• ik heb een modulerende thermostaat aan mijn ketel gezet en nu moet ik eerst de kachel uitdoen voor warm water erg lastig.heeft iemand misschien een oplossing.

  Gesteld op 15-10-2011 om 12:47 in forum Remeha W21 Eco Misbruik melden
  • Heb je al en oplossing dit is bij ook het geval met de chronotherm 4 wel de bedrading omgeet naar klem 1 en 2 in de ketel volgens het boekje maar de cv verlent gen voorrang aan de warm water vraag.
   Welke instelling moet ik aanpassen dit kan ik niet vinden in de handleiding

   JdW Geantwoord op 16-1-2014 om 21:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info