• Remeha lijkt er mee opgehouden te zijn. Op mijn thermostaat display staat een klein icoontje dat lijkt op een verboden inrijdbord... En mijn Remeha W21/28 ECO geeft geen code af. Normaliter zie ik altijd een cijfertje branden. Wat kan ik zelf doen??? Het wordt nl. steeds kouder hier....

    Gesteld op 1-3-2018 om 18:47 in forum Remeha W21 Eco Misbruik melden
    • Bleek gewoon een zekeringetje te zijn dat de geest had gegeven. Werkt prima. Is zelfs een onderhoudsmonteur geweest die zei dat het ding er opmerkelijk clean bij staat en werkt. Geantwoord op 24-3-2018 om 08:49

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info