Romer king Autostoeltje | 0,81 mb | NederlandsAdvertentie

-1-
G
B
N
L
F
Mode d’emploi
Nous sommes heureux que notre
RÖMER KING plus puisse
accompagner votre enfant en toute
sécurité pendant un nouveau chapitre
de sa vie.
Pour protéger efficacement votre
enfant, le RÖMER KING plus doit
impérativement être utilisé et
installé de la manière décrite dans
le présent mode d’emploi.
Pour toute question complémentaire,
ne pas hésiter à nous contacter.
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Table des matières
1. Habilitation .....................................2
2. Utilisation dans le véhicule ..........3
3. Montage dans le véhicule .............4
3.1 Montage du siège auto ...........5
3.2 Démontage du siège auto .......7
3.3 Comment savoir si le siège
auto est bien monté ................8
4. Protection de votre enfant ...........9
4.1 Réglage de l'appui-tête .........10
4.2 Desserrage des sangles .......11
4.3 Mise en place de la
ceinture de votre enfant ........11
4.4 Serrage des sangles .............12
4.5 Voici comment votre enfant
est bien protégé ....................12
5. Position de couchage du siège
auto ..............................................13
User instructions
We are pleased that our RÖMER
KING plus may accompany your child
safely through a new stage of his or
her life.
In order to protect your child
correctly, the RÖMER KING plus
must always be used and installed
as described in these instructions.
If you have any further questions
regarding its use, please feel free to
contact us.
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Contents
1. Suitability .......................................2
2. Use in the vehicle ..........................3
3. Installation in the vehicle .............4
3.1 Installing the child safety seat .5
3.2 Removing the child safety seat 7
3.3 Checklist to ensure that your
child safety seat is installed
correctly................................... 8
4. Securing your child .......................9
4.1 Adjusting the headrest ..........10
4.2 Loosening the harness ..........11
4.3 Securing your child ................11
4.4 Tightening the harness ..........12
4.5 Checklist to ensure that your
child is buckled up correctly ..12
5. Reclining position of the child
safety seat ....................................13
Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met de aankoop van de
RÖMER KING plus: de juiste keuze
om uw kind veilig door een nieuwe
levensfase te begeleiden.
De RÖMER KING plus moet voor
een juiste bescherming van uw kind
altijd worden gebruikt en
gemonteerd als in deze
gebruiksaanwijzing beschreven.
Als u nog vragen hebt over het
gebruik, neem dan contact met ons
op.
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Inhoud
1. Conformiteit ...................................2
2. Gebruik in de auto .........................3
3. Inbouw in de auto ..........................4
3.1 Inbouw van het autokinderzitje 5
3.2 Uitbouw van het
autokinderzitje .........................7
3.3 Zo is het autokinderzitje
juist ingebouwd .......................8
4. Uw kind vastzetten ........................9
4.1 De hoofdsteun afstellen ........10
4.2 De gordels losser maken ......11
4.3 De gordel bij uw kind omdoen 11
4.4 De gordel strakker maken .....12
4.5 Zo is uw kind goed beveiligd .12
5. Ruststand van het
autokinderzitje .............................13
RÖMER KING plus
RÖMER KING plus -F-NL-GB- 09.2007.fm Seite 1 Donnerstag, 16. August 2007 1:54 13
Advertentie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Romer king handleiding


Autostoeltje

Aantal vragen:47
Aantal antwoorden:29

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Romer handleidingen


Contact opnemen met Romer

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2015 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

RÖMER KING plus -F-NL-GB- 09.2007.fm Seite 1 Donnerstag, 16. August 2007 1:54 13 RÖMER KING plus Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing User instructions Nous sommes heureux que notre RÖMER KING plus puisse accompagner votre enfant en toute sécurité pendant un nouveau chapitre de sa vie. Gefeliciteerd met de aankoop van de RÖMER KING plus: de juiste keuze om uw kind veilig door een nieuwe levensfase te begeleiden. We are pleased that our RÖMER KING plus may accompany your child safely through a new stage of his or her life. De RÖMER KING plus moet voor een juiste bescherming van uw kind altijd worden gebruikt en gemonteerd als in deze gebruiksaanwijzing beschreven. In order to protect your child correctly, the RÖMER KING plus must always be used and installed as described in these instructions. Pour protéger efficacement votre enfant, le RÖMER KING plus doit impérativement être utilisé et installé de la manière décrite dans le présent mode d’emploi. F NL GB If you have any further questions regarding its use, please feel free to contact us. Pour toute question complémentaire, ne pas hésiter à nous contacter. Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op. BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Table des matières Inhoud Contents 1. Habilitation .....................................2 2. Utilisation dans le véhicule ..........3 3. Montage dans le véhicule .............4 3.1 Montage du siège auto ...........5 3.2 Démontage du siège auto .......7 3.3 Comment savoir si le siège auto est bien monté ................8 4. Protection de votre enfant ...........9 4.1 Réglage de l'appui-tête .........10 4.2 Desserrage des sangles ....... 11 4.3 Mise en place de la ceinture de votre enfant ........ 11 4.4 Serrage des sangles .............12 4.5 Voici comment votre enfant est bien protégé ....................12 5. Position de couchage du siège auto ..............................................13 1. Conformiteit ...................................2 2. Gebruik in de auto .........................3 3. Inbouw in de auto ..........................4 3.1 Inbouw van het autokinderzitje 5 3.2 Uitbouw van het autokinderzitje .........................7 3.3 Zo is het autokinderzitje juist ingebouwd .......................8 4. Uw kind vastzetten ........................9 4.1 De hoofdsteun afstellen ........10 4.2 De gordels losser maken ...... 11 4.3 De gordel bij uw kind omdoen 11 4.4 De gordel strakker maken .....12 4.5 Zo is uw kind goed beveiligd .12 5. Ruststand van het autokinderzitje .............................13 1. Suitability .......................................2 2. Use in the vehicle ..........................3 3. Installation in the vehicle .............4 3.1 Installing the child safety seat .5 3.2 Removing the child safety seat 7 3.3 Checklist to ensure that your child safety seat is installed correctly................................... 8 4. Securing your child .......................9 4.1 Adjusting the headrest ..........10 4.2 Loosening the harness .......... 11 4.3 Securing your child ................ 11 4.4 Tightening the harness ..........12 4.5 Checklist to ensure that your child is buckled up correctly ..12 5. Reclining position of the child safety seat ....................................13 -1- BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Romer king Autostoeltje bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Romer king in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.