Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
1
Remeha W21/28 ECO
Hoog Rendement
gaswandtoestel met of zonder
warmwatervoorziening
Vermogens:
W21 ECO: 6,5 - 21,2 kW
W28 ECO: 8,4 - 28,0 kW
Technische informatie
Remeha W21/28 ECO
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
Remeha W21/28 ECO Technische informatie Remeha W21/28 ECO • Hoog Rendement gaswandtoestel met of zonder warmwatervoorziening • Vermogens: W21 ECO: 6,5 - 21,2 kW W28 ECO: 8,4 - 28,0 kW 1

Pagina 2
Remeha W21/28 ECO INHOUD Voorwoord 5 1 Algemene toestelomschrijving 6 2 Constructie 8 3 Afmetingen en technische gegevens 3.1 Afmetingen 3.2 Technische gegevens Remeha W21 ECO 3.3 Technische gegevens Remeha W28 ECO 3.4 Leveringsomvang 9 9 11 12 13 4 Rendementsgegevens 4.1 Waterzijdig rendement Remeha W21 ECO 4.2 Jaarrendement overeenkomstig Gaskeur HR 4.3 Jaargebruiksrendement voor tapwater overeenkomstig Gaskeur CW 14 14 14 14 5 Toes

Pagina 3
6 Installatievoorschrift voor de verwarmingsinstallateur 6.1 Algemeen 6.2 Opstelling 6.3 Bevestiging 6.4 Rookgasafvoer en luchttoevoer 6.4.1 Algemeen 6.4.2 Type-indeling in verband met afvoer rookgassen 6.4.3 Eisen 6.4.4 Enkelvoudig open, type B23 6.4.5 Enkelvoudig gesloten, type C33 6.4.6 Vereenvoudigd CLV-systeem 6.5 Installatiegegevens 6.5.1 Condensafvoer 6.5.2 Wateraansluitingen 6.5.3 Circulatiepomp 6.5.4 Waterdoorstroming 6.6 Hydraulische voorschriften 6.6.1 Expansievat

Pagina 4
Remeha W21/28 ECO 8 Installatievoorschrift voor de Gastechnische installateur 8.1 Gasaansluiting 8.2 Gasdrukken 8.3 Gas-/luchtverhoudingsregeling 50 50 50 50 9 Inbedrijfstellingsvoorschrift 9.1 In bedrijf stellen 9.2 Uit bedrijf nemen 9.3 Controle O2-gehalte (CO2-gehalte) 51 51 52 52 10 Lokaliseren en opheffen van storingen 10.1 Algemeen 10.2 Storingen bij toestellen met een rematic® SR 5240 10.3 Storingen bij toestellen met andere regelaars 10.4 Storingcodes

Pagina 5
VOORWOORD Deze technische informatie bevat nuttige en belangrijke informatie voor het goed functioneren en onderhouden van de Remeha W21 ECO en de W28 ECO, condenserende c.v.-toestellen voor wandmontage. Tevens bevat het belangrijke aanwijzingen om vóór het in bedrijf stellen en tijdens het in bedrijf zijn een veilig en storingsvrij functioneren van het toestel mogelijk te maken. Lees vóór het in werking stellen van het toestel deze handleiding goed door, maak u met de werking en de bedieni

Pagina 6
Remeha W21/28 ECO 1 ALGEMENE TOESTELOMSCHRIJVING De Remeha W21 ECO en de W28 ECO zijn condenserende c.v.-toestellen voor wandmontage, die beiden in twee uitvoeringen verkrijgbaar zijn: a. Remeha W21/28s ECO - zonder ingebouwde warmwatervoorziening (solo uitvoering) b. Remeha W21/28c ECO - met ingebouwde warmwatervoorziening (combi uitvoering). Het toestel is gekeurd op de essentiële eisen van de onderstaande richtlijnen: - Gasrichtlijn nr. 90/396/EEG - Rendementsrichtlijn nr. 92/42/

Pagina 7
Het vermogen kan via een standaard ingebouwde interface volmodulerend (100 - 30%) worden geregeld door daarvoor geschikte universele regelaars, zoals de Honeywell Chronotherm Modulation en de Honeywell Basicstat Modulation. Daarnaast kan het toestel weersafhankelijk worden geregeld met behulp van de modulerende regelaar rematic® SR 5240 C1 (en de daarbij behorende interface). De Remeha W21/28c ECO is voorzien van een platenwarmtewisselaar en een c.v.zijdig buffervat voor een snelle warmwate

Pagina 8
Remeha W21/28 ECO 2 CONSTRUCTIE Aan de luchttoevoerzijde is een gelijkstroomventilator gemonteerd, die zorgt voor toevoer van de juiste hoeveelheid verbrandingslucht. Gasinspuiting vindt plaats in een mengstuk op de inlaat van de ventilator. Hierdoor vindt een optimale menging van gas en lucht in de ventilator plaats. De brander, boven in het toestel, zorgt voor een optimale verbranding. De Remeha W21/28 ECO warmtewisselaar is vervaardigd uit gietaluminium voor een optimale warmteo

Pagina 9
3 AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS 3.1 Afmetingen Bovenaanzicht Maten in mm Ophanggaten Retour c.v. Ø 22 uitw. Aanvoer c.v. Ø 22 uitw. Gasaansluiting Ø 15 uitw. Luchttoevoer Ø 80 inw. Rookgasafvoer Ø 80 inw. Vooraanzicht Rechterzijaanzicht Afb 03. Aanzichttekeningen Remeha W21/28s ECO 00.W3H.79.00020 9

Pagina 10
Remeha W21/28 ECO Bovenaanzicht Maten in mm Ophanggaten Retour c.v. Ø 22 uitw. Aanvoer c.v. Ø 22 uitw. Gasaansluiting Ø 15 uitw. Luchttoevoer Ø 80 inw. Rookgasafvoer Ø 80 inw. Sanitair koud Ø 15 Sanitair warm Ø 15 Vooraanzicht Rechterzijaanzicht Afb 04. Aanzichttekeningen Remeha W21/28c ECO 00.W3H.79.00001 10

