• Hallo,

  Mijn cruise control van Renault Laguna 3 is plotseling uitgevallen.

  Nadat ik de auto heb uitgelezen en een melding kreeg dat de koppeling schakelaar defect was heb ik twee schakelaars van de koppeling pedaal en een van de rempedaal vervangen en gereset, maar cruise control gaat nog niet aan.

  Als ik de auto uitlees dan wordt weergegeven "Voertuig heeft geen foutcodes".

  Op het dashboard zie ik steeds de melding "Controleer regelaar.

  Iemand enig idee waar ik verder kan zoeken?

  Alvast bedankt.

  Met vriendelijke groet,
  Mersed

  Gesteld op 4-2-2020 om 16:15 in forum Renault Laguna III Ph II Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info