• ik heb een royal safe kluis met sleutel en daarnaast een tableau met cijfer codes kan dit kreng niet openkrijgen

  het lampje brandt niet als ik de code indruk. vermoedelijk batterij of iets anders dat niet werkT
  WAT MOET IK DOEN OM DE SAFE TE OPENEN

  VAST BEDANKT VOOR DE TIPS

  Gesteld op 6-11-2019 om 12:39 in forum Royal Safe Kluis Misbruik melden
  • Ik heb een soort gelijk probleem. Heb batterijen al vervangen.
   Geen lampje maar als ik de cijfertjes intoets geeft deze wel een geluidje echter bij het laatste # gaat hij 3x piepen maar krijg de kluis niet open.
   Heeft iemand een idee? Geantwoord op 29-5-2020 om 14:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info