Pagina 11
3.2 Technische gegevens Remeha W21 ECO Type Belastingregeling Nominaal vermogen (80/60°C) min. max. Nominale belasting Hi (Hs)* min. max. Gas- en rookgaszijdig Gasvoordruk aardgas L propaan Gasverbruik (aardgas L) min. max. NOx-jaaremissie (n = 1) Rookgashoeveelheid Max. tegendruk (vollast) C.v.-zijdig Waterinhoud max. buffervat w.w. + pijpwerk Weerstand (∆T = 20°C) Waterbedrijfsdruk Watertemperatuur Bedrijfstemperatuur Sanitairzijdig Gaskeur CW-klasse Tapcap

Pagina 12
Remeha W21/28 ECO Weerstand (nom. debiet) incl. tapbegr. bar excl. bar tapbegr. Elektrisch Opgenomen vermogen Beschermingsgraad Nom. stroom kamerthermostaat Rest Montagegewicht Tabel 01. max. - 1,1 0,1 A 135 IP20 0,11 135 IP20 0,11 kg 41 49 W28s ECO modulerend 8,4 28,0 8,6 (9,5) 28,5 (31,6) W28c ECO modulerend 8,4 28,0 8,6 (9,5) 28,5 (31,6) mbar mbar mn3/h 20 - 30 30 - 50 1,1 20 – 30 30 – 50 1,1 mn /h 3 3,5

Pagina 13
Watertemperatuur Bedrijfstemperatuur Sanitairzijdig Gaskeur CW-klasse Tapcapaciteit (60°C) Tapdrempel Jaartaprendement (Hi)* max. c.v. max. c.v. max. c.v. Spec. leidinglengte (10/12) Waterinhoud Werkdruk max. Weerstand (nom. debiet) incl. tapbegr. excl. tapbegr. Elektrisch Opgenomen vermogen max. Beschermingsgraad Nom. stroom kamerthermostaat Rest Montagegewicht bar °C °C 3 110 95 3 110 95 l/min l/min % - 4 8 1,5 78,2 m l bar -

Pagina 14
Remeha W21/28 ECO Alleen Remeha W21/28c ECO: - Platenwarmtewisselaar - C.v.-zijdig buffervat - Driewegklep - Stromingsschakelaar (tapwater) Accessoires - Ombouwset propaan - Montagebeugel - Service-display - Weersafhankelijke regelaar - Boilers met aansluitset - Aansluitset voor zonneboiler 4 RENDEMENTSGEGEVENS 4.1 Waterzijdig rendement Remeha W21 ECO: Tot 97,7% ten opzichte van Hi (tot 88,0% t.o.v. Hs) bij 80/60°C en tot 109,3% ten opzichte van Hi (tot 98,5% t.o.v. Hs) bij

Pagina 15
5 TOESTELUITVOERING 5.1 Apparatuuroverzicht 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Luchttoevoer Rookgasafvoer Automatische ontluchter Meetpunt O2 / CO2 Luchtdrukverschilschakelaar Luchtkast Ventilator Inlaatmengstuk Aanvoertemperatuursensor Restrictieplaat Brander Inspectiedeksel Ontstekings-/ionisatie-elektrode Kijkglas Warmtewisselaar Gascombinatieblok Retourtemperatuursensor Circul

Pagina 16
Remeha W21/28 ECO 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Luchttoevoer Rookgasafvoer Automatische ontluchter Meetpunt O2 / CO2 Luchtdrukverschilschakelaar Luchtkast Ventilator Inlaatmengstuk Driewegklep Platenwarmtewisselaar Aanvoertemperatuursensor Restrictieplaat Buffervat (c.v.-zijdig) Brander Inspectiedeksel Ontstekings-/ionisatie-elektrode Kijkglas Warm

Pagina 17
5.2 Werkingsprincipe Het toestel is voorzien van een bemanteling die tevens dient als luchtkast. Met behulp van de ventilator wordt lucht naar binnen gezogen. Voor de ventilator is een inlaatstuk geplaatst waar het gas wordt ingespoten. Afhankelijk van de instellingen en de heersende temperaturen, gemeten door de temperatuursensoren, wordt het toerental van de ventilator geregeld. De gas-/luchtkoppeling past de gashoeveelheid aan aan de luchthoeveelheid. Het gas-/luchtmengsel wordt in de v

Pagina 18
Remeha W21/28 ECO 5.3.1 Opbouw van het standaard bedieningspaneel De Remeha W21/28 ECO is voorzien van een microprocessor bestuurde toestelregeling. De uitlezing en programmering van diverse waarden gebeurt d.m.v. een eenvoudig bedienbaar paneel, voorzien van een ‘Reset’-toets, een display en een programmeertoets. Reset x 10°C Progr. Afb 07. Bedieningspaneel 00.W3H.79.00004 Toets ‘Prog.’ ‘Reset’ Tabel 03. Functie Met deze toets is het mogelijk het toestel te programm

Pagina 19
5.3.2 Temperatuurmode In de temperatuurmode wordt met 1 cijfer de ketelwatertemperatuur weergegeven, per 10°C. Dat wil zeggen: 6 betekent 60°C ± 5°C, 7 betekent 70°C ± 5°C, etc. 5.3.3 Programmeermode (punt brandt) Door vanuit de temperatuurmode de ‘Progr.’-toets één keer kort in te drukken, verschijnt de letter P op het display. Wordt vervolgens de ‘Progr.’-toets langer dan 1 sec. ingedrukt, dan knippert de letter P tweemaal en komt men in de programmeermode. Door nu telkens opnieuw kort

Pagina 20
Remeha W21/28 ECO Voorbeeld: De punt knippert achter de cijfers !, ^, ( en A; - c.v.-bedrijf aan en w.w.-bedrijf aan - tapwatertemperatuur 60°C - max. bedrijfstemperatuur 90°C - pompschakeling actief. 5.3.4 Bedrijfsmode (punt knippert) Door vanuit de temperatuurmode de ‘Progr.’-toets twee keer kort in te drukken, wordt de bedrijfsmode bereikt. Het cijfer op het display staat voor een bepaalde bedrijfstoestand, die de actuele bedrijfsstatus weergeeft. Zie Tabel 06. Code ) ! @ # $

