• Goeden middag.
  Ik heb een E-thermostaat van Essent gekregen.
  Nu is mijn vraag moet ik in de ketel draden wisselen, volgens de handleiding moet de termostaat in 1 en 2 zitten ik zie in de ketel wel de draden van de thermostaat maar die zitten lager ?? de kroonstenen zijn niet genumerd.
  Kunt U mij zeggen hoe ik dat moet doen ( of niets doen )

  Vriendelijk dank

  Gesteld op 8-10-2014 om 12:18 in forum Remeha W21 Eco Misbruik melden
  • heb de zelfde klopt dat ze lager zitten das de aansluiting van de AU functie aan/uit

   klem 1 en 2 dat is voor OT opentherm functie Geantwoord op 2-11-2014 om 10:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info