Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Is de Tzerra M39C plus standaard voorzien van een terugslagklep voor de aansluiting op een CLV Gesteld op 30-4-2020 om 12:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar zit ontluchter in de Remeha Tzerra M39c. installatie is te wild gevuld . Gesteld op 1-3-2020 om 11:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wil graag handleiding voor een remeha tzerra 39c cw5 Gesteld op 24-1-2020 om 13:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wanneer ik mijn bad kraan open zet krijg ik eventjes goed warm water daarna wordt deze koud. Altijd goed gewerkt.
  Andere warm water kranen werken goed maar daar komt slechts 7 l/min uit. Bij de badkraan 12 l/min.
  Al een kogelkraan op de aansluiting van de bad kraan gezet, gaat goed tot 6 a 7l/min , grotere doorstroom geeft het probleem
  Het lijkt er op dat de brander dit niet meer kan verwerken.
  Wat kan het probleem zijn? Gesteld op 15-1-2020 om 12:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Oranje lampje knippert steeds. Is dit een foutmelding en wat hieraan te doen? Gesteld op 27-8-2019 om 08:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Knipperend oranje duidt op noodzakelijke servicebeurt binnen twee maanden. een, twee of drie keer knipperen duidt op respectievelijk code A B of C. Setjes zijn te bestellen bij Remeha. Vooraf met software ketel uitlezen is de moeite waard. Geantwoord op 27-8-2019 om 12:12

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • heeft de remeha tzerra ACE 39c cw5cv een modulerende pomp Gesteld op 25-10-2018 om 19:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Alle nieuwe ketels hebben tegenwoordig een modulerende pomp, er mogen geen nieuwe toestellen meer verkocht worden zonder modulerende pomp. Geantwoord op 24-12-2018 om 14:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Kan ik nog douchen als er geen water op de radiatoren zit. Het betreft de 39c plus van Tzerra M. Gesteld op 26-7-2018 om 10:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is het normaal dat er steeds een oranje lamje knippert naast de groene Gesteld op 16-10-2017 om 18:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als het leiding gedeelte koud en warm water in de woning klaar is maar het cv gedeelte nog niet .kan ik de cv ketel dan al gebruiken voor alleen de warm water voorziening. Gesteld op 15-8-2017 om 22:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste,
   Het tapwater wordt verwarmd door het cv-water. Er dient dus een cv-circuit aanwezig te zijn om het tapwater te verwarmen.
   Met vriendelijke groet,
   Remeha B.V.
   Team Customer Care Geantwoord op 16-8-2017 om 09:27

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • graag een uitgebreide handleiding van de klokthermostaat van de Remeha Tzerra 39 c Plus Gesteld op 2-8-2017 om 12:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Geachte heer/mevrouw,

   Wij verzoeken u door te geven aan customercare@remeha.nl welke thermostaat u heeft en uw adresgegevens.

   Met vriendelijke groet,
   Remeha B.V.
   Team Customer Care Geantwoord op 2-8-2017 om 14:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Tzerra M 39c Plus blijft lekken bij sifon. Sifon is al maximaal tegen ketelhuis aangedrukt. Gesteld op 2-2-2017 om 21:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • bij mij ook ,daarna opgemeten aan onderzijde naar kunststof resorvoir (waar de sifon opgedrukt word nu is het goed alleen nu komt er water uit de ketel.
   iemand een idee ? Geantwoord op 6-5-2017 om 11:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Dan heeft U de sifon te hoog omhoog gedrukt Het veertje moet in de bovenste uitsparing vallen De sifon zit dus maar een centimeter in de ketel gedrukt . PS bij lekt de sifon ook M.Vr.G. jos Geantwoord op 30-5-2019 om 13:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Remeha Tzerra M 39c CW5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Remeha Tzerra M 39c CW5 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is NVT mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info