Pagina 21
5.3.5 Geforceerde mode ‘HOOG’ Door vanuit de temperatuurmode de ‘Progr.’-toets drie keer kort in te drukken, verschijnt de letter h op het display. Bij langer dan 1 sec. indrukken van de ‘Progr.’-toets, wordt de geforceerde mode ‘HOOG’ actief. Dit wordt bevestigd doordat de letter h tweemaal knippert. Het toestel reageert direct en gaat gedurende maximaal 15 minuten op vollast branden. Hierbij wordt de ingestelde maximale aanvoertemperatuur niet overschreden. U kunt de geforceerde mode ‘HOO

Pagina 22
Remeha W21/28 ECO Het servicedisplay is opgebouwd uit de volgende componenten (zie Afb 08): a. ‘code’-venster gebruikersniveau: weergave van: - bedrijfsmode 1 cijfer - instelmode ! cijfer met continu brandende stip - uitleesmode ! cijfer met knipperende stip - geforceerde mode ‘HOOG’ h - geforceerde mode ‘LAAG’ l serviceniveau: extra weergave van: - toerentalmode , halve cijfers - storingsmode ! cijfer knippert b. ‘ t ‘-venster weergave van: - temperaturen - instellingen - st

Pagina 23
5.4.3 Bedrijfsmode (zonder stip) Tijdens bedrijf geeft het ‘code’-venster de status (bedrijfsverloop) van de ketel weer, terwijl het temperatuurvenster de gemeten aanvoerwatertemperatuur aangeeft. Code 0 9 Omschrijving Stand-by; er is geen warmtevraag van de kamerthermostaat, externe regeling of boiler. Voorventileren of naventileren. Voorventileertijd: 0,3 sec. Naventileertijd: 10 sec. Na einde warmtevraag blijft de ventilator nog 10 sec. doordraaien. Ontsteken: gedurende 2,4 sec

Pagina 24
Remeha W21/28 ECO 5.4.4 Blokkeringsmode (met knipperende stip) Tijdens de blokkeringsmode geeft het ‘code’-venster een b aan, terwijl het temperatuur-venster de blokkeringscode weergeeft. Tijdens de blokkeringsmode knipperen beide punten van het temperatuur-venster. De betekenissen van de cijfers in het ‘code’-venster en temperatuur-venster zijn: Code b25 b28 b29 b30 b43 Tabel 08. Omschrijving Maximaal toelaatbare stijgsnelheid van de aanvoertemperatuur is overschreden

Pagina 25
5.4.5 Instelmode A. Op gebruikersniveau (Cijfer met continu brandende stip) In de instelmode kunnen diverse instellingen naar behoefte gewijzigd worden. De gewenste mode kan gekozen worden door de ‘mode’-toets in te drukken totdat op het ‘code’-venster 1 verschijnt. Kies nu met de ‘step’-toets de gewenste code. Door op de ▲-toets te drukken, wordt een instelling verhoogd. Door op de ▼-toets te drukken, wordt een instelling verlaagd. De nieuwe instelling wordt bewaard door op de ‘store’-to

Pagina 26
Remeha W21/28 ECO Code Omschrijving 4 Maximale aanvoertemperatuur tijdens gedwongen deellast Maximaalthermostaat Ventilatortoerental vollast tijdens c.v.-bedrijf Ventilatortoerental deellast (tijdens c.v.- en w.w.bedrijf) Startpunt terugmoduleren op T 5 6 7 8 9 Instelbereik en eventuele toelichting 20 t/m 90 °C 90 t/m 10 10 t/m 60 honderdtallen 10 t/m 60 honderdtallen 05 t/m 30 (verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur). Interfaceselectie (zie oo

Pagina 27
e 73 O PWM-pomp aansturing (optie) 1 cijfer: pompstand tijdens c.v. 2e cijfer: pompstand tijdens nadraaien Inschakeldifferentie 10 (= - 10°C) t/m aanvoertemperatuur c.v.20 °C bedrijf. Buffervat opwarm interval 01 t/m 10 uur P Keteluitvoering Niet te wijzigen T U Intern Maximale blokkeringstijd bij blijvende warmtevraag. Niet van toepassing Niet van toepassing Overtemperatuur buffervat t.o.v. tapwatertemperatuur Niet wijzigen 00 t/m 99 minuten s c

Pagina 28
Remeha W21/28 ECO 5.4.7 Diverse instellingen t.b.v. boilerbedrijf, alleen bij W21/28s ECO (Parameter # - B - I) Voor een optimale samenwerking tussen ketel en boiler kunnen diverse instellingen worden gedaan: - de boilertemperatuur (parameter #). Instelling op gebruikersniveau; fabrieksinstelling 60°C (alleen bij toepassing van boilersensor). Bij rematic® regelaar of Honeywell Chronotherm Modulation: instelling op de regelaar. - de inschakeldifferentie (parameter B). Hiermee wordt afhanke

Pagina 29
Code 1 2 3 4 5 6 7 Omschrijving Gemeten aanvoertemperatuur Gemeten retourtemperatuur Gemeten boilertemperatuur Gemeten buitentemperatuur Niet van toepassing Berekend setpunt aanvoertemperatuur Status warmtevraag 8 Berekende inschakeltemperatuur aanvoer Gemeten stijgsnelheid aanvoertemperatuur (0,1 °C/sec) Niet van toepassing 9 A Tabel 11. Uitlezing (bijvoorbeeld) 80 70 60 (alleen met boilersensor) 05 (alleen met buitensensor) 36 84 1x (= warmtevraag

