• nieuwe remeha ketel geplaatst, tijdelijk ivm stucadoren de oude thermostaat laten zitten, nu de thermostaat vervangen door Etwist. Bij deze thermastaat krijg ik steeds code E09 36 en doet de ketel niets meer.
  Na reset werkt de ketel weer even.
  Kan dit aan de thermostaat liggen?

  Gesteld op 16-2-2018 om 08:25 in forum Remeha Thermostaat Misbruik melden
  • Beste,

   De E36 houdt in: wegval van ionisatie tijdens bedrijf. De mogelijke opties kunt u controleren/uitvoeren:
   -ontluchten van de gasleiding, -controle of gaskraan goed geopend is, - controle gasaanvoerdruk, -controle correcte werking en afstelling gasblok, -controle luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping, -controle op rookgascirculatie.

   Met vriendelijke groet,
   Remeha B.V.
   Team Customer Care

   Geantwoord op 16-2-2018 om 15:15

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • deze melding krijg ik alleen met de etwist , als ik de celcia 20 terug zet werkt de ketel gewoon. vandaar dat ik dacht dat de etwist kapot is Geantwoord op 16-2-2018 om 20:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info