• hoe schakel ik oranje sleutel onderhoud uit bij renault clio

  Gesteld op 1-4-2017 om 13:11 in forum Renault Renault Clio IV Misbruik melden


  • Resetten van de teller "Onderhoud over......." bij de Renault Clio.

   Bij een Renault Clio geeft de "boordcomputer" aan dat bij het bereiken van een bepaalde kilometerstand (elke 30.000 km) een teken dat de auto onderhoud moet hebben. Deze melding kan eigenlijk alleen door een Renault dealer worden weggehaald. De auto of Renault is dan van mening dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt. Elke keer als je de auto start verschijnt dan een tekentje in beeld op de verschillende weergave menu's ten teken dat een onderhoudsbeurt bij de erkende dealer gewenst is.


   Je kunt de vermelding "Onderhoud over .............." echter ook zelf ook weer op 30.000 km zetten. Ga daarvoor als volgt te werk.
   1. De contactsleutel op "contact" zetten.
   2. Op het knopje dat op de ruitenwisser hendel zit druk je net zo lang tot de tekst "Onderhoud over .........." in beeld staat.
   3. Een van deze knopjes op de ruitenwisser ingedrukt houden (dit duurt even) tot de melding "Onderhoud over .........." knippert.
   4. De knop ingedrukt houden tot de tekst "Onderhoud over 30.000 km" verschijnt. Hierna is de boordcomputer gereset.
   5. Vanaf dat moment ben je verlost van de vervelende melding en staat de tekst "onderhoud over" op 30.000 km!


   Geantwoord op 1-4-2017 om 18:47

   Waardeer dit antwoord (46) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info