Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/298
Pagina verder
NOTICE D’UTILISATION
KADJAR
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • elektrische spiegel klapt niet in, bij Kadjar er zit wel spanning op en men hoort het motortje Gesteld op 30-1-2020 om 11:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb een enkele keer hetzelfde probleem (spiegel aan bestuurders kant), volgen de garage moet de complete spiegel vervangen worden. Geantwoord op 1-9-2020 om 11:35

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Renault kadjar display, controleer luchtverontreiniging. Wat is dit, en hoe kan ik dit uitschakelen? Gesteld op 11-4-2019 om 13:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij der Renault Kadjar is het mogelijk door automatische instelling het groot licht aangaat bij donkere weggedeelten. Bij mijn Kadjar gaat dit wel en ook weer niet, soms bij weggedeelten die geen straatverlichting hebben en het aarde donder is gaat het groot licht niet aan.
  Mijn vraag is, is het mogelijk of de sensor die de verlichting aan of uit laat gaan regelbaar is via instelling garage. Gesteld op 3-12-2018 om 11:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kom ik aan een instructieboekje.van een Kadjar 1.5 diesel
  (uit 2015) Gesteld op 4-10-2018 om 17:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het verlaten van de auto gaan de deuren niet automatisch op het slot en klappen de spiegels niet in.
  Wat moet ik doen?
  Gesteld op 23-7-2018 om 07:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Helaas, deze opties zitten niet standaard op de Kadjar en moeten dus ‘apart’ gedaan Even wennen als je anders gewend bent! Geantwoord op 23-7-2018 om 10:01

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Wat wordt bedoeld met apart gedaan? Is dat apart instellen of ....zit die optie er standaard niet op en kan dat alleen tegen extra kosten die optie geinstalleerd worden?
   Het betreft een kadjar augustus 2016.Geantwoord op 23-7-2018 om 11:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik bedoelde dat die opties er standaard niet opzitten en dus met de hand moeten worden gedaan. Ik weet niet of ze naderhand alsnog geïnstalleerd kunnen worden. Dat zou je even aan je dealer kunnen vragen.Geantwoord op 23-7-2018 om 11:19

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Ik rijdt nu een jaar in de Renault Kadjar en ik vraag mij nog steeds af of het klopt dat de bedieningsknoppen van de ramen, spiegels en het slot in het linker portier niet verlicht worden. Alleen de knop voor het linker voorraam is verlicht. Ik blijf dat vreemd vinden en ook lastig om de knoppen in het donker te vinden. Mijn dealer kan mij daar ook geen antwoord op geven. Gesteld op 21-2-2017 om 10:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb dezelfde ergernis en vind het ook vreemd. Mijn dealer begreep het ook niet, dus ik hoop daar ook een definitief antwoord op te krijgen!Geantwoord op 30-10-2017 om 17:08

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Renault Kadjar - 2015 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Renault Kadjar - 2015 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 7,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info