Pagina 30
Remeha W21/28 ECO 5.4.11 Toerentalmode op serviceniveau In de toerentalmode kan het toerental van de ventilator in delen uitgelezen worden: - Stel eerst de servicecode C12 in (zie Par. 5.4.13). - Druk de ‘mode’-toets in totdat op het ‘code’-venster ,,verschijnt (beurtelings half cijfer). Code , , Tabel 12. Omschrijving Toerental ventilator Toerental ventilator Voorbeeld n = 4700 omw./min. 47 honderdtallen 00 eenheden Toerentalmode 5.4.12 Storingsmode op service niveau

Pagina 31
5.4.13 Servicecode (Alleen voor de installateur.) Om ongewenste instellingen te voorkomen is het serviceniveau voorzien van een beveiligingscode. Voor servicegebruik kunt u code C12 programmeren. De genoemde handelingen zijn alleen uit te voeren door de installateur m.b.v. het servicedisplay Druk de ‘mode’en ‘step’-toets gelijktijdig in. Er verschijnt een C op het ‘code’-venster. Terwijl de beide toetsen ingedrukt zijn, stelt u met de ▲- en de ▼-toetsen het temperatuurvenster in op 12.

Pagina 32
Remeha W21/28 ECO 6 INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR DE VERWARMINGSINSTALLATEUR 6.1 Algemeen Voor installatie van de Remeha W21/28 ECO dient u rekening te houden met de volgende voorschriften: - NEN 2757: Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgassen van verbrandingstoestellen. - NEN 1078: Eisen en bepalingsmethoden voor huishoudelijke gasleidinginstallaties. - NPR 3378: Leidraad bij NEN 1078. - NEN 2078: Eisen voor industriële gasinstallaties. - Richtlijnen voor aanpassing v

Pagina 33
6.3 Bevestiging Hang de Remeha W21/28 ECO waterpas aan een voldoende stevige wand d.m.v. de meegeleverde ophangbeugel. In de verpakkingsdoos bevindt zich een aftekenmal waarop de posities van de bevestigingsgaten zijn aangegeven. Voor projectmatige montage is een montagebeugel leverbaar (zie Afb 12), universeel voor Remeha W21/28s ECO en Remeha W21/28c ECO. Deze montagebeugel wordt geleverd met: - 2 x 22 mm schuifkoppeling t.b.v. aanvoer en retour - 2 x 15 mm schuifkoppeling t.b.v. sanit

Pagina 34
Remeha W21/28 ECO 6.4 Rookgasafvoer en luchttoevoer 6.4.1 Algemeen Tijdens de installatie kan nog worden gekozen voor een ‘gesloten’ of ‘open’ uitvoering. Na het ophangen en voor het aansluiten c.q. plaatsen van de luchttoevoer en rookgasafvoersystemen dienen de rode stofdoppen uit de luchttoevoerpijp en de rookgasafvoer te worden verwijderd. Open uitvoering: Open toestellen betrekken de benodigde verbrandingslucht uit hun omgeving. Zie Par. 6.4.4 voor de rookgasafvoertabel voor de Remeh

Pagina 35
6.4.3 Eisen Horizontale gedeelten in de rookgasafvoer moeten op afschot liggen richting toestel. Horizontale gedeelten in de luchttoevoer moeten op afschot liggen naar buiten. Horizontale doorvoeren dienen te voldoen aan de eisen voor horizontale uitmondingsconstructies voor gesloten toestellen. Deze zijn bij windaanval altijd trekkend, zodat de rookgassen tijdens stilstand van het toestel niet terugstromen. Voor verticale doorvoeren dienen goedgekeurde sets gebruikt te worden. Raadpleeg vo

Pagina 36
Remeha W21/28 ECO Maximaal toegestane afstand ‘L’ tussen toestel en uitmonding [m]; uitvoering dikwandig aluminium met lippenring, gegoten bochten Situatie Ketel D [mm] 70 80 90 100 ‘vrije uitmonding’ in 1 W21 + + + + gebied I, bovendaks W28 26 + + + ‘niet-vrije uitmonding’ in gebied III, rekening houdend met Pstatisch +25 Pa (land) +40 Pa (kust) 1 2 W21 W28 + 24 + + + + + + 3 W21 W28 37 15 + + + + + + 4 W21

Pagina 37
6.4.5 Enkelvoudig gesloten, type C33 Uitvoering rookgasafvoerleiding 5 = Luchttoevoer en rookgasafvoerleiding horizontaal. 6 = Luchttoevoer en rookgasafvoerleiding zonder bochten. 7 = Luchttoevoer en rookgasafvoerleiding met twee bochten 90° Afb 14. Standaardsituaties ‘gesloten uitvoering’ 00.W3H.79.00013 Maximaal toegestane afstand ‘L’ tussen toestel en gecombineerde dakdoorvoer [m]. Rookgasafvoer uitgevoerd in dikwandig aluminium met lippenring, gegoten bochten. Situatie Kete

Pagina 38
Remeha W21/28 ECO 6.5 Installatiegegevens 6.5.1 Condensafvoer Voer het condenswater direct af naar het riool. Pas, gezien de zuurgraad (pH 3 tot 5), alleen kunststofmateriaal toe als verbindingsleiding. Vul de sifon na montage met water. Maak de aansluiting op de riolering met een open verbinding. De afvoerende leiding dient een afschot te hebben van minimaal 30 mm/m. Afvoeren van condenswater in een dakgoot is niet toegestaan, dit met oog op bevriezingsgevaar en aantasting van de norma

Pagina 39
Afb 15. Grafiek restopvoerhoogte t.b.v. de c.v.-installatie Let op bij Remeha W21/28c ECO Bij de Remeha W21/28c ECO kan pompstand 1 niet worden toegepast i.v.m. te geringe opvoerhoogte, hetgeen kan leiden tot temperatuurstoringen en verminderd tapcomfort. 6.5.4 Waterdoorstroming Het maximale temperatuurverschil tussen aanvoer en retour wordt door de modulerende regeling van het toestel begrensd (∆T= 45°C); hierdoor is het toestel nagenoeg ongevoelig voor te kleine waterdoorstroming. De mi

