• Vandaag teruggekomen van vakantie en mijn Remeha 35c is uitgevallen. Geen lampjes branden. Stekker uit stopcontact en er weer in heeft niets opgeleverd, zekeringen zijn ok. Mijn installateur ligt helaas ziek in bed en ik ben qua verwarmingsketel een leek.
    Natuurlijk kan ik er zelf verder niets aan doen, maar wellicht heeft iemand een geniaal idee om het op te lossen. Wellicht handig te weten dat we op de ketel een Honeywell ecosysteem hebben aangesloten, die de temperatuur tijdens onze vakantie op 15 graden gehouden heeft. Maar nu ...... nu doet'e dus niks meer. Dank voor eventuele tips.

    Gesteld op 8-3-2019 om 17:07 in forum Remeha Quinta 35c Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info