• ik heb onlangs een Renault Grand Modus jaar 2008 gekocht, hij bevalt ons uitstekend maar ik heb wel een probleem ik heb nl geen Nederlandse handleiding van de auto erbij, ik kan wel iets douwnloaden maar daar staat alles in het engels geschreven en dat kan ik absoluut niet lezen ik begrijp dat nl niet. kunt u mij vertellen hoe ik aan een nederlandse handleing kan komen. mijn email adres is bakkerk68@gmail.com . vriendelijk dank van mevr bakker

    Gesteld op 18-6-2015 om 10:27 in forum Renault Grand Modus 2008 Misbruik melden
    • Geachte mevrouw,
      Heeft u inmiddels een digitale handleiding ontvangen van "bertus"? Ben nl. ook op een Nederlandse handlleiding van de Grand modus 2009. Misschien is het mogelijk mij een kopie te sturen. Bvd. marjogoorman@hotmail.com Geantwoord op 18-11-2016 om 12:44

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info