar.
40

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Russell Hobbs 18534-70 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Russell Hobbs 18534-70 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools, Turks, Deens, Zweeds, Noors, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info