Pagina 40
Remeha W21/28 ECO 6.6 Hydraulische voorschriften 6.6.1 Expansievat en veiligheidsklep Het expansievat dient te worden opgenomen in de retourleiding, zie Afb 16. De veiligheidsklep dient bij de Remeha W21/28c ECO in de retourleiding te worden gemonteerd (i.v.m. de interne driewegklep in de aanvoer). Bij de Remeha W21/28s ECO de veiligheidsklep in de aanvoerleiding monteren, tussen het toestel en een eventuele driewegklep, zie Afb 17. Algemeen geldt dat de veiligheidsklep binnen 0,5 m van

Pagina 41
6.7 Boilertoepassing De Remeha boilers kunnen aan de Remeha W21/28s ECO aangesloten worden overeenkomstig het principeaansluitschema van Afb 17 en Par. 7.3.2. Voor aansluiting van een boiler is een aansluitset leverbaar, bestaande uit een 24V ‘driedraads’driewegklep en een aansluitkabel. 6.7.1 Technische gegevens Remeha boilers Remeha staande boiler 120/40 liter: - Enkelwandige scheiding: RVS 304 - Inhoud sanitairzijdig: 120 liter - Opgenomen vermogen: ca. 33 kW - Chloorbestendig tot

Pagina 42
Remeha W21/28 ECO Afb 17. Principeschema W21/28s ECO met voorraadboiler 00.W3H.HS.00002 6.7.2 Tapcapaciteit De inhoud van de boilers is voldoende voor bijv. het snel vullen van een bad, waarbij de tapcapaciteit 11-13 l/min. kan bedragen, afhankelijk van de leidingweerstand. Na verbruik van de warmwatervoorraad gaat de boiler als doorstroomtoestel werken. Opmerkingen: - Ter voorkoming van ongecontroleerde stromingen in het c.v.-net mag de retourleiding van de boiler nooit op het c.v.

Pagina 43
6.7.3 Boilerregeling De Remeha W21/28s ECO is standaard voorzien van een boilerregeling, geschikt voor het aansturen van een 24 Volt driewegklep (Honeywell Type VC 8010). De regeling is uitgevoerd met een zgn. boilervoorkeurschakeling. Dit houdt in dat bij gelijktijdige warmtevraag van de boiler en c.v. de boiler voorrang krijgt. Na einde warmtevraag van de boiler zal de ingebouwde circulatiepomp nog 5 min. in boilerstand nadraaien. De boilertemperatuur kan naar keuze geregeld worden door:

Pagina 44
Remeha W21/28 ECO 7 INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR 7.1 Algemeen De Remeha W21/28 ECO is uitgevoerd met elektronische regel- en beveiligingsapparatuur en ionisatie-vlambeveiliging. Het hart van de toestelbesturing is een microprocessor, die het toestel zowel beveiligt als bestuurt. De aansluiting op het elektriciteitsnet dient te worden uitgevoerd volgens voorschrift van het plaatselijk elektriciteitsbedrijf en NEN 1010. 7.2 Netspanning De Remeha W21/28

Pagina 45
bruin = nr. 3 op DWK blauw = nr. 2 op DWK zwart = nr. 6 op DWK *) De klemmen 10 en 11 kunnen gebruikt worden voor een eventuele voorwaarde-schakeling. Afb 18. Aansluitingen op de klemmenstrook 00.W3H.79.00026 Het toestel is standaard voorzien van een interface voor één van de Honeywell modulerende regelingen Chronotherm Modulation en Basicstat Modulation. Verder is een regelaarset (regelaar rematic® SR 5240 C1, interface en buitentemperatuurvoeler) beschikbaar voor het weersafhank

Pagina 46
Remeha W21/28 ECO B. Installatie met een boilersensor a. Sluit de boilersensor aan op de klemmen 5 en 6 van de klemmenstrook. De aansluitingen mogen verwisseld worden. b. Sluit de driewegklep 24V (Honeywell Type VC 8010) aan op de klemmen 7, 8 en 9 van de klemmenstrook (zie ook het elektrisch schema in Par. 7.10). c. De toestelregeling en de warmwatertemperatuur dienen juist ingesteld te worden (zie Par. 5.3.3 en eventueel 5.4.5). In de meeste gevallen zal de fabrieksinstelling voldoend

Pagina 47
7.8 Beveiligingsautomaat Fabrikaat Aansluitspanning Opgenomen vermogen Voorspoeltijd Ontsteektijd Veiligheidstijd Antipendeltijd Nadraaitijd pomp c.v.-stand Nadraaitijd pomp boiler-stand Zekeringwaarde F1 (230V) Zekeringwaarde F2 (24V) Max. opgenomen vermogen externe pomp Tabel 16. GasModul Type MCBA 1461D 230 VAC/50Hz 10 VA (in rusttoestand) 3 sec 2,4 sec 3 sec 150 sec instelbaar (zie Par.5.3.3) max. 5 min. 2AF 4AT 220 VA Technische eigenschappen beveiligingsaut

Pagina 48
Remeha W21/28 ECO 7.10 Elektrisch schema Afb 20. Elektrisch schema deel 1 00.W3H.SC.02273 48

Pagina 49
Afb 21. Elektrisch schema deel 2 00.W3H.SC.02273 49

Pagina 50
Remeha W21/28 ECO 8 INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR DE GASTECHNISCHE INSTALLATEUR 8.1 Gasaansluiting Het toestel moet op de gasleiding worden aangesloten overeenkomstig de in de NEN 3028 gestelde eisen. In de nabijheid van het toestel dient een gashoofdkraan te worden opgenomen. De gasaansluiting bevindt zich aan de onderzijde van het toestel (zie Afb 03 en Afb 04). Geadviseerd wordt in de gastoevoerleiding een gasfilter op te nemen. 8.2 Gasdrukken De verbruiksvoordruk dient bij aardg

Pagina 51
9 9.1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. INBEDRIJFSTELLINGSVOORSCHRIFT In bedrijf stellen Verwijder de steker uit de wandcontactdoos. Controleer de gasaansluiting. Controleer de elektrische aansluitingen. Draai de kunststof dop van de automatische ontluchter open (Afb 01 en Afb 02, pos. c.), zodat de lucht uit de installatie ontsnapt. Vul het toestel en de installatie met water en controleer de waterdruk (geadviseerd wordt 1,5 ba

