• Ik rijdt nu een jaar in de Renault Kadjar en ik vraag mij nog steeds af of het klopt dat de bedieningsknoppen van de ramen, spiegels en het slot in het linker portier niet verlicht worden. Alleen de knop voor het linker voorraam is verlicht. Ik blijf dat vreemd vinden en ook lastig om de knoppen in het donker te vinden. Mijn dealer kan mij daar ook geen antwoord op geven.

    Gesteld op 21-2-2017 om 10:37 in forum Renault Kadjar - 2015 Misbruik melden
    • Ik heb dezelfde ergernis en vind het ook vreemd. Mijn dealer begreep het ook niet, dus ik hoop daar ook een definitief antwoord op te krijgen! Geantwoord op 30-10-2017 om 17:08

      Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info