509678

Advertentie

39
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
39
F NEM ELEGENDŐ VÍZZEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT
16 Ez lerövidíti az elem élettartamát. A víz nélkül történő forraláskor a biztonsági kikapcsolás
funkció kikapcsolja a kannát.
17 Vegye le a kannát a tartóról; hogy a folyamatos ki és bekapcsolást elkerülje, és hagyja lehűlni,
mielőtt visszatenné a tarra.
C ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
18 Húzza ki a tartót a falon levő aljzatból, és hagyja a kannát teljesen lehűlni, mielőtt
megtisztítaná.
19 Egy nedves ronggyal törölje át a kannát belül és kívül.
20 A csatlakozókat tartsa szárazon.
C RENDSZERESEN TÁVOLÍTSA EL A VÍZKÖVET
21 Vízkőtelenítse rendszeresen (legalább havonta egyszer). Műanyag termékekhez megfelelő
vízkőtelenítőt használjon (a legtöbb termék műanyag elemekl áll). Kövesse a
vízkőtlenítőhöz adott utasításokat.
, Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását,
díjat számítunk fel.
C A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
22 Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni.
23 Nyissa ki a fedelét.
24 Egyik ujját helyezze az edény csőrére és nyomja le és hátra a szűrő tetején lévő pecket, bele a
kancsóba.
25 Emelje ki a szűrőt a kancsóból.
26 Öblítse át a szűrőt folyóvíz alatt, közben kefélje át egy puha kefével.
C A SZŰRŐ CSERÉJE
27 Illessze bele a szűrő alsó részét az edény csőrének alsó részén lévő nyílásba
28 Tolja be a szűrőt az edény csőre felé, így a pecek rögzül az edény csőrének felső részéhez.
29 Zárja le a fedelet.
H KÖRNYEZETVÉDELEM
Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által
okozott környezeti és egészgügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem
szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel
kell dolgozni és újra kell hasznosítani.
utasítások
rajzok
1 pecek
2 szűrő
3 fedél
4 fedélzár
5 az edény csőre
6 fogant
7 lámpa
0 ki
8 kapcsoló
1 be
9 csatlakozók
10 földérintkező
11 tar
39

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Russell Hobbs 18534-70 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Russell Hobbs 18534-70 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools, Turks, Deens, Zweeds, Noors, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info