Pagina 52
Remeha W21/28 ECO 9.2 Uit bedrijf nemen 1. Verwijder de steker uit de wandcontactdoos. 2. Sluit de gaskraan naar het toestel. Attentie: Als het toestel op deze wijze uit bedrijf genomen is, is het niet beveiligd tegen bevriezing! Zonodig installatie aftappen. Toestel uit bedrijf nemen terwijl de vorstbeveiliging actief blijft (zie Par. 7.3.3): 1. Ga vanuit de temperatuurmode naar de programmeermode ‘P’. 2. Ga naar stand 3. 3. Houd op stand 3 de programmeertoets vast totdat stand 3 knip

Pagina 53
A. Vollast Laat het toestel in vollast branden (zie Par. 5.3.5 of 5.4.9). Controleer het O2- (CO2-) gehalte. Corrigeer zonodig met de instelschroef (A). Vollast Deellast Tabel 17. toerental ventilator omw./min ca. 4700 ca. 1500 CO2 O2 % 9,2 9,2 % 4,5 4,5 O2 en CO2-gehalte bij geopende luchtkast B. Deellast Laat het toestel in deellast branden (zie Par. 5.3.6 of 5.4.10). Controleer het O2 en CO2 gehalte: 4,5% (9,2%). Corrigeer zonodig met de instelschroef

Pagina 54
Remeha W21/28 ECO 10 LOKALISEREN EN OPHEFFEN VAN STORINGEN 10.1 Algemeen De wijze waarop een eventuele storing kan worden gelokaliseerd is afhankelijk van de toegepaste regelaar. Is dit een rematic® SR 5240 C1, volg dan Par. 10.2. Zie voor alle andere gevallen Par. 10.3. Voor de positie van de klemmenstrook in de ketels, zie Afb 24 X4 X19A X19B X6 Afb 24. Positie klemmenstrook 00.W3H.79.00036 10.2 Storingen bij toestellen met een rematic® SR 5240 C1 Stap 1 Waarn

Pagina 55
5 6 Controleer de werking van het toestel door een draadbrug aan te sluiten op de 24-polige klemmenstrook tussen de klemmen 3 en 4 (aan/uit-thermostaat) Controleer de communicatie tussen regelaar en ketel m.b.v. de LED’s op de ingebouwde interface. Tabel 18. Komt het toestel in bedrijf? Komt het toestel niet in bedrijf? Controleer de parameter instellingen van regelaar en automaat Ja, ga verder met punt 6 Herhaal eerst punt 3. Knippert LED 1 niet? Interface

Pagina 56
Remeha W21/28 ECO 4 Controleer de werking van het toestel door een draadbrug aan te sluiten op de 24polige klemmenstrook tussen de klemmen 3 en 4 (aan/uitthermostaat) Tabel 19. Komt het toestel in bedrijf? Ja, controleer dan de aansluiting en de werking van de regelaar. Komt het toestel niet in bedrijf? Controleer de parameter instellingen van regelaar en automaat Herhaal eerst punt 3. Controleer de bekabeling van de klemmenstrook en automaat Is deze goed

Pagina 57
Code 0) 0! 0@ Omschrijving Onterechte vlamdetectie. Oorzaak / controlepunten Gasklep lekt of blijft in geopende positie staan. Brander gloeit na t.g.v. te hoog CO 2. Kortsluiting 24V. Controleer de bedrading. Geen vlamvorming of a Geen ontstekingsvonk, controleer: geen ionisatie (na 5 start − de aansluiting van ontstekingskabel. en pogingen). bougiedop. − de ontstekingskabel en de elektrode op ‘doorslag’. − de elektrodeafstand, deze moet 3 à 4 mm zijn. − de aarding

Pagina 58
Remeha W21/28 ECO Opmerking: Meting ionisatie in Volts tussen gele draad van de LDS (zie Afb 01 en Afb 02 , pos. B en aarde (1V = 1 µA). 0$ 0% 08 Externe invloeden. Luchttransport (storingsvergrendeling volgt als 60 sec. na herstart geen signaal ontvangen is) 1! Storing interne communicatiebus. 1@ Externe beveiliging. 1* Te hoge aanvoertemperatuur. Te hoge retourtemperatuur. 1( c Wel vlam maar geen of onvoldoende (< 4 µA) ionisatie, Controleer:

Pagina 59
2$ 2* 2( 3! 3@ 33 3$ 4) 7& Overige codes Tabel 20. Aanvoer- en retourwisseling. Aanvoer en retourtemperatuursensor verwisseld. Aanvoer en retouraansluitingen verwisseld. Ventilator draait niet. Ventilator zit vast of rotor draait niet. Geen spanning of PWM-signaal door corrosie van kabel of connector. Ventilator blijft draaien of Controle van connector op ventilator en signaal niet correct. automaat. Ventilator defect. Natuurlijke trek. Temperatuursenso

Pagina 60
Remeha W21/28 ECO 11 INSPECTIE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 11.1 Algemeen De Remeha W21/28 ECO is nagenoeg onderhoudsvrij. Eénmaal per jaar dient het toestel gecontroleerd en zonodig gereinigd te worden. 11.2 Inspectie De jaarlijkse inspectie van de Remeha W21/28 ECO kan beperkt blijven tot: - verbrandingstechnische controle van de ketel - reiniging van de sifon - controle van de afstelling van de ontstekingselektrode - controle op lekkage (waterzijdig, rookgaszijdig, gaszijdig) - contr

Pagina 61
Afstelling ontstekingselektrode Controleer de ionisatiestroom bij gedwongen vollast en gedwongen deellast. (door meting ionisatie in Volts gelijkspanning tussen gele draad van de LDS (zie Afb 01 en Afb 02 , pos. B en aarde (1V = 1 µA). Indien de gemeten ionisatiestroom < 4 µA, controleer dan: - CO2/O2-percentage - Vlambeeld - Aarding - Temperatuursensoren op lekstroom (vocht) - Ionisatiepen (eventuele witte aanslag verwijderen) - Controleer de afstelling van de ontstekingselektrode (tu

