• Bij mijn Remeha Quinta 35C zit onderaan bij de aansluitingen (tweede van rechts) de koudtapwater aansluiting. Hier zit een soort van overloop- of overdruk afvoer die op de sifon aansluit. Deze geeft continu een kleine waterstroom. Net iets meer dan flink druppelen met beetje 'sis' geluid. Hoort dit? Geeft dat niet veel waterverlies? Vorige week is de ketel door Feenstra gecheckt tijdens jaarlijks onderhoud en hier is niets aan gedaan. Eerlijk gezegd denk ik dat dit al erg lang zo is gezien de kalk afzetting op de overstort.
    Wie weet wat dit is? Dank voor reacties!

    Gesteld op 7-5-2018 om 16:49 in forum Remeha Quinta 35c Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info