Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/310
Pagina verder
Renault KADJAR
Vehicle user manual
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De interieur verlichtingen werkt manueel ,maar als ik mijn deur open gaat deze niet aan, op het paneel zie je wel dat er een deur open is. Weet iemand daar een uitleg voor ? Gesteld op 8-11-2020 om 18:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het rijden hoor je af en toe een "ping', en ik vraag mij af wat dit betekent?
  Iemand die hier wat kan verduidelijken aub? Gesteld op 7-2-2020 om 19:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zie een onderbroken pijl op het instrumentenpaneel. Ik kan niet vinden wat deze betekent. Heeft iemand een idee? Gesteld op 29-12-2019 om 16:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat is de betekenis van een niet gedocumenteerd waarschuwingslampje : een dikke pijl naar boven gericht met een dun streepje erdoor? Gesteld op 12-11-2019 om 12:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De navigatie wordt, behalve op het entertainmentsysteem ook op eenvoudige wijze in de display weergegeven.
   De pijl omhoog met streep erdoor betekent dat de navi op dat moment niet actief is Geantwoord op 12-11-2019 om 12:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe stel ik mijn airco in voor warm en koud ik weet niet goed hoe ik het moet doen Gesteld op 20-7-2019 om 23:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij instappen van medepassagiers kunnen deze nier de deuren van buiten openen. Dit moet van binneuit. Gesteld op 13-5-2019 om 11:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er is een mogelijkheid om de navigatiebestemming in te spreken. Waar vind ik die terug? Gesteld op 14-12-2018 om 13:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe schakel ik de stembegeleiding van het navigatiescherm aan/uit? Gesteld op 14-12-2018 om 13:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In het scherm van de boordcomputer heeft een vereenvoudigde weergave gestaan van de navigatie. Dit is verdwenen. Hoe krijg ik dat weer terug? Gesteld op 14-12-2018 om 13:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Renault Kadjar - 2018 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Renault Kadjar - 2018 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 8,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info