Pagina 62
Remeha W21/28 ECO Attentie: De pakking tussen de voorplaat en de warmtewisselaar kan kleven. Zorg ervoor dat de pakking niet scheurt bij het wegnemen van de voorplaat. Een beschadigde pakking moet vervangen worden. - Om de ventilator te inspecteren/reinigen, dient het inlaatmengstuk losgenomen te worden van de ventilator. - Verwijder de schroeven aan de inlaatzijde van de ventilator. - Gebruik voor het reinigen een kunststof borstel; verwijder losse stofdelen uit de ventilator alvorens

Pagina 63


Pagina 64
Remeha W21/28 ECO Remeha B.V. Postbus 32 7300 AA Apeldoorn Telefoon (055) 549 69 69 Telefax (055) 549 64 96 Internet www.remeha.com E-mail remeha@remeha.com © Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder onze schriftelijke toestemming. Wijzigingen voorbehouden 56947/10.000/1101/Com. 64
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Geeft 1x per dag veel geluid en blijft hangen op code 4. Wat kan dit zijn. Na resetten is het geluid weg. Gesteld op 1-4-2017 om 13:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik op de W21eco een w.a. regeling aansluiten. Gesteld op 19-11-2016 om 17:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ongevraagd warmwater door de radiator. Gevolg: 28 graden in de kamer.

  Thermostaat geeft 28 graden aan. Ingestelde temperatuur is 5 graden. Ketel lijkt niet actief te zijn, Aanvoerpijp uit de ketel voelt warm aan.

  Thermostaat gecontroleerd door de ingestelde temp te verhogen naar 30 garden, dan gaat de ketel aan en vershijnt een vlam op de display van de thermostaat.

  Enig idee?

  Alvast bedankt.,
  adil Gesteld op 28-5-2016 om 16:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geeft geen warm water; blijft op stand 5 staan: wacht op actie LDS. Wat te doen? Gesteld op 20-2-2016 om 17:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Remeha W21 valt alkker uit en gevet cod 0 7 waat is dan de cod 7 Gesteld op 10-2-2016 om 09:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hinderlijke fluittoon als ketel in werking is.

  Gesteld op 29-1-2016 om 13:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit kan te maken hebben met O2, brander los of aansluitstuk bij ventilator verstopt. Advies installateur inschakelen. Geantwoord op 29-1-2016 om 15:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • verwarming wordt niet warm en slaat niet aan


  Gesteld op 15-1-2016 om 10:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Remeha W21/28 Eco
  Geen warm water en er staat een 2 op de display. Enig idee? Gesteld op 21-9-2015 om 09:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Remehaw21/28 eco geeft geen warm water en blijft steedsop 3 staan
  Gesteld op 2-7-2015 om 14:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn w21 eco van 2001 gebruikt bij geen gebruik maken van de cv (,zomers) toch gas
  controleert wel 2x per dag temperatuur boilervaatje Is dat noodzakelijk terwijl ook een warm water
  zonneboiler heb.
  Gesteld op 31-5-2015 om 11:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Cv blijft branden, ook als de thermostaat de gevraagde temperatuur behaald heeft. De kachel gaat dan niet uit en zo blijft de temperatuur oplopen. Gesteld op 7-4-2015 om 12:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn verwarmingsketel is van de stroom af geweest. Nu wil ik 'm resetten. Hoe doe ik dat? Gesteld op 22-1-2015 om 16:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wij hebben een W 21eco ketel , werkt goed .
  Probleem zit in de afvoer luchtpijp deze loopt niet omhoog maar de eerste 1 1/2 omlaag nu blijft daar condens water in en dat lekt ,wat voor diameter stijg buis is nodig ? Gesteld op 8-1-2015 om 10:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goeden middag.
  Ik heb een E-thermostaat van Essent gekregen.
  Nu is mijn vraag moet ik in de ketel draden wisselen, volgens de handleiding moet de termostaat in 1 en 2 zitten ik zie in de ketel wel de draden van de thermostaat maar die zitten lager ?? de kroonstenen zijn niet genumerd.
  Kunt U mij zeggen hoe ik dat moet doen ( of niets doen )

  Vriendelijk dank Gesteld op 8-10-2014 om 12:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • heb de zelfde klopt dat ze lager zitten das de aansluiting van de AU functie aan/uit

   klem 1 en 2 dat is voor OT opentherm functie Geantwoord op 2-11-2014 om 10:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Goedemiddag
  Ik heb een remeha w21 eco
  Deze blijft dag en nacht op stand 3 das volgens mij cv verwarmen dus pomp hij constant het water rond ook al is het 25 graden
  Driekwarts klep vernieuwt pakking vernieuwt alles nagekeken en het blijft zo wat kan ik hier aan doen??? Gesteld op 3-8-2014 om 16:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vreemd gedrag ketel. Zitten beneden met de thermostaat op 21 graden. Temperatuur wordt prima gehandhaafd. Dan.... gaat iemand douchen. Als de douche vervolgens weer uit is blijft op de display van de thermostaat het warmwaterkraantje branden en de temperatuur in de huiskamer loopt op tot een graad of 23. Er is een monteur bij geweest en die heeft een draadje vastgezet bij de kachel. Leek opgelost maar probleem keert terug. Na een reset is alles weer in orde tot het moment van langduriger warmwatergebruik. Misschien is de Chronotherm niet meer ok ?? Herkent iemand dit probleem en zijn er suggesties..... Gesteld op 24-12-2013 om 12:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hier de vraagsteller, weet niet hoe ik op een reactie moet antwoorden van degene die hetzelfde probleem had.....
   De druk in het systeem was 1.6 wat op zich geen probleem zou moeten geven.
   Maar na de druk weer op 2 gebracht te hebben was het probleem opgelost.
   Dat is nu al weer een paar weken terug en het functioneert nog steeds prima. Geantwoord op 11-1-2014 om 16:04

