• Wanneer ik mijn bad kraan open zet krijg ik eventjes goed warm water daarna wordt deze koud. Altijd goed gewerkt.
    Andere warm water kranen werken goed maar daar komt slechts 7 l/min uit. Bij de badkraan 12 l/min.
    Al een kogelkraan op de aansluiting van de bad kraan gezet, gaat goed tot 6 a 7l/min , grotere doorstroom geeft het probleem
    Het lijkt er op dat de brander dit niet meer kan verwerken.
    Wat kan het probleem zijn?

    Gesteld op 15-1-2020 om 12:21 in forum Remeha Tzerra M 39c CW5 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info