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
  • He beste vraagsteller, superbedankt voor je snelle antwoord en mogelijke oplossing.
   Ik ga het meteen proberen. Ik zal het met een week laten weten of het is opgelost.
   Super bedankt.
   JurrienGeantwoord op 11-1-2014 om 16:16

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • Jurrien, mooi dat het gelukt is. Hopelijk verder geen problemen meer.
   Met dank aan "gebruikershandleiding.com" voor het uitwisselen van de
   problemen en natuurlijk oplossingen.
   mvg
   Gert westbroek
   Geantwoord op 18-1-2014 om 20:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Goede morgen, ik heb een Remeha W21/28 combiketel die op de fabrieksinstelling van 90gr staat.
  Ik heb de indruk dat de ketel meer gas verbruikt dan nodig is.
  Mijn vraag is, kan deze ketel ook op een lagere temteratuur ingesteld worden en zo ja HOE???
  Ik hoop dat er iemand een oplossing heeft.
  Groetjes van Wim Gesteld op 21-11-2013 om 09:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij adviseren u pagina 25 van de handleiding te lezen, deze handleiding kunt u hier downloaden. Link staat bovenaan de pagina.Geantwoord op 22-11-2013 om 23:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • kan er een draadloos thermostaat op aan gesloten worden Gesteld op 21-4-2013 om 23:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat is een open therm aansluiting Gesteld op 7-4-2013 om 11:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat is een regelstop? code 6
  Gesteld op 25-1-2013 om 18:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waardoor slaat mijn verwarming niet aan, terwijl ik wel warm water heb? Waterpeil is goed en gereset heb ik hem ook.
  Gesteld op 9-1-2013 om 23:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waarom is het kraanwater in de zomer heeet en in de winter niet? Uit de handleiding kom ik niet wijs. Gesteld op 19-12-2012 om 15:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoi, wij hebben steeds geen warm water meer. Display geeft een 8 aan. Wanneer ik de ketel reset hebben we weer warm water, maar dit is voor korte duur. Ik moet de ketel steeds gaan resetten.
  Enig idee wat het probleem is en hoe ik dit zelf kan oplossen? Gesteld op 8-10-2012 om 09:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • moi,, hoe krijg ik de w21c op continu pompen ? Gesteld op 6-9-2012 om 21:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • het programmacode op B zetten A is nadraaien en B continu je komt er door op P te drukken of download de handleiding van het toestel staat alles in gr jc Geantwoord op 11-10-2013 om 12:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Is een w21 eco een vr of een her ketel?

  Jan Gesteld op 14-5-2012 om 13:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kachel slaat snachts uit wanneer thermostaat op 18 of minder staat. (display geeft geen storing aan en staat gewoon op 9, temperatuur) Na "reset" werkt hij weer als een tierelier. Drieweg schakelaar en motor zijn vervangen en werken ook goed, overdag. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn. Bij voorbaat dank
  Gesteld op 4-2-2012 om 15:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • van de energieleverancier kreeg ik een brief dat het lucratief zou zijn om mijn W21 uit 1998 te vervangen voor een HR ketel.
  Kan iemand mij vertellen of dit echt zo is, of dat ze zo maar wat zeggen.
  Ik heb een onderhoudsabonnemet bij hen, waarbij te vervangen onderdelen gratis zijn.......... Gesteld op 14-1-2012 om 15:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Als ik jou was zou ik eerst maar eens vragen wat het kost en wat de besparing per jaar oplevert. Ook kan je nog informeren in welke staat je huidige ketel is.Bij mij zijden ze dit ook een paar jaar geleden zou een besparing van ongeveer 30 euro per jaar opleveren. Hen dit niet gedaan oude ketel doet het nog prima.Succes ermee.Groet Danny Geantwoord op 14-1-2012 om 17:14

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Onzin,,Een Remeha W21 is een HR ketel. Weliswaar van een wat oudere generatie, maar qua rendement vrijwel het zelfde als bijv een Caenta of Avanta. Ik zou zeggen, lekker laten hangen dit toestel. Het gaat nog jaren mee. Onderdelen zijn nog vollop verkrijgbaar.
   Gr.JanGeantwoord op 20-4-2013 om 15:48

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • Onzin,,Een Remeha W21 is een HR ketel. Weliswaar van een wat oudere generatie, maar qua rendement vrijwel het zelfde als bijv een Caenta of Avanta. Ik zou zeggen, lekker laten hangen dit toestel. Het gaat nog jaren mee. Onderdelen zijn nog vollop verkrijgbaar.
   Gr.JanGeantwoord op 20-4-2013 om 15:49

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • ik heb een modulerende thermostaat aan mijn ketel gezet en nu moet ik eerst de kachel uitdoen voor warm water erg lastig.heeft iemand misschien een oplossing. Gesteld op 15-10-2011 om 12:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb je al en oplossing dit is bij ook het geval met de chronotherm 4 wel de bedrading omgeet naar klem 1 en 2 in de ketel volgens het boekje maar de cv verlent gen voorrang aan de warm water vraag.
   Welke instelling moet ik aanpassen dit kan ik niet vinden in de handleiding

   JdWGeantwoord op 16-1-2014 om 21:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe kan ik de instalatie aftappen voor een anderen radiator te plaatsen
  en mag ik de boiler van de ketel dan toch gebruiken? Gesteld op 15-9-2011 om 20:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is het bij de remeha w21 eco noodzakelijk om een speciale termosstaat erbij te hebben. Gesteld op 15-3-2011 om 19:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo ik zoek een ventilator voor de W 21 Gesteld op 6-9-2010 om 16:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • goede dag mijn vraag, heb wel warm water, maar de ketel blijft zoemen en op nr 7 staan, kachel doet het niet kan ik dat zelf oplossen ? Geantwoord op 25-1-2011 om 18:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • na 6 jaar uitstekend te hebben gefuctioneerd nu dikke elende 4 x storing in 2 weken en € 400 lichter en weer koud. Gesteld op 20-11-2008 om 19:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Remeha W21 Eco bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Remeha W21 Eco in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info